Minnesanteckningar Rönnäng 2012-09-17 - Tjörns kommun

tjorn.se

Minnesanteckningar Rönnäng 2012-09-17 - Tjörns kommun

MinnesanteckningarHandlar- och turistmöte Rönnäng, Bergabo, 2012-09-17Deltagare:Annkristin, Ica RorsmanUlrika, BlomsterhavetJacob, SkärgårnAnnika. BergaboDavid, BergaboPernilla, Nordsjö IdédesignMartina, Nordsjö IdédesignTinna Harling, Tjörns kommunFrida Forsman, Tjörns kommunHelene E, Tjörns kommun1. Presentation av kommande ”stråket i Rönnäng”Presentation av Frida Forsling och Tinna Harling från Tjörns kommun planavdelning.Bakgrunden till stråketarbetet är ett EU projekt där man började med ett gatustråk längst medvattnet i Skärhamn. Nu har detta projektet pågått i några år och nu är det dags för att ävenanlägga ett stråk i Rönnäng.Etapp 1. Centrumstråket, ca 4 kmStråket är en del i planerna för Rönnängs samt Rönnängs varv.Stråket följer längst med vattnet, brokonstruktion över viken, vidare igenom det nyabostadsområdet, längst med Astrids fisk.Etapp 2: ett stråk även runt Tjörnehuvud ner till Kårevik (att jämföra med Dyrön).Det kommer att behövas extern finansiering, samverkan med föreningslivet, nya exploatörer,näringslivet och ev. eu-projekt. Ett långsiktigt arbete.Tids- och handlingsplan för hösten: Sept/okt: inventering av förutsättningar Preliminärt datum för workshop, 18 okt, kl 17-20, Bygdegården i Rönnäng.Då blir det ett arbetsmöte kring utvecklingsmöjligheter för stråket.Ev. även ta med en punkt på mötet kring parkering?Annonsering för mötet kommer att ske på kommunens hemsida, via webben, samtmailas ut till näringsliv, föreningsliv Ett program för stråket tas fram efter mötet. Sedan blir det utställning av förslaget. Handlingsplan för hur stråketarbetet skall genomföras väntas vara klar i nov/dec.En ny landskapsarkitekt börjar på sin tjänst på kommunen redan på måndag. Den härpersonen skall se över ett gestaltningsprogram, konceptet och se över plantering, material,konstruktion, färger mm. Då skall en prislapp sättas på projektet. Viss finansiering finns redanavsatta för detta projekt, för en 5-års period.


* Sång och musik.Ulrika kollar med Musikskolan, Katrin Berntsson.* Helene kollar med kultur och fritid om det finns något tak som kan användas vid ev.regn/snö.6. ÖvrigtLekplatsDet planeras för en lekplats i nya bostadsområdet nere vid bryggan.Skall bekostas dels av tänkta exploatören, kommunen.ParkeringUlrika påpekade att parkeringen vid tandläkaren, pizzerian behöver röjas, sly och grönytornamåste skötas!Parkeringsöversyn görs av trafikingenjören på kommunen, i samband med färjeläget.Är beslut taget kring parkeringen?Man har räknat på parkeringsplatser, effektiviserat ytorna.Rondellen, vad händer här?Kan den snyggas upp?Vad/vilken service saknas på Tjörn, specifikt Rönnäng?Helene plockar fram statistik till nästa gång.David meddelar att stigen upp till Tjörnehuvud görs i ordning igen i ett samarbete mellanTjörns kommun och Bergabo. Trappor och räcken snyggas upp, skall vara klart till våren2013. Ytterligare skylt kan behövas. Man vill lyfta Tjörnehuvud, som utsiktspunkt.Skulle behövas en karta där det framkommer hur man kommer dit.7. Nästa möte: 15 oktober kl 15.00 på Bergabo!Helene frågar om Ulrika Holmgren från Leader terra et mare kan komma på nästa möte, vi ärintresserade att se om vi kan få finansiering för gemensamma projekt.

More magazines by this user
Similar magazines