Tidningen som pdf-dokument - Svensk Biblioteksförening

biblioteksforeningen.org.test.levonline.com

Tidningen som pdf-dokument - Svensk Biblioteksförening

Tema bemötande

Biblioteket utbildar

vårdpersonal i bemötande

Vårdpersonalen inom NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus), närmare

700 personer, har deltagit i en utbildning i bemötande som hölls i

bibliotekets regi. Huvudingrediensen i utbildningen var en teaterföreställning.

Initiativtagaren till bemötandeprojektet

är Shujaat Noormohamed,

chefskurator och bibliotekschef som

sedan länge arbetat med kulturella aktiviteter

för patienter, anhöriga och personal

i syfte att integrera kulturverksamhet och

mångfald i nu-sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Till exempel har man haft ett

eu-finansierat projekt med musikterapi,

man har inrättat ett muslimskt bönerum

samt arrangerat magdans inom ramen för

bibliotekets kulturprogram (se även bbl nr

9/2005).

Allt fler patienter i sjukvården klagar över

dåligt bemötande. Enligt Shujaat Noormohamed

är det faktiskt färre som klagar över

att själva vården är dålig, däremot tycker

många att de får ett dålig bemötande i kontakten

med sjukvården. Den insikten var en

viktig utgångspunkt när Shujaat Noormohamed

– utifrån sin dubbla roll som chefskurator

och bibliotekschef – började fundera

över: Vad göra? Hur kan man arbeta för att nå

sjukvårdspersonalen? Och vad kan man göra

inom ramen för biblioteket?

Ganska snabbt kom han fram till att det

inte räcker med en teoretisk föreläsning som

handlar om bemötandefrågor, det måste till

någonting som verkligen berör och där erfarenheterna

kan integreras.

– Vi måste göra någonting ur ett kulturellt

perspektiv, tänkte jag. Och då började jag

tänka teater, säger Shujaat Noormohamed.

Rollen som kurator har hjälpt honom att

identifiera ”fyra krokar” som var och en för

sig och inte minst tillsammans utgör faktorer

för bristen på gott bemötande. Dessa så

kallade krokar bildade ett underlag när ut-

10 biblioteksbladet [05:2007]

bildningen i strategiskt bemötande skulle

fyllas med ett innehåll.

Den första kroken handlar om stress.

– De som jobbar inom vården klagar ofta

över tidspress och att stressen ökar. Men när

jag talar med t ex äldre pensionerade sjuksköterskor

så stämmer inte riktigt den bilden.

Det har aldrig funnits så mycket händer

i sjukvården som det finns idag. Det som däremot

är annorlunda är att sjukvården idag

hanterar fler komplicerade sjukdomar och

det ökar pressen och stressen, menar Shujaat

Noormohamed.

Den andra kroken handlar om de patientgrupper

som sjukvården idag måste hantera

i det som har blivit det mångkulturella Sverige.

Det kan handla om nya svenskar och invandrare

som har behov av att bli bemötta på

andra sätt än vad vi hittills har varit vana vid.

Det handlar också om en grupp människor

som sällan eller aldrig går till högre ort och

klagar när något har blivit fel. Däremot kan

det vid själva vårdtillfället bli väldigt ”temperamentsfulla

möten”, som Shujaat Noormohamed

uttrycker det. Sin frustration tar man

så att säga ut på ort och ställe.

Den tredje kroken handlar om empati – ett

viktigt verktyg inom sjukvården.

– Teoretiskt handlar empati om förmågan

att sätta sig in i någon annans situation. Men

det man glömmer är att det ofta är den egna

tolkningen av empati som får ta plats och

styra. I empatins namn tar man tolkningsföreträde

över patientens känslor, menar Shujaat

Noormohamed.

Konkret kan det handla om att den sjukvårdande

personalen tycker synd om patienten

på ett sätt som gör att han eller hon inte

känner igen sig; eller att den sjukvårdande

personalen tillskriver patienten plågor och

smärtor som inte har någon förankring i det

som patienten faktiskt upplever.

– Den fjärde kroken – och som jag tror är

en stor bov i bristen på gott bemötande – är

sympati. De flesta som arbetar inom vården

brinner för att ta hand om någon annan. Men

man kan inte ledas av sympati i sitt arbete,

helt enkelt för att ingen människa orkar ha

sympati för alla. Ska man vara en strategisk

bemötare handlar det om att hitta en balans

mellan sympati, empati, mångfald etc.

– Ska man integrera det här tänkesättet

räcker det inte med bara en föreläsning, säger

Shujaat Noormohamed.

Det abstrakta måste konkretiseras och

tankarna fick kött och blod i enmansföreställningen

Det blir inga mandelmusslor till jul,

av och med Cecilia Wilhelmsson. Hon har

själv patienterfarenhet och i pjäsen gestaltar

hon sitt eget liv som cancersjuk patient och

kontakten med allt detta som utgör de ”fyra

krokarna”: stressen, pressen, empatin och

sympatin.

Pjäsen föregicks av ett kort föredrag – lite

teoretisk överbyggnad kommer man trots

allt inte ifrån. Efter föreställningen fanns

programpunkten Café Samtal – med obligatoriskt

deltagande. Ingen fick lämna dagen

utan att ha deltagit i samtalet efter föreställningen.

Bemötandeutbildningen har skett i bibliotekets

regi. Gruppen som jobbat fram den har

bestått av fyra personer: utöver Shujaat Noormohamed,

en kurator, en programansvarig

bibliotekarie samt en sjuksköterska – en

blandning av kompetenser således. Sjukvården

bekostade teaterföreställningen och kaffet

medan biblioteket investerat i arbetstid.

Enligt Shujaat Noormohamed blev utbildningen

en framgång.

– De allra flesta synpunkter har varit att

dagen var otroligt bra, man har talat om det

och erfarenheterna har spridits från mun till

More magazines by this user
Similar magazines