12.07.2015 Views

önskar Arvidsjaurs kommun! Medan fyller 40 år!

önskar Arvidsjaurs kommun! Medan fyller 40 år!

önskar Arvidsjaurs kommun! Medan fyller 40 år!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Arvidsjaurs</strong> <strong>kommun</strong>Nr 1 / 2012 – INFORMATION FRÅN ARVIDSJAURS KOMMUN / 0960-155 00 vxl<strong>Medan</strong> <strong>fyller</strong> <strong>40</strong> år!önskar <strong>Arvidsjaurs</strong> <strong>kommun</strong>!Arvidsjaur gjorde ”hattrick” och vann radio Norrbottensmotionstävling ”Radioaktiv” för tredje året i rad. Vidstarten deltog totalt 1 010 personer i hela <strong>kommun</strong>en.


Medborgarhuset <strong>40</strong> år!24 oktober, 1972, fick Arvidsjaur sitt moderna efterlängtade medborgarhus.“Vilken fantastisk invigning!” skrev Norran.<strong>Medan</strong> – hettpå 80- och 90-talenUnder 1980- och 90-talen var Medborgarhuset iArvidsjaur ”hett”, såväl för svenska artistelitensom för danssugna medborgare och tillrestakust- och inlandsbor.Bio-/teatersalongen var fylld till sistaplats. Invigningsprogrammet inleddesmed ett hälsningsanförande av FolkeRydfjäll, kulturnämndens ordförande.Den vitryska artistgruppen bestående avvärldsstjärnor ”rev ner stora applåder”.Tyvärr var scenen för liten för att hela ensemblenskulle rymmas samtidigt.Bion visade ”Go´da´ yxskaft” med BarbaraStreisand och Ryan O´Neal. Filmenhade haft svensk premiär två månadertidigare och skulle nu alltså upp till invigningenav “<strong>Medan</strong>”, i Arvidsjaur.– Filmen kom via tåg till Jörn och därifrånskulle den köras hit med bil. Menfrakten var försenad av någon anledningoch det blev struligt. Vi våndades i ochmed att salongen var knökfull av förväntansfullamänniskor, minns Medborgar-Första filmen i Medborgarhuset var”Go´dag Yskaft”. Fr .v föreståndarenKarl-Gustaf Lindström, fritidsnämndensordförande Wille Segerstedt och BörjeBäckström, fullmäktigeledamot (v) ochteaterelektriker.husets förste föreståndare; Karl-GustafLindström.Problemet löstes genom att fritidsnämndensordförande, Wille Segerstedt,höll ett extra långt improviserattal. Till slut anlände filmen och det blevföreställning.– Men det var lite svettigt ett tag, skrattarKarl-Gustaf vid minnet.Nuvarande kultur- och fritidschefKristina Grubbström säger att hon skaförsöka få tag på samma film till <strong>40</strong>-årsjubiléeti sommar (v.<strong>40</strong>).I gamla artiklar från 1972 berättadesäven om ”Stor glädje i Arvidsjaur – biblioteketi nya lokaler!” som är ”… ljusaoch luftiga med 450 hyllmeter böcker!”Bibliotekarien Einar Gidlund gladdesåt stereoanläggningen med fyrautgångar, där besökarna kunde lyssnapå exempelvis då populära rockoperan”Jesus Christ Superstar”. Gidlund hadeäven förhoppningar om att <strong>kommun</strong>enskulle ha råd att köpa in en färg-tv tillbiblioteket.1972-års teaterhändelser i det nyamedborgarhuset var Riksteaterns ”Himlaspelet”och Norrbottensteaterns föreställning”Attentatet mot Norrskensflamman”.Kent Norberg– När jag kom till Arvidsjaur för 24 årsedan, hade man redan diskuterat byggandetav ett medborgarhus i 20 år, sadåvarande <strong>kommun</strong>alrådet Sten Laestadiusi en tidningsartikel.Gammal dröm i uppfyllelse! Tisdagen 24oktober 1972 ”dansades” <strong>Arvidsjaurs</strong>nya medborgarhus in. En rysk balettgruppblev första artisterna att beträdaden nybyggda scenen i biolokalen.Karl-Gustaf Lindström – Medborgarhusets förste föreståndare.Medborgarhuset <strong>40</strong> år:Eluppvärmt toppmoderntbygge för 4,5 miljoner kronorPressen uppmärksammade den nya anläggningen och intervjuade dåvarande<strong>kommun</strong>alrådet Sten Laestadius, som hoppades att Medborgarhusetskulle bli en knutpunkt för skilda intressen och medborgare i alla åldrar.Med facit i hand kan vi väl konstatera att så har blivit. Otaliga mässor, danser,föreningsverksamhet, fritidsgård, bio, möten och ett stort antal kända artisterhar huserat här. Men medborgarhusfrågan hade innan dess stötts och blöttsunder väldigt många år, innan byggnationerna förverkligades.Laestadius berättade i artikeln, från 1972, att redan när han kom till Arvidsjaur1948 hade nämligen Medborgarhusfrågan utretts i 20 år… Även islutet av 1950-talet fanns en utredning på bordet. Men den spolierades avkostnadsskäl. Jämförelsevis skulle den enorma anläggningen, i dåvarandepenningvärde, ha kostat omkring tre gånger så mycket som den som till slutbyggdes 1972.Den centrala platsen för bygget, mittemot <strong>kommun</strong>alhuset, löstes genomatt gamla Parkskolan revs.Kent Norberg<strong>40</strong>-årsfirande vecka <strong>40</strong>!Att Medborgarhuset <strong>fyller</strong> <strong>40</strong> år ska firas undervecka <strong>40</strong> med olika arrangemang.– Vi smygstartar redan på lördag v 39. Sedanska varje dag och kväll fyllas medaktiviteter av olika slag, säger kultur- ochfritidschef Kristina Grubbström.Dåvarande föreståndarna, Wayne Rahm och UlfLundström, lockade upp den ena kända artistenefter den andra. ”<strong>Medan</strong>” blev känt som ett riktigtinneställe.– Jag minns exempelvis jamaicanska reggaegruppen”Inner Circle”, som spelade här en kallfebruarimånad. Det var -35 grader ute när de kom.Lite kontraster för dem…Svenska supergruppen Ace of Base, gjorde enav sina få Sverigespelningar på <strong>Medan</strong> i Arvidsjaur,och radioprogrammet ”Rally” körde en av sina tvålivesändningar här. Wayne och Ulf beräknar att detog emot över 100 artister den här perioden. Ettartistuppträdande i månaden var vad som gälldedå. Dessutom inte sällan Sverigepremiärer. Deflesta som var kända under 1980- och 90-talenhar spelat i <strong>Arvidsjaurs</strong> medborgarhus. Enligt Ulfsnittade deras danser 800 personer, under flera år.Vad var det då som lockade allaartister till Arvidsjaur?– Vi hade byggt upp ett mycket bra kontaktnät. Sedangjorde vi oss tydligen kända för att ta väl handom artisterna. Vi ska inte heller glömma bort att<strong>Medan</strong> har en bra scen, säger Wayne.Medborgarhuset arrangerade även flera dansprojektsom drog mångaelever från grundskolansamt var tillsammansmed Skellefteåhamn,Gällivareoch Kiruna först utmed (EU-spronsrad)digital bio i landet.Kent NorbergLena Philipsson,tidigt 90-tal.Vad hände mer 1972?• Glassarna, klassikerna GB Sandwichoch Piggelin ser dagens ljus.• Kronprinsen träffar Silvia.• Ettöringen och tvåöringen försvinner.• Björn Borg, 15 år, vinner Davis Cup itennis.• Ulrika Knape vinner OS i simhopp.• Filmen Gudfadern har premiär.• Vi lyssnade bland annat på: Sofia dansarGo-Go med Stefan Rüden, ”SysterJane” med Peter Holm och ”Jag vill haen egen måne” med Ted Gärdestad.Bland aktiviteterna märks: Guidning i husetoch dess verksamheter, kulturella evenemang,utställningar, lekar, berättargäster,teater, gamla foton, dans, bio/knattebio, ”Allin” för ungdomar. Även <strong>kommun</strong>ens föreningarhar bjudits in.– Vi vill bjuda på en tillbakablick och hittasaker som tilltalar alla åldrar.”<strong>Medan</strong>” har sedan starten genomgått endel förändringar. I början av 1990 skedde enstörre ombyggnad. Biblioteket fick då störreytor och turistbyrån flyttades till andra lokaler.I år har foajén fräschats upp och fått nya möbler.Kent NorbergJerry Williams och Brollekommer till Nattivalen den 6-7 juli.A-smällenarrangerasden 6 juli ochHemvändarfestenden 14 juli.4 I Kommuninfo Kommuninfo I 5


Ulrica är ny personalchefBäst i test – en vision för attraktion!Idag pågår en kamp om medborgare och arbetskraft, som kommer att intensifierasde närmaste åren. Den expanderande gruvindustrin i Norr- och Västerbotten gör detredan idag svårt att få tag på arbetskraft inom flera sektorer.Ulrica Lundgren har nyligen installeratsig som personalchef för anställda inom<strong>kommun</strong>en. Tidigare innehade hon tjänstensom personalkonsulent.– Det känns spännande och intressantatt byta jobb.Som personalkonsulent arbetadehon med rehabilitering av personal, systematiskarbetsmiljö och friskvård. Nuövergår sysslorna till att bestå av lagstadgaroch avtal.– Jag kommer exempelvis att sitta iförhandlingar om nya lokala avtal, alternativtsådana som behöver uppdateras.Det ökade ansvaret ser inte Ulrika somnågot avskräckande.– Tvärt om! Att utveckla mig inom mittområde är en härlig och välkommen utmaning.I grunden är Ulrica utbildad socionommed 15 års erfarenhet inom individ- ochfamiljeomsorgen. Hon har även en fackligbakgrund.Vem är Ulrika privat?Gift med Johan. Två barn, Amanda 19och Gustav 16. Till familjen hör även vallhundenTjipp. Bor i villa på Fjällströmsvägen.Intressen är körsång, golf, slalom,gympa med Liv- och Lustgänget och attvista i renskogen med famljen (naturligti och med att Johan är renskötare). Äterallt utom tonfisk. Gärna renkött…På fritiden gillar familjen att vistas iUlrikas föräldrars stuga vid havet i Piteå.Kent NorbergStarta eget?Ring 158 58för kostnadsfrirådgivning!TillväxtenhetenLäs böcker under sommarlovet ochvar med och tävla i Sommarboken!Sommarboken är för dig i åk 1-9. Läs femböcker - faktaböcker, kapitelböcker, ljudböckereller serieböcker under sommarlovetoch betygsätt dem från 1-5. Skriv enkort recension om en av dem. Lämna indin talong till biblioteket senast 31/8 ochvar med i en utlottning med bokpriser.Sommarbokstalong finns att hämta påbiblioteken. Du får givetvis lämna in fleratalonger om du läser många böcker.<strong>Arvidsjaurs</strong> framgångar har även uppmärksammatsav Länsstyrelsen i Norrbotten.I slutet av maj bjöds Bengt nämligen in till denårliga länskonferensen, där landshövdingentar tempen på länet. Detta för att hålla föredragom Tillväxtenhetens arbetssätt. På konferensenbehandlades även den regionalautvecklingsstrategin (RUS).Från en blygsam volym vid starten - 98summerar numer Bengt omkring 6000 gästnätterper år.– I dag har vi så många förfrågningar, frånhela Europa, att vi tyvärr tvingas begränsaoss, för att bibehålla den höga kvalitet somskapat god renommé kring vår verksamhet.Ungdomarna kommer från olika länder,alltifrån Irland till Azorerna, för att göra sinpraktik i Arvidsjaur. Tyskland står dock förNytt för i år är att du även kan skicka indina boktips till Barnens Polarbibliotek ochvara med på bokutlottningar där också. Gådå in på deras hemsida www.barnenspolarbibliotek.seMed hopp om en skön sommar medmånga härliga lässtunder!BiblioteketInternationellt ungdomsutbyte– en tillväxtfaktor för <strong>Arvidsjaurs</strong> <strong>kommun</strong>Arvidsjaur, benämns som ”Sveriges ja, förmodligen Europas bästa transnationellasamarbetspartners”, när det gäller internationellt ungdomsutbyte.– Vi har jobbat med utbyte sedan 1998 och det är helt klart en tillväxtfaktorför vår <strong>kommun</strong>, säger Bengt Norén, chef Arbetsmarknadsenheten.”Det är exklusivt att komma till Lappland. Här känner de sig välkomna och upplever att deblir sedda. Ofta sätter det igång en positiv utvecklingsprocess” säger Bengt Norén, chefvid Arbetsmarknadsenheten, som årligen tar emot 6000 gästnätter av utbytesungdomar.merparten av volymerna. Bengt berättadeför deltagarna vid konferensen att det finnsen otrolig potential för framtiden.– Många återvänder dessutom som turistermed ressällskap. Till detta kommer ävenanhörigbesök under vistelsetiden. Allt dethär skapar kompetenser och resurser tillnäringsliv, kultur och <strong>kommun</strong>ala enheter.– Med så här många ungdomar frigörs enhel del pengar. Även kärlek...Hittills har omkring 20 personer funnit enlivskamrat och valt att stanna kvar och bildafamilj.– Utan mina fantastiskt duktiga och engagerademedarbetare skulle dock inte dessaframgångar vara möjliga, säger Bent.Kent NorbergInom en tioårsperiod behöver välfärdssektorn,där <strong>kommun</strong>erna ingår, rekryteraöver 420 000 personer! Samtidigt ökarmöjligheterna att arbetspendla genomsnabbare och bättre infrastruktur samtflexibla arbetstider och skiftgång.Denna utveckling innebär både en utmaningoch en möjlighet för <strong>kommun</strong>erna.Egentligen kan det beskrivas med ett endaord; attraktion.De nya möjligheterna innebär att människorpå ett helt annat sätt än tidigarekan välja en <strong>kommun</strong> att bosätta sig i, uti-Varje helgfri måndag, kl 14-19, hållsåtervinningscentralerna öppna.Kommunen lejer ut dem på entreprenadtill Lennart Jakobsson, Moskoseloch till Leif Svensson, Glommersträsk.– Ibland när jag ska öppna är det bilköända ner till grinden, säger Leif som hafthand om verksamheten sedan 2001.Speciellt sommartid är det full rulle.Leif berättar att han då kan ha 30bilar, varje måndag, som vill in ochGlommersträsk ÅVC, närmast i bild; Lars Norman, i mittenKjell Eklund och Leif Svensson, som driver återvinningscentralen.”Jag uppskattar den här servicen!”Glommersträsk och Moskosel har var sin återvinningscentral, där bybornakan sortera sina sopor.– Jag uppskattar verkligen den här servicen, säger Kjell Eklund, Glommersträsk!återvinna sina sopor. Den <strong>40</strong> kubikstora containern blir då snabbt full ochbehöver åtminstone tömmas tre gångeri månaden. Det brukar även bli ett ochannat lass med elektronik, som samlasihop och körs till Arvidsjaur för vidaredestruktion:.– Vi har en fantastiskt bra återvinningsstation,kan inte bli bättre. Dessutomär Leif både ordningssam ochhjälpsam, säger Lars Norman.Kent Norbergfrån hur attraktiv man uppfattar att den äroch utifrån personliga preferenser.Trygghet, barnomsorg, näringslivsklimat,handel, IT-infrastruktur, tolerans, fritidssysselsättningaroch <strong>kommun</strong>ikationsmöjligheter- i form av flygplatser och vägar- är några av de parametrar som kommeratt vara avgörande för valet av bostadsort.<strong>Arvidsjaurs</strong> <strong>kommun</strong> har en vision attvara bäst i test. Den anspelar delvis på denviktiga näring som bedrivs främst vintertid.Men visionen innebär även en strävan motbra kvalité i de tjänster som <strong>kommun</strong>en levereraroch en attraktiv miljö att leva ochverka i. Bäst i test är en vision för attraktionoch kan vi skapa attraktion så kan vifå fler <strong>kommun</strong>medborgare. Medborgaresom arbetar i eller utanför vår <strong>kommun</strong>.Johnny Högberg, <strong>kommun</strong>chefDavid Karlsson tycker att GlommersträskÅVC är ”super”.16 april invigdes en ny lastramp vid grovavfallscontainerni Moskosel. Sylvia Katzer (pårampen) och Göran Melin var först att användaden.KOMMUNINFO<strong>Arvidsjaurs</strong> <strong>kommun</strong>, 933 81 ArvidsjaurTelefon: 0960-155 00, Fax: 0960-129 <strong>40</strong>E-post: <strong>kommun</strong>@arvidsjaur.seHemsida: www.arvidsjaur.seBesöksadress: Storgatan 13Ansvarig utgivare: Johnny HögbergRedaktör: Kent NorbergTryck/layout: Älvsby-Tryck AB, ÄlvsbynSöker du någon speciell inom<strong>kommun</strong>ens verksamhet? Skriv då:förnamn.efternamn@arvidsjaur.seFelanmälan:Gator, vägar, VA.................... 0960-155 00Jour................................ 070-6<strong>40</strong> <strong>40</strong> 81Sophämtning.........................0929-576 60Jour................................ 073-830 38 256 I Kommuninfo


Skolstart 2012Grundskolan startar måndag20 augusti följande tider:Klockarbackeskolan.....................8.20Parkskolan....................................8.30Ringelskolan.................................8.20Fridhemskolan..............................8.30Turistbyråns öppettider i sommar11 juni - 17 augusti: Mån-fre kl. 09.30-18.00, lör-sön kl. 10.00-17.00. Övrig tidmån-fre kl. 08.30-16.30.Gymnasieskolan Sandbackastartar enligt följande:Flyg 3N..........................................v. 32Alla 1:or, FP 3:or (FPTS3,FPBP3, SMBP3).........måndag v. 34Övriga 2:or samt 3:or....... tisdag v. 34och ett kulturreservat!Visste du att <strong>Arvidsjaurs</strong> <strong>kommun</strong> har så många som 43 naturreservat och ettav Sveriges största kulturreservat? Under 2012 kommer ytterligare 4 att bildas.Detta innebär att vi har flest reservat av alla <strong>kommun</strong>er i Norrbotten.Får du besök?Då kan det vara bra att börja funderaigenom vad som finns att visa i vår storaoch vackra <strong>kommun</strong>. Ett besök på Vittjåkkeller Akkanålke är en klassiker.Ett annat starkt kort är Trollforsarnavid Piteälven. Ett mindre känt ställe ärkallkällan på Slengmyran. I år har turistbyråntagit fram en speciell broschyrsom visar vägen till olika kallkällor. Vill dugöra något udda, kan ett besök vid denrestaurerade Nilaskåtan väster om Moskoselvara ett alternativ. En film omplatsens historia och restaureringen av kåtanfinns tillgänglig på turistbyrån. I Gallejaurhar tiden stått stilla, både bland byggnaderoch i den orörda gammelskogan.Där erbjuds dagliga guidningar, utställningoch möjlighet att äta i restaurangen.Guidning i Lappstaden sker kl 18.00varje dag 11/6-19/8.I Arvidsjaur finns många guider som visarvägen till de bästa naturupplevelserna,allt från bäversafari till ornitologiska höjdpunkter.Kontakta turistbyrån för informationoch bokning.Välkommen!Glommersträsk i sommarGlommers Hattmuseums utställning“Jenny, Gerd och Agda - tre huvudroller”,om en modist och två damfrisörer, pågårhela sommaren. Museet - med 150 damhattarfrån fyra decennier som modistenaldrig sålde - ligger på Storgatan 103 iGlommersträsk. Öppet när familjen Klockljungär hemma. Ring säkrast 070-313 5206 före besök.2-6 juli arrangerar Glommers Hattmuseum,ABF och modisten Kerstin Carlefalkhattillverkarkurs i Centrumhuset,Storgatan 94. 5 juli, från kl 14.00 är allavälkomna att besöka kursen för att se huren hatt blir till.5 juli klockan 14.00 invigs också YlvaElzéns fotoutställning “Hattliv” om äldrekvinnors tankar om sina hattar, även deti Centrumhuset, Storgatan 94.Hembygds- och hemvändardagen sker28 juli på Hängengården. Förra året slogssnudd på rekord i besöksantal och mångahemvändare har hört av sig på byns hemsida,om att de dyker upp igen! Programkommer på www.glommerlia.seSöndag 29 juli gästspelar modellflygarklubbenMfk Bunten, Norsjö, med enuppvisning på fotbollsplanen Glommra.Program och tider kommer du att kunnaläsa på www.glommerstrask.dinstudio.se,som också skriver om allt annat som händeri byn under sommaren.ÖppettiderCentrumbadetBadet öppnar för sommarsäsongenlördag 9 juni och håller öppet tillsöndag 19 augusti.Öppettider:Samtliga dagar.............. 11.00-18.00.Utebassängen öppnar måndag 25juni och stänger söndag 19 augusti.Hyr en Segway i sommar!Från och med vecka 27till vecka 31 finns detSegways att hyravid Camp Gielas.Sommartider påBiblioteken11 juni – 19 augusti<strong>Arvidsjaurs</strong> <strong>kommun</strong>bibliotekMåndag...........................12.00-16.00Tisdag..............................12.00-16.00Onsdag............................16.00-19.00Torsdag...........................12.00-16.00Fredag.............................12.00-16.00Glommersträsks bibliotekOnsdag........................... 15.00-19.00Moskosels bibliotekStängt (11/6-15/7)............... v. 24-28Onsdag (18/7-19/8)..... 15.00-19.00Trevlig sommar!<strong>Arvidsjaurs</strong> <strong>kommun</strong>bibliotek0960-157 82biblioteket@arvidsjaur.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!