Protokoll medlemsmöte 24 april 2010 - Snabber

snabber.se
  • No tags were found...

Protokoll medlemsmöte 24 april 2010 - Snabber

Brf. Oden 2716420 – 2124Sigtuna kommunFöreningen har f-skattesedelProtokoll medlemsmöte 24 april 2010Plats; I grässlänten vid lekplatsenTid; 13:00 – 13:30Deltagare; Delar av styrelsen samt kallade medlemmar24 april 201011. Mötets öppnande:Ordföranden hälsar alla välkomna samt informerar om att dagens mötesagenda äröppen och ej lagstyrd.2. Utfall av nya sophanteringen:Resultatet av matavfallssorteringen är överraskande positivt och fungerar bra. Dockpåpekar ordförande på förekommen anledning att inga plastpåsar får kastas imatavfallsbehållarna.Det blå soprummet är fortfarande ett problem och ordföranden vädjar till medlemmaratt inte slänga soppåsar på golvet.En medlem påtalar att medlemmar i flerfamiljshusen utan garagenyckel har lång vägför att kast sina matavfallspåsar. Ordförande informerar om att det kommer att finnasSF-nycklar för dessa medlemmar att hämta på kontoret.En medlem undrar var källsortering av exempelvis glas och papper finns –ordföranden hänvisar till kommunens källsortering vid Preem och Teatergrillen.Hyllor ska monteras i samtliga soprum där nya påsar för matavfallet ska finnas förmedlemmarna att hämta.Kostnaden för föreningens sophantering är konstant, trots att den permanentacontainern ersatts med en som kommer en helg per månad. Dock är förändringenpositiv för föreningen då många problem som uppstod runt den permanenta intelängre är aktuella.3. Utfall av planerat underhåll:Kranbyten fortgår som planerat vid behov. Medlemmen står för del av kostnaden.Värmen i föreningen fungerar inte korrekt. Dels finns ett problem ifjärrvärmecentralen, dels börjar vissa element bli gamla och slitna. Efter hand bytsventiler i elementen för att uppnå bättre värmeflöde och 23 ˚C. Föreningen harbeslutat att lägenheterna ska hålla 21 ˚C.Vintern och all snö har lett till vissa takproblem. Fyra småhus har haft läckage,hantverkare och försäkringsbolaget har lokaliserat problemet. Förmodligen täcks intekostnaderna för åtgärder av försäkringsbolaget på grund av undantagsregler.Kvarterslokalen ska förses med en andra dörr så att bastudelen får separat ingång.Offerter har också tagits in på renovering av köksdelen så att den ska bli merändamålsenlig med kyl, diskmaskin, värmemöjligheter med mera. Beslut är dock intetaget om detta ska genomföras.


24. Redovisning av ekonomin:Föreningens bekymmersamma ekonomiska situation sedan problemet medvåtrumsskadorna börja vända. Ordföranden påminner om det löfte som gavs vidhöstmötet 2009 om 1 % sänkning av avgiften 2011. Det finns dock en förhoppningom att denna sänkning kan bli större till årsskiftet 2010/2011. Dock måste avvaktasmed sådana löften tills i sommar/höst då den ekonomiska ställningen blir tydligare.5. Redovisning av överlåtelser 2009/2010:Flera överlåtelser har varit aktuella för perioden. Priserna har aldrig varit så höga,dock ses nu en liten tillbakagång.6. Övriga frågor:Valberedningen, genom Lars Palmér, meddelar att många i rådande styrelse harflyttat och att det därmed finns vakans för fem styrelseposter och två förvalberedningen. Lars vill att de som är intresserade av styrelse- ellervalberedningsarbete kontaktar honom på 070-222 44 38 eller i bostaden påOdenvägen 16 B. Telefonnumret ska också läggas upp på föreningens hemsida.7. Årsmötet 31 maj 2010:Ordföranden informerar om att årsstämman hålls i Cabinen (Forum) den 31 majklockan 19:00. Motioner ska vara inne senast 17 maj klockan 19:00. Motionen måstelämnas skriftligen på papper.8. Avslutning:Ordföranden avslutar och tackar för mötet.……………………………………..Susanna Carling Palmér, Sekreterare…………………………………Leif Meyer, Ordförande

More magazines by this user
Similar magazines