Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

Snabbguide Spela in Ditt eget framförande

3

4

5

Inspelningen startar när Du spelar på klaviaturen.

Du kan också starta inspelningen genom att trycka [START/STOP] knappen.

Aktuellt taktnummer visas i displayen under inspelningen.

Inspelning

startar

Stoppa inspelningen genom att trycka [START/STOP] eller

[REC] knappen.

eller

Om Du i samband med inspelning av ackompanjemangsspåret trycker [INTRO/

ENDING/rit.] knappen, spelas avslutningsmönstret och därefter stoppas inspelningen

automatiskt. När inspelningen är avslutad återgår taktnumret i displayen

till 001 och inspelade spår visas inom ram.

● För att spela in ytterligare spår

Upprepa stegen 2 till 4 för att spela in något av de återstående spåren.

Genom att välja ett oinspelat spår — SONG MEMORY knapparna [1] – [5], [A] —

kan Du göra inspelning till det nya spåret samtidigt som Du spelar upp och lyssnar

till tidigare inspelade spår (spårnumret visas inom ram). Tidigare inspelade spår kan

också tystas under inspelning om så önskas (ramen släckt).

● Spela om ett spår

Välj helt enkelt på vanligt sätt det spår Du vill göra om inspelningen för.

Det nya materialet kommer att skriva över den tidigare datan.

När inspelningen är klar …

◆ För att spela upp en User Song

User Song spelas upp på samma sätt som vilken annan Song (sidan 30).

1 Tryck [SONG] knappen.

2 Aktuellt Song namn/nummer visas — använd dataratten för att välja den

User Song (031 – 035) Du vill spela upp.

3 Tryck [START/STOP] knappen för att starta uppspelning.

40 DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning

User 1

120 003

rEC

Aktuell takt

OBS

• Om minnet blir fullt under

inspelning visas ett varningsmeddelande

och inspelningen

stoppas automatiskt. Använd

Song Clear eller Track Clear

(sid 41) funktionerna för att

radera data Du kan undvara och

skapa mera utrymme för inspelningen,

och gör om inspelningen

igen.

More magazines by this user
Similar magazines