LUM nr 1 - 30 januari (PDF 4 MB - Nytt fönster) - Humanekologi ...

www4.lu.se
  • No tags were found...

LUM nr 1 - 30 januari (PDF 4 MB - Nytt fönster) - Humanekologi ...

▲Debattören och etikern Ann Heberlein:Ingen plikt attförlåtaDen som följt Sydsvenskans kultursida det senasteåret har knappast kunnat undgå ”Ann Heberlein,doktorand i etik”. Hon står som författare tillen lång rad texter om allt från aparta konstinstallationertill antisemitism, ätstörningar och våldtäkter.Gemensamt för alla inlägg är att de på olika sätthandlar om etik, övergrepp och människans värde.Det är områden som ligger Ann Heberlein varmt omhjärtat, och som dessutom har beröring med hennesavhandlingsarbete. Detta handlar om förlåtelse, etttema som också väcker hennes personliga engagemang.– För att orka hålla på med något så länge somman gör med en avhandling, så måste man vara personligtengagerad, menar hon.Avhandlingens kärna är en beskrivning av fenomenetförlåtelse från olika aspekter. Ann Heberlein haranvänt sig av inte bara filosofiska och teologiska texter,utan också av skönlitteratur (romaner av bl.a. JM Coetzee, Ian McEwan och Christine Falkenland)och en sångtext (Alanis Morrissette). Hon vill ringain och beskriva olika betydelser av begreppet förlåtaoch förlåtelse.Att vi alla redan tror oss veta vad förlåtelse innebärgör egentligen inte saken lättare. Redan i vardagligasammanhang visar sig begreppet nämligen väldigtmångsidigt. Att vägra att förlåta kan vara detsammasom att fastna i hat och bitterhet, men kan iandra fall betyda att behålla ett kraftfullt vapen. Attförlåta kan ge en känsla av välbefinnande, men kani andra fall innebära att sänka sin egen självrespekt.Ann Heberlein hemma på Österlen.IX

More magazines by this user
Similar magazines