Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

Referens

50

Praktiska funktioner

Justera Voice parametrar

Reverbnivå, panorering och en rad andra parametrar kan ställas individuellt för Main, Dual och Split ljuden. Tryck

[FUNCTION] knappen och använd sedan CATEGORY [ ] och [ ] knapparna för att lokalisera någon av följande

parametrar. Så snart Du valt önskad parameter kan Du använda dataratten för att justera dess värde.

● Main Voice parametrar (sidan 63)

• M. Volume Main Voice volym.

• M. Octave Main Voice oktav.

• M. Pan Main Voice panorering.

• M. Reverb Main Voice reverbnivå.

• M. Chorus Main Voice chorusnivå.

● Dual Voice parametrar (sidan 63)

• D. Volume Dual Voice volym.

• D. Octave Dual Voice oktav.

• D. Pan Dual Voice panorering.

• D. Reverb Dual Voice reverbnivå.

• D. Chorus Dual Voice chorusnivå.

Justera Harmony volym

DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning

● Split Voice parametrar (sidan 63)

• S. Volume Split Voice volym.

• S. Octave Split Voice oktav.

• S. Pan Split Voice panorering.

• S. Reverb Split Voice reverbnivå.

• S. Chorus Split Voice chorusnivå.

Volymnivån för Harmony kan justeras för Harmony typerna 01 (Duet) till 05 (Octave).

1 Tryck [FUNCTION] knappen.

2 Använd CATEGORY [ ] och [ ] knapparna

för att välja Harmony Volume.

Panel Sustain

f

r

f

3 Använd dataratten eller sifferknapparna

[0]-[9] för att ställa Harmony volymen från

000 till 127 enligt önskan.

Denna funktion lägger sustaineffekt till klaviaturljuden. Använd denna när Du hela tiden vill ha en kontinuerlig

sustaineffekt, oberoende av fotkontaktsoperation.

Tryck [FUNCTION] knappen och använd sedan CATEGORY [ ] och [ ] knapparna för att lokalisera Sustain posten.

Du kan sedan använda [+] och [–] knapparna för att koppla Panel Sustain till eller från.

OBS

• Det förekommer ljud där sustaineffekten inte har någon

större påverkan.

f

r

r

HarmVol

080

More magazines by this user
Similar magazines