Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

Referens

Installation av Accessory CD-ROM

Yamaha Corporation innehar de exklusiva rättigheterna

till mjukvaran och denna vägledning för installation.

• Användning av mjukvaran och denna vägledning styrs

av SOFTWARE LICENSING AGREEMENT vilket

köparen till fullo accepterar i och med att sigillet på

mjukvarans förpackning bryts. (Var vänlig läs AGREE-

MENT i slutet av denna vägledning innan applikationen

installeras.)

• Kopiering av mjukvaran eller reproduktion av denna

vägledning i sin helhet eller delvis är absolut förbjudet

utan skriftligt medgivande från tillverkaren.

Yamaha gör inga framställanden eller ger några garantier

med hänsyn till användningen av mjukvaran och dess dokumentation

och kan inte hållas ansvarig för konsekvenserna

vid användandet av denna vägledning och mjukvaran.

• Denna skiva är en CD-ROM. Försök inte spela denna

skiva i en ljud CD spelare. Det kan orsaka oreparerbara

skador på Din ljud CD spelare.

CD-ROM innehåll

70 DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning

• Kopiering av musikdata som inköpts i handeln är strängt

förbjudet med undantag för personligt bruk.

• Firmanamn och produktnamn i denna vägledning är varumärken

eller registrerade varumärken för respektive företag.

• Framtida uppdateringar av applikation och mjukvarusystem

och eventuella ändringar i specifikationer och

funktioner kommer att meddelas separat.

• Mjukvara som USB MIDI drivrutin kan ändras och uppdateras

utan föregående meddelande. Se till att kontrollera

och ladda ner senaste version av mjukvara från följande

Internet-sida.

http://music.yamaha.com/download/

• Beroende på version av Ditt operativsystem kan dialogrutor

och meddelanden som visas i denna vägledning

skilja sig från vad Du ser på Din datorskärm.

Datan på denna CD-ROM är kompatibel med datorer som använder Windows ® operativsystem.

FÖRSIKTIGT

* 1 Mjukvaran kan inte användas med instrumentet under något av

följande förhällanden:

• Vid Style eller Song uppspelning.

•I samband med Lesson.

■ Använd CD-ROM skivan ● ● ● ● ● ● ● ●

Var vänlig läs Software Licensing Agreement på sidan 74

innan CD-ROM förpackningen öppnas.

1 Kontrollera systemkraven för att försäkra

Dig om att mjukvaran kan köras i Din dator.

2 Sätt i Accessory CD-ROM i Din dators CD-

ROM läsare. Startfönstret skall komma att

visas automatiskt.

SPECIELLA MEDDELANDEN

• Försök inte spela denna skiva i en ljud CD spelare. Det kan orsaka oreparerbara skador

på Din ljud CD spelare/högtalare.

Mapp Applikation/Data namn Innehåll

MSD_ Musicsoft Downloader *1 *2

OBS

• För att undvika missförstånd kring de steg som skall tas i de olika

operativsystemen används den engelskspråkiga nomenklaturen.

Denna applikation kan användas för att ladda ner MIDI Song data från Internet

och överföra den från datorn till minnesmedia som stöds av instrumentet (t ex

Flash minne).

DMN_ Digital Music Notebook *2

Digital Music Notebook är en ny stor multimediaplattform för att lära sig spela

och framföra musik.

USBdrv_ USB Driver For Windows 98/Me Denna drivrutin är nödvändig för en fungerande anslutning av MIDI apparater

USBdrv2k_ USB Driver For Windows 2000/XP till Din dator via USB.

Acroread_ Acrobat Reader 5.1 *2 *3

SongCollection

Tack vare denna applikation kan Du läsa mjukvarumanualer i pdf-format i Din

dator.

for_CD ”SongCollection” mappen innehåller två mappar. ”for_CD” mappen innehåller

70 MIDI Song:er och noter för dessa i form av PDF filer. Dessa Song:er kan

överföras till instrumentet för lyssning och/eller Lesson funktioner. ”for_Preset

for_Preset (Only Score)

(Only Score)” mappen innehåller noter i form av PDF filer för de 30 Song:er

som finns inprogrammerade i instrumentet (med undantag för de upphovsrättsskyddade

melodierna).

* 2 Denna mjukvara inkluderar en online-manual.

* 3 Yamaha Corporation lämnar ingen support för denna mjukvara.

3 Anslut instrumentet till datorn. Anslutningsproceduren

finns beskriven på sidan 66.

4 Installera drivrutinen i Din dator och gör

nödvändiga inställningar.

Se ”Installera USB-MIDI drivrutin” på sidan 71 för

instruktioner kring installation och inställningar.

More magazines by this user
Similar magazines