Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

Diagram 5.3. Industriproduktion inom OECD och EU115 110 105 100 95 90 85 jan-­‐06 jul-­‐06 jan-­‐07 jul-­‐07 jan-­‐08 jul-­‐08 jan-­‐09 jul-­‐09 jan-­‐10 jul-­‐10 jan-­‐11 Eurostat, EU, Manufactoring, NACE Rev 2 C, Total, Index OECD Total, Total industrial producJon Eurostat, Euro Zone, Manufacturing, NACE Rev 2 C, Total Index Källa: Reuters EcoWin beräkningar UnionenDiagram 5.4 Industriproduktion i USA105 100 95 90 85 80 jan-­‐06 jul-­‐06 jan-­‐07 jul-­‐07 jan-­‐08 jul-­‐08 jan-­‐09 jul-­‐09 jan-­‐10 jul-­‐10 jan-­‐11 Källa: Reuters EcoWin beräkningar Unionen40

More magazines by this user
Similar magazines