Informationsbladet december 2012/januari 2013 - Södertälje kommun

sodertalje.se
  • No tags were found...

Informationsbladet december 2012/januari 2013 - Södertälje kommun

E ndninDvörna kyrkaMot Ritorp751761RITORP4Xe aln r ö E n hGENETAkenE20752LINAHAGEd e nRo b er tKlockarvägen758lm fH oas tv än g nsSträn g n äsväg enÄ n g sg na tah m s v äg e n12753Strä äv äg enH om flas t väg enG e n e tal ed en01InformationG r ö d in g ev ä g entill dig som bor iSödertälje kommundecember 2012–Januari 2013linjerFoto: Göran G Johansson752LinahageA n b er g sg env äg752754RONNA787752754Xh ö ar l e n eVÄSTERGÅRD751752751752 752751 753BÅRSTA758BLOMBACKAHOVSJÖHovsjöTVETA751RAGNHILDSBORGSÖDERTÄLJE754754X787TÄLJE751MARIEKÄLLA753KöpmangatanAstrabacken754XO xb755759ac k s758le d e n751GNyk öen et751p n g s v .lae denSALTSKOGSödertälje centrum751 753 754 758759 787E20753753irB756755751 761äk avav äg B i rk eg758Nyköpingsvägene nÄNGGRUSÅSEN758S t o c kBRUNNS-754X787759754755754o lNyköpingsvägenOXELGRENSHAGEN761756753ROSENLUND765Nyköpingsv.E rikah l759754b erg s754v ägE4E20765S tE4755765o c kN y k öho l752p sin gv äg e nm sv ä g e n753 761 765754SÖDRAl o B er g a h754m s vä g enPERSHAGENFoto: Kjell Carlsson Foto: TorekällbergetMORABERG758758 759ÖSTERTÄLJE753758754FORNHÖJDENN y n ä sPershagenä g en759MotGlasbergaMot Gärtuna756 761 765


December2012Januari 2013MedmänskligtFöreläsning medLisbeth PippingLisbeth Pipping är författarenbakom självbiografin Kärlekoch stålull – att växa upp meden utvecklingsstörd mamma.Hör henne berätta om sinbarndom och sitt liv.Tid: 11 december kl. 18.00–20.30. Plats: Humlan,Nedre Torekällgatan 16Anmälan: cecilia.lindh@sodertalje.se eller08-523 020 99Mini-MariaTillsammans med MariaUngdom driver Södertäljekommun mottagningen Mini-Maria. Mottagningen vändersig till dig som är under 20 åroch som har problem ellerfunderingar kring alkoholoch/eller andra droger. Ungaunder 18 ska komma till mottagningeni förälders sällskap.Vi erbjuder enskilda stödsamtaloch familjesamtal, samtläkarbedömning vid behov.Vi har även rådgivning förföräldrar och skolpersonal.Mottagningstelefon:08-523 022 55. Du kan lämnaett meddelande på telefonsvararenså ringer vi upp.Öppen mottagningutan tidsbeställning:Måndagar kl. 13.00–14.30 ochtorsdagar kl. 15.00–16.30Plats: Holmfastvägen 31.Under kvällar och helger kandu ringa Maria Ungdom förråd och stöd, 08-123 474 10.Södertälje behöverfler blodgivareÄr du mellan 18–60 år ochfrisk är chansen stor att dukan bli blodgivare. Välkommentill Blodcentralen påSaltsjögatan 9, 08-585 811 11.Foto: Björn FröbergRelationskurs – för parsom vill vårda sin relationFamiljerådgivningen arrangeraren kurs för par med småbarn, som vill få nya perspektivpå förhållandet och verktygför att förbättra sin kommunikationoch problemlösning.En kurs per termin,kursen pågår under trekvällar och en hel lördagTid: 5, 12 och 19 marskl. 18.30–21.00 samt16 mars kl. 09.00–15.00Plats: Familjerådgivningenslokaler, Oxbacksgatan 11Avgift: 800 kr per par inkl.kursmaterial och viss förtäring.Begränsat deltagarantal.För anmälan och frågor,ring Familjerådgivningenpå 08-523 012 35. Telefonenär bemannad vardagarkl. 08.30–09.30. E-post:irene.malmborg@sodertalje.seJulmarknadSecondhandbutikenNya öppettiderTisdagar–torsdagar kl. 10.00–16.00, fredagar kl. 10.00–15.00Plats: Wedavägen 3CTelefon: 08-523 029 00 eller08-523 062 05VuxenutbildningGlöm inte att söka tillvuxenutbildningenFrån och med den 7 januarikan du söka till grundläggandeoch gymnasiala utbildningarsamt de gymnasiala yrkesutbildningarsom startar imars 2013. Sista ansökningsdagär den 30 januari. Glöminte att styrka dina förkunskaperoch skicka in betygskopiorföre sista ansökningsdatum.Webbansökan görs via:www.sodertalje.se/vuxenutbildningenJulmarknad i StadshusetFörsäljning av textil- och hantverksproduktersom handvävda mattor och löpare, tovadetomtar, smycken och mycket mer.Besök Hantverksaffären på Torekällbergetoch Textilhuset på Porslinsvägen 1 ellerSecondhandbutiken på Vedavägen 3 C föratt fortsätta fynda bland prydnadssaker,leksaker, julprylar och mycket mer.Tid:28 november kl. 09.00–15.0029 november kl. 11.00–16.006 december kl. 11.00–16.00Plats: Stadshuset, Campusgatan 26Mer information:www.sodertalje.se/textilhusetwww.sodertalje.se/hantverks affarenwww.sodertalje.se/secondhandbutikenDu kan kontakta Webbstuganpå måndagar och tisdagarunder pågående ansökningsperiodför att få hjälp med dinansökan. Webbstugan finnsi sal R 102 eller Q 332 påVästergatan 2.5i12-priset5i12-priset delas ut den 5december på PolitkertorgetHåll ögonen öppna för merinformation!FritidsgårdarnaFritidsgårdarnasöppettider underjul och nyårVecka 51 är det öppet somvanligt på fritidsgårdarna.Mellan den 24 och 26 decemberär det stängt. Undermellandagarna samlar vi allverksamhet och fritidsgårdspersonalpå Täljehallen,Tajen och Nova.torsdag 27/12 och fredag 28/12Brunnsängs fritidsgård (Tajen):kl. 13.00–17.00Nova: kl. 13.00–20.00Mötesplats Täljehallen:kl. 15.00–21.00Den 31 och 1 januari ärfritidsgårdarna stängda ochden 2 januari öppnar viverksamheten för 2013.Välkomna!www.freetime.nu2


Information till dig som bor i Södertälje kommundecember 2012–Januari 2013TorekällbergetFoto: TorekällbergetJul marknadpå TorekällbergetTraditionell julmarknadmed julstök i hus och gård,karusell, dans runt granen,häst- och vagn, Telge Glimavisar dränglekar och så tomtensom tar emot alla barn.Stekt strömming, vedugns bakatbröd, hantverk, pralineroch massor av fina saker ibodar och butiker.Tid:Söndagen den 2 decemberkl. 11.00–16.00 ochsöndagen den 9 decemberkl. 11.00–16.00 då ocksåSödertäljes Lucia kröns –i samarbete med LT.Södertälje kammarkörsjunger.Julhandla iGamla Södertäljepå TorekällbergetNu är det julskyltat i butikeroch bodar med julstämningsom förr. Butikerna har ettstort utbud av julklappar såsom textilier, smide, keramik,böcker, leksaker, godis ochhantverk av olika slag.Den 3–8 december är detextra öppet i många bodar.Tid: kl. 11.00–16.00Dessutom kvällsöppetonsdag den 5 december tillkl. 20.00 i alla bodar. Två avjulmarknadsförsäljarna stannarkvar under veckan ochhar också öppet denna kväll:Pralinhuset med handgjordapraliner och StockholmBombay Project medinredning.Mer information:www.pralinhuset.se ochwww.stockholm-bombay.seDecemberprogramPonnyridninghelger kl. 12.00–14.00Mat- och pratrundavardagar kl. 11.00, helgerkl. 11.00 och 14.00Julpyssel i Stadsmuseet, lördagarfrån den 17 november,halmslöjd under handledningkl. 13.00–15.00. Övrigtpyssel, garntomtar, smällkaramelleroch julkort.Julgranar från olika tider,granarna börjar pyntas imitten på vecka 48 för attvara klara till första advent.Jullovsprogram22 december–7 januari 2013Ponnyridning vardagar kl.13.00–14.00, helger kl. 12.00–14.00. Mat- och pratrundavardagar kl. 11.00, helgerkl. 11.00 och 14.00.Pyssel i stadsmuseetkl. 11.00–16.00Foto: TorekällbergetNy kalv på TorekällbergetVi har fått en ny kalv påmuseet. Vår Bohuskulla Klarakalvade den 3 november ochut kom tjurkalven Gast. Hanfinns att beskåda varje dag ihagen tillsammans med sinmamma.JanuariprogramPonnyridninghelger kl. 12.00–14.00Mat- och pratrundavardagar kl. 11.00, helgerkl. 11.00 och 14.00Pyssel i stadsmuseetkl. 11.00–16.00Foto: TorekällbergetDansa ut julenpå TorekällbergetTorekällberget avslutarjul firandet med en riktigjulgransplundring. Den 13januari kastas granen utoch julen dansas ut. Dansenrunt granen avslutas medlångdans bland hus ochgårdar. Det blir också fiskdammoch kasperteater.Julgransplundringen sker isamarbete med Kulturskolan.3


787EnnEdiBivInformation till dig som bor i Södertälje kommundecember 2012–Januari 2013Mot Överenhörna kyrkaMot Ritorp751761RITORPRAGNHILDSBORG787irBäavkgneBRUNNS-ÄNGlo ahvs meng äLINAHAGEB er g752Linahageeal n r ö h752OXELGRENSHAGENne dSÖDERTÄLJEö ahg enS trän g n äsv äg enen etGal ned eter Ro blm fer g b sn A754XKlockarvägenGENETA754Scaniarinken758752758ätv asengSträgv752n g nsä ä754RONNAv äg enoHfml754Xvt asr nenägl e neSträn g änBÅRSTA758svenäg754787754XTÄLJEBLOMBACKAMARIEKÄLLAVÄSTERGÅRD751Ä n g s756 Köpmangatan754X787Astrabacken755759g na ta754XO xbsk ac758le d e nNyk ö751p n g s v.761751av äg rk en753758GRUSÅSEN758kc o t S753759754o lh m s v äg e n761756753ROSENLUNDE rikDah lerbg sv ägE4E20tSkc ohlosmvä g en753 761 765eng ev ä G rö d in gMORABERG758759758ÖSTERTÄLJEFORNHÖJDEN759MotGlasbergaHo751755759E20752Ge n etaled en751etGenladeen753758Mot Gärtuna756 761 765NyköpingsvägenSALTSKOG765752751752753751752752751753HOVSJÖHovsjö753E20Södertälje centrum751 753754 758759787755754765E4754SÖDRAä Ny n sä g enNyköpingsvägen754TVETA755765Nyköpingsv.754ök y N754spin gäg v e nPERSHAGENUtvalda linjer9 december 2012Pershagen7544


Trafik 65+Snart går pendeltågstrafiken som vanligtFrån den 9 decembergår pendeltågtrafikensom vanligt igen.Samtidigt får Södertäljeett nytt busslinjenät. Underden tid som pendeltågstrafikenvar inställdmellan Söder tälje centrumoch Södertälje hamntillkom det nya linjer ochnågra linjer fick ändradelinjesträckningar.Några av de extrabuss linjer som sedanjuni 2011 har ersatt tågtrafikmellan Södertäljecentrum och Östertäljekommer att återgå tillordinarie trafik medanandra linjer upphör. Buss748x mellan Söder täljecentrum och Liljeholmenblir kvar ochbyter namn till 749.Lähijunaliikenne(pendel tåg trafiken)palautuu normaaliksi 9.joulukuuta 2012 lähtien.Lähijunaliikenne palautuunormaaliksi 9. joulukuuta lähtien.Samanaikaisesti otetaan käyttöönSödertäljen uusi bussilinjaverkosto.Uusia linjoja on avattu jajoidenkin linjojen ajoreitit ovatmuuttuneet sinä aikana, kunlähijunaliikenne Södertäljenkeskustan ja Södertäljen satamanvälillä on ollut suljettu.Jotkut ylimääräisistä bussilinjoista,jotka kesäkuusta 2011 lähtienovat korvanneet junaliikenteenSödertäljen keskustan jaÖstertäljen välillä, palaavatnormaaliaikatauluihin ja jotkutlinjoista lakkautetaan. Bussilinja748x Södertäljen keskustan ja Liljeholmeninvälillä säilyy, muttanumero vaihtuu ja on jatkossa 749.تعود حركة القطار البندولمرة أخرى للبدء كالعادةإعتبارا من يوم 9 ديسمبرإعتبارا من يوم 9 ديسمبر تبدأحركة القطار البندول مرةأخرى كالعادة.‏ كما وستحصلسودرتيليه على شبكة خطوطباصات جديدة.‏ وخالل تلك الفترةالتي كانت فيه حركة القطارالبندول متوقفة مابين وسطسودرتيليه وميناء سودرتيليهأضيفت خطوط جديدة،‏ وتم تبديل‏.بعض الخطوط لجهات أخرىستعود بعض خطوط الباصاتالمضافة،‏ التي عوضت عنحركة القطار إعتبارا من يونيه2011 مابين وسط سودرتيليهو أوسترتيليه،‏ لحركة خطوطهااألصلية،‏ في حين ستتوقفالخطوط األخرى.‏ إن الباصرقم إكس 748، الذي يسير مابينوسط سودرتيليه وليليهولم،‏‏.سيبقى وسيبدل رقمه إلى 749Tack!Kommunala pensionärsrådet(KPR) tackar alla pensionärerför det gångna året, speciellttill er som visat intresse förvår temadag den 4 oktober.KPR önskar även alla en godjul och ett gott nytt år.– Tänk på att användahalkskydd, stavar och reflexeri vintermörkret!Vill ni ta del av KPR:ssammanträdesprotokollfinner ni dem på:www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Pensionarsradet/Foto: Göran G JohanssonStäying Alive– nycirkus somutmanar synen på äldre748 Liljeholmen–Fittja–Södertälje C749 Liljeholmen–Södertälje C750 Brunnsängs C–Högantorp–Bockholmssättra751 Hovsjö/Hovsjö arbets område–Torekäll berget–Södertälje C–Köpmangatan–Brunnsäng– Ritorp752 Södertälje hamn–Hovsjö–Geneta–Ronna–Lina hage753 Hovsjö–Södertälje C–Köpmangatan–Rosenlund–Östertälje stn754 Geneta–Ronna–Köpmangatan–SödertäljeC–Södertälje hamn–(Scania teknisktcentrum)– Södertälje syd–Pershagen754X Geneta (Klockarvägen)–Ronna–Södertälje C755 Astrabacken–Köpmangatan–Södertäljestadshus–Södertälje syd756 Köpmangatan–Syd poolen–Östertälje stn–Gärtuna758 Östertälje stn–Fornhöjden–Moraberg–Köpmangatan–Södertälje C–Bårstabergen– Geneta759 Glasberga–Fornhöjden–Östertälje stn–Södertälje C–Köpmangatan–Astrabacken761 Ritorp–Brunnsäng–Södertälje sjukhus–Östertälje stn–Gärtuna765 Södertälje syd–Östertälje stn–Gärtuna779 Nykvarn–Nygård780 Södertälje C–Köpmangatan–Värsta backe–Nykvarn780X Södertälje C–Köpmangatan–Nykvarn781 SödertäljeSödertälje hamn–Nykvarn782 Nykvarn–Värsta backe- Sundsvik–Taxinge– Nygård782X Nykvarn–Värsta backe–Sundsvik783 Södertälje C–Östertälje stn–Vårsta–Sorunda–Spångbro–Ösmo–Nynäshamn stn784 Södertälje C–Järna stn–Hölö–Norrvrå784X Södertälje C–Södertälje hamn–Södertäljesyd– Hölö–Norrvrå785 Södertälje C–Järna stn–Hölö–Norrvrå– Mörkö786 Järna stn–Mölnbo–Gnesta stn787 Södertälje C–Köpmangatan–Lina hage–Överenhörna kyrka787X Södertälje C–Köpmangatan–Lina hage–Överenhörna kyrka788 Södertälje C–Södertälje hamn–Södertälje syd–Järna stn789 Södertälje C–Vackstanäs789X Nykvarn–VackstanäsLänstrafikenحركة مرور المحافظة / lääninliikenne TukholmanLT502 Järna–Tullgarn–Vagnhärad–TrosaLT551 Gnesta–Vårdinge–Vagnhärad–Trosaالخطوط المسائية / Yölinjat Nattlinjer /791 Sergels torg–Gullmarsplan–Huddinge–Tumba–Rönninge–Södertälje C797 Södertälje C–Fornhöjden–Östertälje stn–Ritorp–Södertälje C798 Södertälje C–Ronna–Hovsjö–Södertälje C752 Hovsjö–Lina hage756 Köpmangatan–Östertälje stnDet krävs ingen styrka eller”ungdomlig spänst” för attnycirkusens sprakande magiska uppstå. En kulturupplevelseför både mor- och farföräldrar,barn och barnbarn!Mer information:www.sodertalje.se/stayingaliveTid: 29 november kl. 16.0030 november kl. 13.001 december kl. 14.00Plats:Estrad, Campusgatan 26Biljetter: 60 kr, kanbokas via Ticnet.Arrangör: Kultur 365 isamarbete med CirkusCirkör med stöd avStatens kulturråd.5


Information till dig som bor i Södertälje kommundecember 2012–Januari 2013Foto: Joakim SerranderMiljöTipsa om jätteträdFoto: Cecilia MellbergI kris?Miljökontoret efterlyser tipsfrån allmänheten om var ikommunen det finns jätteträd,främst lövträd. Med jätteträdmenas döda eller levande trädmed en diameter på över enmeter på det smalaste ställetunder brösthöjd. Tipsa gärnaockså om du känner till områdenmed grova träd som kantänkas bli framtida jätteträd.Gamla grova träd, ihåligaträd och döda träd är viktigaför den biologiska mångfalden.Grova lövträd kännetecknardessutom ett gammaltöppet kulturlandskap. Mångaav dessa miljöer hotas avigenväxning.Kunskap om var trädenfinns kan användas blandannat som underlag för beslutom nya naturskyddsområden.Kommunen kan också ge rådtill privata markägare om hurträden kan skyddas.Skicka tips eller frågor till:miljokontoret@sodertalje.seNovaWorkshops i VerkstanVarje måndag kl. 15.00–20.00t.o.m. den 17 december.Temat utgår från den pågåendeutställningen Långsamhetenslov med nål och tråd,i Konsthallen. Ungdomar15–25 år är välkomna!Aktiviteter kommer attarrangeras den 27 och 28december samt 2, 3 och 4januari av Nova i samarbetemed Ung fritid, fritidsgårdarna.ÖppeT TIder: kl.13.00–20.00Mer info i kommande annonsoch på hemsidor.Behovet av stöd, vård och behandling varierar ilivets olika skeenden och utifrån varje personslivssituation. Kommunen har en rad olika verksamheterdär vi tillsammans med den som är ibehov av vård och/eller behandling försökerAkuta ärenden på kvällar och helgerVid behov av akutkommunalt stöd:Socialjouren,Södertälje kommun.Telefon: 08-523 038 70SnöskottningVisste du att?• För villaägarna som an svararför allmän gångbana finnsdet sand att hämta på utvaldaplatser i kommunen.Information om var dessafinns hittar du på:www.sodertalje.se/gata• Äldre och personer medfunktionsnedsättning sombor i eget hus, som inte självaklarar att skotta snö och intekan få hjälp av någon närståendekan kontakta enVid behov av akutpsykiatrisk kontakt:Psykakuten, S:tGörans Sjukhus.Telefon: 08-672 25 33biståndshandläggare föratt ansöka om hjälp försnöskottning.Ring 08-523 023 26 för attfå information om hur dugör en ansökan.• Du kan följa Södertäljekommuns snöröjning påTwitter! Där får du densenaste informationenom vilken status vägarnahar i Södertälje undervintern. Se:twitter.com/gatorsodertaljehitta redskap för att lösa en bekymmersam situation.Du som bor i Södertälje kan vända digtill socialtjänsten för att ansöka om vård ochbehandling om du har problem med missbruk,beroende eller psykisk ohälsa.Vid behov av akutberoende kontakt:Beroendeakuten påS:t Görans Sjukhus.Telefon: 08-672 25 50Andra kontaktvägar:BRIS, Landstingssjukvården,jourhavandepräst och vårdguidenLuna kulturhusAvvikande öppettiderunder julhelgenJulafton, måndagen den24 december – stängtJuldagen, tisdagen den25 december – stängtAnnandag jul, onsdagen den26 december – stängtAvvikande öppettiderunder nyår 20122013Nyårsafton, måndagen den31 december – stängtNyårsdagen, tisdagen den1 januari– stängtAvvikande öppettiderunder trettonhelgen 2013Trettondagen, söndagen den6 januari – stängt6


Kulturhuseti YtterjärnaLjusfest i YtterjärnaMöt första advent medstämningsfull och spektakulärljuskonst. Vandra i Trädgårdsparkeni skenet av eldstubbar,eldskulpturer och tusentalslevande ljus. Njut av god ekologiskmat och vacker musik(se nedan) och ta del av finaer bjudanden i butikerna.Tid: 2 december kl. 16.00–19.00Plats: TrädgårdsparkenInträde: 50 kr (kontantbetalning, barn under 15 gratis)Nya arrangörer i årVi välkomnar våra nyaarrangörer Mattias Schneideroch Tobias Fredricson!KonserterTre konserter med MatsZetterqvist som spelar BachTid: kl. 17.00, 19.00 och 20.00Plats: KulturhusetInträde: 100 kr, pens. 50 kr,stud. 25 krBERAS – öppet husTid: kl. 16.00–19.00Södertälje konsthall (forts)broderi. I anslutning till utställningenkommer ett antalworkshops att arrangeras.Låt dig också inspireras attbrodera själv i Konsthallensbroderihörna.FritidSkridskodagsNu är is-säsongen i full gång ihela kommunen. Våra ishallaroch isbanor används flitigtav föreningarna för bland annatishockey, konståkning ochringette. Givetvis finns ocksåtider för allmänheten.De hittar du på:www.sodertalje.se/skridskorVi är rädda om våra invånareoch därför är det obligatorisktmed hjälm för alla som vistaspå isbanorna.HistoriaPershagen i ditt hjärta?Nu ska boken om Pershagenskrivas! Författare är f.d.stadsantikvarien GöranGelotte och projektet finansierasmed medel från Tvetabyggnadsförening.Har du bilder, kartor,dokument och minnen attdela med dig av?En facebookgrupp som heter”Pershagen; från Bränninge isöder till Ström i norr” harstartats för intresserade.Det går också bra att höra avsig till någon av följande personersom leder projektet:Göran GelotteTelefon: 08-550 317 20E-post: goran@c-sam.nuMaud Nilsson MöllerTelefon: 070-666 11 11E-post: maud.nilssonmoller@sodertalje.sePeter TabermanTelefon: 08-523 025 73E-post: peter.taberman@sodertalje.seTäljerevynI jävigaste laget – en revysom måste tas omDå det visat sig att stora delarav förra årets revypublik varjävig måste Täljerevyn nu tasom. Vi hoppas dock attut slaget blir detsamma,näm ligen succé. Det kanman dock aldrig vara säkerpå och många i ensemblen ärrädda för att ställa upp igen.Södertälje kommuns ekonomiär i jävigaste laget, sommarvädretvar i jävigaste laget.Det jävigaste hockey lagetblev jättebra när en amerikasvenskblev utelåst. Två jävigtbra fotbollslag och två jävigtbra basketlag visar ändå attSödertälje kan vara en jävigtbra stad, även om mycketfortfarande är jävigt.Men när du har sett åretsTäljerevy törs vi ändå lovaatt allt kommer att kännaslite bättre.Mer info:www.taljerevyn.nuMer information:www.ytterjarna.se ochpå telefon: 08-554 302 00StadsbiblioteketSödertälje konsthallLångsamhetens lovmed nål och trådSödertälje konsthall visarfrån och lördagen den 10november broderiutställningen– Långsamhetens lov mednål och tråd.Hemslöjden 100 årHemslöjden, Svenska HemslöjdsföreningarsRiksförbund,fyller 100 år i år. Detfiras runt om i landet medfantastiska utställningar.Södertälje konsthall har valtatt bjuda in ett 20-tal svenskakonstnärer som användernålen och tråden som redskap.Utställningen visar bådetraditionellt och nyskapandeBiblioteket på webbenNu lanserar biblioteken iSödertälje en ny webbplats,som ersätter de två tidigare:webbplatsen och katalogen.Genom den nya webbplatsenhar biblioteken fått ett bättreverktyg för att lyfta fram ochtillgängliggöra sitt utbud.Här finns bland annat boktipsoch tipslistor i olika ämnen.En annan nyhet är interaktiviteten– nu kan dusjälv delta genom att sättabetyg och skriva recensioner.Naturligtvis kan du ocksåsöka efter böcker och annatsom finns på biblioteket,låna om det du har hemmaoch ställa dig i kö på det somär utlånat.På den nya webbplatsenhar biblioteket fokuserat specielltpå att lyfta fram utbudetför barn, unga och föräldrarsamt att tillgängliggörabibliotekets e-tjänster. Någraexempel på e-tjänster äre-böcker, e-musik, olikafaktadatabaser och inte minstmöjligheten att läsa dagsfärskadagstidningar frånhela världen direkt i datorn.Besök vår nya webbplats:http://bibliotek.sodertalje.seKom och träna svenskapå StadsbiblioteketT.o.m. 13 decemberKom och träna svenska, ismå samtalsgrupper, medRöda Korset. På måndagarsamlas vi vid grupprummetGamma på Stadsbiblioteketkl. 15.30–17.30. På onsdagaroch torsdagar ses vi i Berättarministerietkl. 17.00–19.00. På torsdagar kan duockså som vuxen få läxhjälp.Hämta fullständigt programpå Stadsbiblioteket.BarnprogramKl. 10.00 i Stadsbiblio -tekets sagohörna t.o.m.den 14 december.Måndagar:sång- och rytmiklek.Torsdagar: sagostunder.Hämta fullständigt programpå Stadsbiblioteket. Obs:• Gruppbesök måsteförbokas på telefon:08-523 020 80• Barnprogrammet Måla ensaga på onsdagar utgårför resten av terminen.7


Södertälje kommun151 89 SödertäljeIOGT-NTOVälkommen till IOGT-NTOAlla är välkomna hos IOGT-NTO Södertälje. Till oss kan dukomma för att fika, surfa ellerkolla en film, eller fotboll. Vihar garn till dig som vill sticka,det finns material för dig somvill teckna eller måla akvareller.Vill du kitta fönster, målalite snickerier eller baka enkaka? Inga problem!Kom och besök Café Lyktan,där allt är hembakat och nikan beställa smörgåstårtor,chokladtårtor m.m.Vid frågor ring: 070-718 63 98Tid:Måndagar kl. 09.00–15.00,tisdagar, onsdagar, torsdagarkl. 10.00–18.00, fredagarkl. 10.00–15.00Plats:Övre Torekällgatan 29Kalendarium Dec 2012–jan 2013December1 Stäyning alive,Estrad kl. 14.008–9 Meningen med föreningenSTA, Sagateatern kl. 16.009 Glada änkan,Estrad kl. 16.0018 SSK-Västerås,Axa sportcenter kl. 19.0019 Lunchmusik med Julstämning,Trombon kl. 12.0016 Lunchmusik,Trombon kl. 12.0018 Fredagsdans, Trombonkl. 19.00–22.001 Metropolitanoperan– Titus mildhet,Estrad kl. 19.001 Jazz- och blueskväll,Trombon kl. 19.002 Telge-Kvarnby,Täljehallen kl. 15.002 Julmarknad, Torekällbergetkl. 11.00–16.002 Söndagsdans – Donnez,Trombon kl. 17.002 Täljesymfonikernas juLkonsert– Nu tändas tusenjuleljus, Estrad kl. 17.005 Lunchmusik,Trombon kl. 12.006 SSK-Oskarshamn,Axa sportcenter kl. 19.007 Toni Holgersson,Oktoberteatern kl. 19.307 Meningen med föreningenSTA, Sagateatern kl. 19.008 Music & Arts festival,www.molto.se8 Scaniakörens julkonsert,Baptistkyrkan kl. 14.008 Kanalbandet,Estrad kl. 15.008 Metropolitanoperan –9 Södertelge VBK-Linköping,Täljehallen kl. 17.009 Julmarknad, Torekällbergetkl. 11.00–16.0010 Kulturskolans julkonsert,S:ta Ragnhildskyrkankl. 19.0012 Telge-Norrköping,Täljehallen kl. 19.0012 Julkonsert – CyndeePeters, HagabergsFHSK kl. 19.0012 Lunchmusik – Lucia konsert,Trombon kl. 12.0013 Luciakonsert,Estrad kl. 19.0014 Fredagsdans – Kiwi Band,Trombon kl. 19.0015 Kulturskolans julkonsert,Estrad kl. 15.0015 Metropolitanoperan –Aida, Estrad kl. 19.0016 Luciakonsert – Adolf fredriksflickkör, Kulturhuseti Ytterjärna kl. 16.0016 B.U.S – Brun utan sol,Estrad kl. 18.0017 Kommunfullmäktigesammanträder, kl. 17.0019–20 Mankans Julkonsert,Mörkö kyrka kl. 19.0020 White Christmas – enriktig julkonsert,sångsolist Malin Wester,Estrad kl. 19.0021 Julkonsert, S:ta Ragnhildskyrka kl. 19.0022 Julkonsert, S:ta Ragnhildskyrka kl. 19.0026 Söndagsdans – Martinez,Trombon kl. 17.0027 SSK-Leksand,Axa sportcenter kl. 19.0030 Kings-Sundsvall,Täljehallen kl. 19.00Januari5 Metropolitanoperan –Trojanerna,Estrad kl. 18.006 Champagnegalopp,Täljesymfonikernastrettondagskonsert,sångsolister LottaArvidsson och GöranWiklund kl. 17.00.18 Täljerevyn 2013,I jävigaste laget – enrevy att ta om (premiär),Estrad kl. 19.0019 Täljerevyn 2013,Estrad kl. 15.0019 Metropolitanoperan– Maria Stuarda,Estrad kl. 19.0020 Täljerevyn 2013,Estrad kl. 16.0020 Söndagsdans – Sounders,Trombon kl. 17.00-21.0021 Bio Kontrast,efter middagsvisningkl. 15.0022 Bio Kontrast, kl. 18.3023 Lunchmusik,Trombon kl. 12.0024 Snövit, barn- ochfamiljeföreställningkl. 18.0025 Täljerevyn 2013,Estrad kl. 19.0026 Täljerevyn 2013,Estrad kl. 18.0027 Täljerevyn 2013,Estrad kl. 16.0029 Bio Kontrast, kl. 18.30Maskeradbalen,Estrad kl. 19.0018 Kings-Örebro,Täljehallen kl. 19.046 Söndagsdans – Deléns,Trombon kl. 17.00–21.0030 Lunchmusik,Trombon kl. 12.00Information till dig som bor i Södertälje kommun • Utkommer med tio nummer per år • Finns också att läsa på www.sodertalje.sePostadress: Södertälje kommun, 151 89 Södertälje. Gatuadress: Campusgatan 26, Södertälje. Telefon: 08-523 010 00. Redaktör: Ulrika Johnsen, ulrika.johnsen@sodertalje.se.Layout: Ryter kommunikationsbyrå AB, Bollnäs. Tryck: Trosa Tryckeri AB, 2012. Distribution: SDR. Informationsblad kan hämtas hos Södertälje Direkt i Stadshuset.Får du inte informationsbladet? Kontakta oss på info@sodertalje.se

More magazines by this user
Similar magazines