Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

Referens

46

Praktiska funktioner

Reverb gör att Du kan skapa en atmosfär av t ex en stor konsertsal.

När Du väljer en Style eller en Song blir optimal reverbtyp för ljudet automatiskt valt. Om Du vill välja en annan typ

av reverb, använd proceduren nedan. Se ”Lista över effekttyper” på sidan 86 för information kring vilka typer av reverb

som finns tillgängliga.

1

2

Reference

Lägg till Reverb

Tryck [FUNCTION] knappen.

StyleVol

100

Använd CATEGORY [ ] och [ ] knapparna

för att välja Reverb Type. ”Reverb” visas i

displayen några sekunder och aktuellt vald

Reverb typ visas därefter.

f

Hall2

02

Aktuellt vald

Reverb Type

r

DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning

3

Använd dataratten för att välja typ av reverb.

Du kan kontrollera hur den valda reverbtypen låter

genom att spela på klaviaturen.

● Justera Reverb Send Level

Du kan individuellt justera mängden reverb som fördelas

till Main, Dual och Split ljuden. Om Du trycker

CATEGORY [ ] eller [ ] knappen ett antal gånger

i steg 2 i proceduren ovan, kommer de parametrar som

anges nedan att visas. Du kan sedan använda dataratten

för att justera reverbnivån för det valda ljudet (se sidan

62 för detaljer).

f

• M. Reverb

• D. Reverb

• S. Reverb

Hall3

03

r

Vald typ av reverb

Reverbnivån för Main Voice.

Reverbnivån för Dual Voice.

Reverbnivån för Split Voice.

More magazines by this user
Similar magazines