Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

Ändra ljudet för melodistämman

Du kan ändra ljudet för melodistämman i Song till det ljud Du föredrar.

OBS

• Du kan inte ändra ljudet för melodistämman i en User Song.

1 Välj Song och spela upp den.

2 Tryck [VOICE] knappen och använd dataratten

för att välja det ljud Du vill ha som

melodiljud.

Strings

048

Song inställningar Referens

3 Tryck [VOICE] knappen längre än en sekund.

”MELODY VOICE CHANGE” visas i displayen

några sekunder och indikerar att det ljud Du

valde i steg #2 har ersatt det ursprungliga

melodiljudet för Song:en..

Håll längre än

en sekund

MELODY V

DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning 59

More magazines by this user
Similar magazines