Mätning med Laser RST på betongvägar Åsmund Holen - VTI

vti.se

Mätning med Laser RST på betongvägar Åsmund Holen - VTI

21.81.6K1, medel höger och vänster spårK2, medel höger och vänster spår1.4IRI (mm/m)1.210.80.60.40.20Figur 11Jämnhet i höger och vänster spår på referenssträckan medasfaltbeläggning på E4.65 vid Arlanda. (Medelvärden för helasträckan).4.2.3 Jämnhet på E6 vid JessheimOckså på E6 vid Jessheim har jämnheten förbättrats sedan den öppnades.Medelvärdet för IRI sjönk på två år från 1,8 till 1,6 mm/m, se tabell 4.Tabell 4IRI (mm/m)Jämnhet på väg E6 vid Jessheim. (Medelvärden för hela sträckan).Sydgåendekörfält, högerspårSydgåendekörfält, vänsterspårNorrgåendekörfält, högerspårNorrgåendekörfält, vänsterspårNovember 1989 1,7 1,8 1,7 1,8September 1991 1,6 1,7 1,6 1,64.2.4 Jämnhet på E6 vid FalkenbergPå E6 vid Falkenberg har IRI-värdet varit stabilt, tabell 5. Någon förbättring avjämnheten p.g.a. trafikslitaget har ej skett på denna sträcka.Tabell 5Jämnhet på väg E6 vid Falkenberg. (Medelvärden för hela sträckan).IRI (mm/m)NorrgåendeK1 höger spårNorrgående K1vänster spårSydgående K1höger spårSydgående K2vänster spåroktober 1993 1,2 1,2 1,1 1,2April 1994 1,1 1,2 1,1 1,2April 1995 1,2 1,2 1,1 1,24.2.5 Ojämnheter vid olika våglängdsuppdelning på E4.65 vid Arlandaoch effekter av diamantslipning av ytanEffektivvärden för ojämnheter, RMS (Root Mean Square), kan beräknas inom olikavåglängdsområden som kan väljas mellan 1 och 100 m. Vid mätningarna på E4.65har använts våglängdsområdena 1–3 m, 3–10 m, 10–30 m, 30–50 m och 50–100 m.22 VTI meddelande 881

More magazines by this user
Similar magazines