Anna Karin - Vinberg-Ljungby pastorat

vinberg.ljungby.se
  • No tags were found...

Anna Karin - Vinberg-Ljungby pastorat

Innehåll2 Anna Karin3 Gospel Bliss 5-årsjubiléum/Ett slag för världens barn4 Sista bokslutet5 Vaktmästarvikarie6 Anslagstavlan8 Gudstjänster10 Vinbergs kyrkliga arbetskretsavslutas efter 90 år11 Döpta12 TelefonlistaOmslagsfoto: ”Kyrkport”Marie-Luise BrinkmannTryck: V-TAB Falkenberg ABRedaktör: Jörgen PeterssonAnsvarig utgivare: Staffan Orrdal2Anna KarinI februari månads sista dagar fick vibudet att vår vän och medarbetareAnna Karin hade lämnat oss.Fastän vi visste att Anna Karin varsjuk, kom dödsbudet så plötsligt ochoväntat för oss. I sorgen och saknadenfinns också de goda minnena av alltdet, som hon gett oss under de år vifått ha henne i vår gemenskap.För 24 år sedan började Anna Karinarbeta i vår församling. Den förstatiden arbetade hon på kyrkogårdenmed skötsel av gravplatser. Sedanhar hon haft många olika uppgifter,bland annat i barnverksamheten.Under de sista åren är det som vaktmästarei Vinbergs kyrka och påkyrkogården, som vi sett Anna Karin.Hennes naturliga sinne för ordningoch reda tillsammans med hennesstora kunskap om såväl kyrkorummetsom det yttre arbetet varväldigt värdefulla. Ändå är det förstoch främst Anna Karins lågmäldasätt och hennes ihärdiga arbete, somgjort starkast intryck på mig.Någon gång, när vädret inte var detbästa för utomhusarbete, träffadesvi vid eftermiddagskaffet. När jag sanågot om att arbeta ute i regn ochblåst, svarade Anna Karin kort ochenkelt: – En får ta på sig. Ibland tänkerjag på vad som ligger i dessa ord;viljan att göra sitt arbete väl utan attklaga, att finnas till hands för andrautan att tänka på sin egen bekvämlighet.Många i vår församling har fåttmöta Anna Karins omsorg om oss iolika sammanhang. Vi tackar Gud förallt det goda som hon fått göra i hanskyrka.Staffan Orrdal

More magazines by this user
Similar magazines