Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

Följande noteringar kring upphovsrätter, etc avser de tre (3) melodier som finns förprogrammerade i detta elektroniska

keyboard:

Don’t Know Why

Words and Music by Jesse Harris

Copyright©

2002 Sony/ATV Songs LLC and Beanly Songs

All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing, 8 Music

Square West, Nashville, TN 37203

International Copyright Secured All Rights Reserved

My Favorite Things from THE SOUND OF MUSIC

Lyrics by Oscar Hammerstein II

Music by Richard Rodgers

Copyright©

1959 by Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II

Copyright Renewed

WILLIAMSON MUSIC owner of publication and allied rights

throughout the world

International Copyright Secured All Rights Reserved

Killing Me Softly With His Song

Words by Norman Gimbel

Music by Charles Fox

Copyright © 1972 Rodali Music and Fox-Gimbel Productions, Inc.

(P.O. Box 15221, Beverly Hills, CA 90209 USA)

Copyright Renewed

All Rights on behalf of Rodali Music Administered by Sony/ATV

Music Publishing, 8 Music Square West, Nashville, TN 37203

International Copyright Secured All Rights Reserved

6

Copyright meddelanden

Panelens logotyper

GM System Level 1

DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning

Med ensamrätt; kopiering, offentligt framförande,

radio- eller TV-sändning är strängt förbjudet gällande

de tre ovan nämnda musikstyckena.

COPYRIGHT MEDDELANDE Denna produkt innehåller

och är kopplad till dataprogram för vars innehåll Yamaha äger

rättigheterna eller licens att använda andras rättigheter.

Copyright skyddat material inkluderar, utan begränsningar,

all datamjukvara, filer för ackompanjemangsstilar, MIDI filer,

WAVE data och ljudinspelningar. All användning av sådana

program och innehåll utöver personligt bruk är inte tillåtet enligt

gällande lag och kan få rättsliga konsekvenser. PRODUCERA

ELLER DISTRIBUERA INTE OLAGLIGA KOPIOR.

Kopiering av köpt mjukvara är strängt förbjudet med

undantag för personligt bruk.

”GM System Level 1” är ett tillägg till MIDI standarden som garanterar att all GM-kompatibel musikdata blir korrekt

uppspelad av varje GM-kompatibel tongenerator, oavsett fabrikat. GM märkningen finns på alla produkter, såväl

hård- som mjukvara, som stödjer GM System Level 1.

XGlite

”XGlite” är, som namnet antyder, en förenklad version av Yamahas högkvalitativa XG tongenererings format.

Du kan naturligtvis spela upp XG Song data med hjälp av en XGlite tongenerator. Tänk emellertid på att en del

Song data kan komma att spelas upp annorlunda jämfört med originaldatan, på grund av en reducerad uppsättning

av kontrollparametrar och effekter.

USB

USB är förkortning för Universal Serial Bus. Det är ett seriellt interface för att ansluta yttre apparater till dator.

Dessutom möjliggör det ”hot swapping” (anslutning av yttre apparater medan strömmen för datorn är tillslagen).

More magazines by this user
Similar magazines