Protokoll - Sveriges ingenjörer

sverigesingenjorer.se

Protokoll - Sveriges ingenjörer

Protokoll från styrelsemöte i Sveriges Ingenjörer VästmanlandDen 27 nov 2012 å T7 i Västerås2012-11-28 BNN Bengt Tynnvall förh Gunnel Nordgrenförh Mahgol Amin N Staffan EricssonN Anders Persson N Yigen ZenlanderN Alice Halldin N Bertil NordqvistN Anna Tjus adj N Salam Adabanian adjFörh Kathrina Jederström ajd N Johan Sthål adjOrdförande Bengt Tynnvall öppnade mötet och hälsade välkomma.Bengt informerade om Sveriges Ingenjörers Fullmäktigemöte i mitten på november, bla diskuteradesdistrikten. Bengt framhöll vikten av att vårda och använda vårt varumärke - Sveriges Ingenjörer.Nästa möte 5 februari 2013 kl 1700Bertil bokar lokal1 Årsmötesprotokoll. Bengt har granskat, återstår justering - mål mitten på dec ansvarig Bertil.2 Styrelsen konstituerades, Beslutades att utse Gunnel till kassörBeslutades att adjungera Anna Tjus, Salam Adabanian Johan Stål och Kathrina Jedersröm3 Verksamhetsgenomgång. Vilka fokus skall vi ha? Efter en engagerad diskussionbeslutades att tillsätta:Arbetsgrupp för att möta studerande: Bengt, Alice, Magol, Johan, Katrina och YigenIdéer - Bra att informera studerande om vad facket gör och vilka rättigheter man har– vi behöver informera nyanställda och de som snart skall bli nyanställdaAlice föreslår18 dec och kallar till ett första möte i arbetsgruppenArbetsgrupp för Teknikkollo och Teknikcenter Salam, Anna och BengtArbetsgrupp för Distriktskonferenser Staffan och BertilArbetsgrupp för Stipendium för teknologer årskurs 2 och årskurs 4Bengt, Gunell, Alice, Johan och Yigen sammankallade AndersArbetsgruppen föreslås informera om SI-stipendier på nollingsinfon (förslag från Alice )Arbetsgupp för medlems- kariär-seminarium / Ingenjörskväll - Tas upp på nästa möte4 Budget baserat på verksamheten som styrelsen fastlägger, inom ram från årsmötetBeslutades att uppdra åt ordföranden att i enlighet med dagens diskussion justera och fastsällabudgetförslag och tillställa detta till FS.Tex bör stipendierna ökas till minst förslagsvis 18000 för 2 + 2 stipendier + ev plats på en utbildningsid 1av 3


Protokoll från styrelsemöte i Sveriges Ingenjörer VästmanlandDen 27 nov 2012 å T7 i Västerås2012-11-28 BN5 Övriga frågor.Distriktet deltog i årets Teknikkollo och Yigen höll ett uppskattat föredrag på ForskarfredagEn fråga som väcktes var hur våra nya ledamöter skall få kännedom om vad facket gör.Bengt lovade att se på möjligheten att ge information.Alice poängterade att det finns många ingenjörstudenter som står och väger om de skall gå med i SIen kontaktväg kan vara facebook ( få studenter har Linkedin ) Svårt att få ut information på högskolanVad vill vi informera teknologerna om ? – varför vara med i facket ? lönebildning ? hur sökapraktikjobb sommar jobb etc – obs vi bör samordna med våra studentinformatörer för att undvikadubbeljobb - Ett steg kan att ta fram listor på förtroendevalda i Västmanland resp studenterVi bör fundera på att Bygga nätverk tex - studenter - konsulter ev mingelkväll för resp nätverkKan vi hitta fommer för att informera om vikten av ingenjörsutbildning och fackets rollpå tex på grundskola / högstadium / gymnasium?Kan vi kartlägga vilka / hur många medlemmar vi har i Distriktet? Tex utbildningsinriktning,arbetsmarknadssektor, avtalsområde, arbetsplats etc etc - vad är syftet?kanske för att bättre kunna nå ut med medlemsinformation / ämnen för seminarier etcBengt tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.Vid protokollet Justeras ( görs vid nästa stymöte )Bertil NordqvistBengt Tynnvallfrån mötet 2012-08-29 diskussion om vad vi kan göra för medlemmarna i DistriktetMahgol: kan vi ha en workshop på högskolan – har kontakter på Mdh och på science parkKan vi skapa nåtverk - Kan vi göra nått roligt tillsammans på fritiden när man sitter vid elden ?De som startat eget kan behöva hjälp kan vi hjälpa till med det?Anders Person – brinner för arbetsmiljö vad göra åt stress o psykosociala frågor deadlines 24/7Bra att skapa nätverk. Möteskvällar mingel? Hur få fler kvinnor att söka sig till teknikutbildningarNestor – stress på bla konsultföretag kan behöva lyftas framsid 2av 3


Protokoll från styrelsemöte i Sveriges Ingenjörer VästmanlandDen 27 nov 2012 å T7 i Västerås2012-11-28 BNLena Hellberg – finns det några nätverk i Västmanland? – Görel sitter med i det kvinnliga nätverketFS anser att verksamheten i distrikten är viktig för våra medlemmar.Viktigt fråga: vad gör SI för mig som medlem? – hur få fram info till våra medlemmar?Distrikt Örebro i vilka frågor skall vi samarbeta? Bengt har funderingar på samarbete med Örebrooch distrikten runt Mälaren – bla Eskilstuna - hur skall vi samarbeta?Tex Gemensamma studiebesök Distriktskonferenser till en början.sid 3av 3

More magazines by this user
Similar magazines