Anna Karin - Vinberg-Ljungby pastorat

vinberg.ljungby.se
  • No tags were found...

Anna Karin - Vinberg-Ljungby pastorat

Sista bokslutetSista veckan i april redovisades detsista bokslutet för Vinberg-Ljungbykyrkliga samfällighet för fullmäktige.Det blev samtidigt avslutningen påmin tid som kyrkokamrer i Vinberg,efter nästan fyra och ett halvt årsarbete.Vinberg-Ljungby församling har nuskapat ett bra utgångsläge för enpositiv framtid. Jag vill tacka för enintressant period i mitt liv och föralla positiva möten, under mina årsom kyrkokamrer.Gunnar CarlssonJag har fått vara med om en periodmed stora händelser och många,ofta nödvändiga förändringar. Attarbeta med ekonomi ochadministration i en församling, medtillhörande begravningsverksamhet,fastigheter mm, handlar både omatt hantera vardagliga uppgifteroch att skapa förutsättningar för engod verksamhet på längre sikt. Detviktiga är att ha just verksamhet,som uppskattas av församlingensmedlemmar. Samtidigt ställs sammakrav på en kyrklig organisation,som på alla andra företag ochorganisationer i samhället. Iblandinnebär detta att en kamrer tvingaslyfta fram besvärliga frågor och fåde förtroendevalda att ta ställningtill hur verksamheten ska bedrivasi flera år framåt i tiden.Under de år vi arbetat tillsammans har vi fått hantera flera besvärligafrågor, men också fått känna glädjen över att finna lösningar och nya vägar.Vi säger ett varmt tack till Gunnar för allt det arbete och engagemang hanlagt ner i vår församling och önskar honom allt gott i framtiden.Staffan Orrdal4

More magazines by this user
Similar magazines