Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

3

Använd [LESSON MODE] knappen för att välja Lesson 1.

Tryck [LESSON MODE] knappen för att välja Lesson 1.

Varje gång Du trycker [LESSON MODE] knappen väljes lektionslägena i tur

och ordning: Lesson 1 ➔ Lesson 2 ➔ Lesson 3 ➔ Off ➔ Lesson 1 …. Aktuellt

valt läge visas i displayen.

Song uppspelning startar automatiskt

när Du väljer Lesson 1.

Waiting

r1

YourTemp

r2

MinusOne

r3

Londonde

011

Spela tonen som visas i displayen. Så snart Du spelar rätt ton kommer nästa ton

som skall spelas att visas.

Song:en väntar på Dig tills Du spelar rätt ton.

Waiting

057 007

r1

Vänster hands stämma Höger hands stämma

(Vid en högerhands lektion)

Välj en Song för Lesson Snabbguide

(Lesson 1)

(Lesson 2)

(Lesson 3)

(Song Lesson off)

Startar lektionen!

OBS

• Vad display informationen

betyder:

Höger

hand Vänster Båda

hand händer

Lesson 1 r1 L 1 Lr1

Lesson 2 r2 L 2 Lr2

Lesson 3 r3 L 3 Lr3

DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning 33

More magazines by this user
Similar magazines