Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

Praktiska funktioner

DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning

Referens

Chorus effekten skapar ett fylligare ljud liknande det som sker när flera likadana instrument spelar unisont. När Du väljer

en Style eller en Song blir optimal chorustyp för ljudet automatiskt valt. Om Du vill välja en annan typ av chorus,

använd proceduren nedan.

1

2

Lägg till Chorus

Tryck [FUNCTION] knappen.

Använd CATEGORY [ ] och [ ] knapparna

för att välja Chorus Type. ”Chorus” visas i

displayen några sekunder och aktuellt vald

Chorus typ visas därefter.

f

r

Chorus1

1

Aktuellt vald

Chorus Type

3

Använd dataratten för att välja typ av chorus.

Du kan kontrollera hur den valda chorustypen låter

genom att spela på klaviaturen.

● Justera Chorus Send Level

Du kan individuellt justera mängden chorus som fördelas

till Main, Dual och Split ljuden. Om Du trycker

CATEGORY [ ] eller [ ] knappen ett antal gånger

i steg 2 i proceduren ovan, kommer de parametrar som

anges nedan att visas. Du kan sedan använda dataratten

för att justera chorusnivån för det valda ljudet (se sidan

62 för detaljer).

f

• M. Chorus

• D. Chorus

• S. Chorus

Chorus2

2

r

Vald typ av chorus

Chorusnivån för Main Voice.

Chorusnivån för Dual Voice.

Chorusnivån för Split Voice.

47

More magazines by this user
Similar magazines