Tidningen som pdf-dokument - Svensk Biblioteksförening

biblioteksforeningen.org.test.levonline.com

Tidningen som pdf-dokument - Svensk Biblioteksförening

ecensioner

Gunhild Salvesen

Kan biblioteket finne svaret?:

en kvalitativ tilnaerming til

referansetjenesten i norske

folkebibliotek

Åbo Akademi University Press, 2006

Detta är en akademisk

avhandling som Gunhild

Salvesen lade

fram den 3 november

2006. Hon har tidigare

undersökt referensarbete

på norska folkbibliotek

i Finner biblioteket

svaret (1993)

och Hvem sitter i skranken

(1996). I avhandlingen Kan biblioteket finne

svaret? undersöker hon referensarbete genom

samtalsanalys, en metod som inte tidigare

använts i bibliotekssammanhang. Salvesen

är intresserad av hur referensarbetets

kvalitet påverkas av hur referenssamtalen utförs.

Hon använder teorier om ”socialt ansikte”

och ”artighetsstrategier” av Goffman,

Brown och Levinson. Tidigare undersökningar

har ofta fokuserat på hur bibliotekarien

ställer sina frågor, om de är öppna eller

stängda. Hon visar i sin analys att samtalsklimatet

är ännu viktigare. Ett gott samtalsklimat

gör det lättare för användaren att ge information

utan att förlora ansiktet.

Undersökningen utfördes år 2000 och

2001 under ett par veckor på två bibliotek.

Salvesen har analyserat 222 referenssamtal,

varav 20 mer ingående. Hon kombinerar

ljudupptagning av samtalen med observationer

och loggning av bibliotekariernas sökningar.

Hon har förutom samtalsanalysen

bedömt kvaliteten på svaren. Eftersom både

ämnesfrågor och rena faktafrågor analyserats

är det inte enkelt att bedöma kvaliteten

och hon diskuterar därför även begreppet

service. Kvaliteten är inte enbart beroende av

om bibliotekarien ger ett korrekt svar utan

också av låntagarens upplevelse av svaret,

hans behov och av tidsaspekten.

Salvesens undersökning visar att referenstjänsten

fungerade dåligt på biblioteken.

Bibliotekarierna sökte huvudsakligen i fritext

i bibliotekskatalogen med de termer låntagaren

använt i sin fråga. Få frågor ställdes

36 biblioteksbladet [05:2007]

till låntagarna, varken öppna eller stängda

frågor. Bibliotekarierna frågade heller inte

om låntagarna var nöjda med svaret. Källor

på Internet användes i liten utsträckning

även när bibliotekarien inte hittade material

i biblioteket. Bibliotekarierna hänvisade till

att biblioteket inte hade något i ämnet istället

för att säga att de inte hittade materialet.

På så sätt förlorade inte bibliotekarien ”ansiktet”

och kunde värna sin expertroll. Skolelevernas

frågor behandlades som faktafrågor

med ett givet svar och bibliotekarien

valde att själv bedöma om svaret var tillräckligt

bra. Fjärrlån erbjöds sällan.

Är det verkligen så illa? Jag tror att många

bibliotek, både i Sverige och i Norge, har diskuterat

hur ett bra referenssamtal ska vara

under 2000-talet och att detta förbättrat kvaliteten.

Digitala referenstjänster via chatt har

gett nya möjligheter att studera referenssamtal,

dels inom ett bibliotek, dels skillnaderna

mellan biblioteken. Salvesens avhandling

är ändå mycket läsvärd. Vilken respekt

visar vi låntagarna i referenssamtalet? Finns

det risk för att samtalsmetoden påverkar

kvaliteten på referensarbetet? Salvesens avhandling

ger oss nya verktyg för att förbättra

vårt referensarbete.

Harriet Aagaard

Stockholms stadsbibliotek

Nils Forsgren

Omslagspojken: med David

Ljungdahl & Co i äventyrens

värld

Förf. förlag 2006 ISBN 91-631-8951-8

I början av 1960-talet

sjöng Bo Diddley med

ett drivet rock ’n’ rollkomp

den träffsäkra

gamle Willie Dixonlåten

”You can’t judge

a book by its cover”. På

svenska har vi fått

höra att ”En bild säger

mer än tusen ord” och

att ”Det är innehållet som är det viktigaste”

eller ”Döm inte efter utseendet”. Dessa ordspråksmässiga

uttryck som ibland används i

bokliga sammanhang, särskilt vad gäller

bokomslag, finns det gott om men ändå står

man ofta där i bokhandeln inför sommarsemestern

och låter sig förföras av omslagen,

som om författarens namn eller redaktörens

baksidestext inte alla gånger kan stå som garant

för vad man nu än må vara ute efter. Ett

omslag som förmedlar något av innehållet på

ett slagkraftigt eller subtilt vis kan ge en den

där sista nödvändiga knuffen mot kassaapparaten.

Litteratur- och konsthistorikern Nils

Forsgren ger oss en inblick i den tuffa konkurrenssituation

som rådde på den svenska

bokmarknaden från 1900-talets början och

framåt. Det var en tid som präglades av billiga

utgåvor och där omslagen utgjorde ett

viktigt och ofta avgörande inslag i försäljningen.

Under 1900-talets första årtionde

skedde något av en revolution på den svenska

bokmarknaden: den billiga boken äntrade

planen. Upplagorna på dessa böcker var, i

jämförelse med tidigare, stora. Denna explosion

av s k billigböcker kom att förändra den

svenska bokmarknaden, produktionstakten

tog fart på ett sätt som den inte gjort tidigare.

Ganska snart kom omslagen att spela en

allt större roll. I denna flod av böcker gällde

det att synas och kampen om läsarnas uppmärksamhet

vid inköpsställena tog vid. Omslagen

blev till lockrop, tidigare hade bokens

titel och författarens namn varit tillräckliga.

Dessa billigböcker kom att konkurrera med

de s k kolportageböckerna med sina långrandiga

romaner uppdelade i flertalet häften.

Nick Carter utgjorde de populäraste av dessa

under en lång period – föraktad av det litterära

etablissemanget men synnerligen uppskattad

bland läsarna. Med billigböckerna

fick man även världslitteraturen till konkurrenskraftiga

priser men man fick också

mycket ungdoms- och underhållningslitteratur.

Edward S Ellis’ böcker om Hjortfot,

Doyles’ Sherlock Holmes, Alexander Dumas,

Jack London och Jules Verne är några namn

och titlar som hårdlanserades.

Forsgrens ursprungliga intention med

denna bok var att uteslutande fokusera på

David Ljungdahls konstnärskap och hans intensiva

period som omslagskonstnär åt de

förlag som gav ut billigböckerna. Men efterhand

som forskningen ledde honom djupare

in i ämnet förstod han snart nödvändigheten

i att skaffa sig en större överblick. I och med

detta upptäckte Forsgren många av de arbeten

inom bokomslagsbranschen som Ljung-

More magazines by this user
Similar magazines