Stora Aktiekvällen Urban Bäckström Norrköping nov - Aktiespararna

aktiespararna.se

Stora Aktiekvällen Urban Bäckström Norrköping nov - Aktiespararna

Aktiespararna i Norrköping den 11 november 2010Urban Bäckström


Turbulenta finansmarknader• Tvära kast i aktiekurserna de senaste 10 åren• Först spricker IT-bubblan sen kommer en allvarligglobal finanskris• Finanskriser vanligare än vi tror• Stora finansiella cykler, Tydligt mönster• 1857, 1878, 1907, 1921, 1991, 2007• Krisens orsaker• Expansiv penningpolitik, obalanser i världsekonomin ochotillräcklig tillsyn


Avkastning på aktier1. Bolagens vinstutveckling• 7% real avkastning långsiktigt (trendmässig vinst)• Men aktiekurserna svänger kraftigt (konjunkturen)2. Börsens värdering av vinsterna• Trots goda vinster kan kursutvecklingen ändå varasvag – och vice versa


USA: Bidrag till kursutvecklingenKursutveckling Vinst per aktie Ändring P/E-tal1950-talet 13,6 3,9 +9,71960-talet 4,8 5,5 -0,71970- och 80-talen 1,6 9,9 -8,81990-talen 14,0 6,4 +7,62000-talen -1,6 4,4 -6,0Anm: S&P 500


KonjunkturcykelnLågkonjunkturHögkonjunkturEkonomins långsiktigtillväxtbanaI II III IVKonjunkturfaser88


Konjunkturen har bottnat och är på väg upp• Världskonjunkturen på väg upp• Men världens största ekonomi (USA) känner avmotvind från tidigare finansiella excesser.• Diskussion om hur ekonomin kan ”kick-startas” och omglobala obalanser• De nya länderna fungerar som draglok• Blandad bild i Europa, men Tyskland går bäst• Sverige utvecklas väl


USA: Q-kvotKvot mellan aktiekurs och substansvärde3,02,52,01,51,00,50,0ÖvervärderingUndervärdering


Q-kvoten och den framtida avkastningen30%20%Realavkastning10 år framåt10%0%-10%-20%0,0 0,5 1,0 1,5 2,0(Värdering) Q-kvotKälla: Harney, M. och Tower, E. Predicting Equity Returns Using Tobins’s q and Price-Earnings Ratios, TheJournal of Investing, Fall 2003.


Slutsatser• Världskonjunkturen har bottnat och är på väg upp• Den största ekonomin känner av svårigheter• Inte mycket bidrag att vänta från höjda värderingar• Men å andra sidan bör alternativa placeringar inte gesärskilt hög avkastning – räntorna låga• Fokus på bra bolag

More magazines by this user
Similar magazines