Urbana utvecklingsområden - Spacescape

spacescape.se
  • No tags were found...

Urbana utvecklingsområden - Spacescape

1.5. Lista på sociala och rumsliga indikatorerHär nedan beskrivs indikatorer som kananvändas i framtida studier för att ge enmer relevant bild av de urbana utvecklingsområdenasförutsättningar för enhållbar stadsutveckling. Flera av indikatorernafinns nämnda i rapporter från FN,EU och Boverket samt i olika forskningsrapporter.IndikatorerAnalyserBeskriver t.ex...Stadsbyggnad Byggnad BefolkningSocialaInkomstnivåÅldersfördelning äldreÅldersfördelning barnUtbildningsnivåArbetslöshetBilinnehavTrångboddhetFunktionsblandningRumsligaLägenhetsfördelningUpplåtelseformerLokaler i gatuplanÄgoförhållandenBefolkningstäthetTillgänglighet i gatunätServiceutbudHandelsutbudNärhet till grönområdeTillgång till lekplatsTillgång till arbetsplatserRegional tillgänglighetNärhet till kollektivtrafi kMedelinkomst (prisbasbelopp)% över 65 år% under 18 år% med högskolebehörighet% arbetslösa% av boende som äger minst en bilm 2 boyta per boende% boende av arbetande% 1:or och 2:or av lägenhetsbeståndet% hyresrätter% av gator med lokaler% privat kvartersmarkBoende och arbetande per km2Rumsintegration eller korsningstäthetVård, skola, omsorg inom gångavståndHandel (butiker) inom gångavståndGångavstånd till grönområde större än 0,25 haGångavstånd till lekplatsAntal arbetsplatser inom cykelavståndRestid till city med kollektivtrafi kGångavstånd till hållplatsKöpkraftenBehovet av vård och omsorgBehovet av skolorHumankapitalEkonomisk utsatthetBilberoendetLivssituationStadslivets karaktärLägenhetsutbudLägenhetsutbudUtbudet av stadsgatorKommunens rådighetUnderlaget för service och kollektivtrafi kMöjligt utbyte mellan stadsdelarTillgänglig servicenivåTillgängligt handelsutbudRekreationsmöjligheterLekmöjligheterLokal arbetsmarknadTillgång till regionens arbetsmarknadBilberoendet5

More magazines by this user
Similar magazines