Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

Diagram 5.7 Ökning av arbetskraftskostnaden, 2000-2010, samtliga anställda i tillverkningsindustrii euroområdet jämfört med Sverige, LCI 46%5%4%3%2%1%0%SverigeEuroområdet2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010I det följande diagram 5.8 visas de årliga förändringarna i arbetskraftskostnader enligt BLS.Här framgår bl a att arbetskraftskostnaderna i svensk industri ökat med i genomsnitt 0,6procentenheter per år mer än genomsnittet i Västeuropa 1998-2010.4 Siffrorna direkt hämtade från Eurostat LCI.46

More magazines by this user
Similar magazines