Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

Diagram 6.2 Produktionsvolym teknikindustri i EUDiagram 6.2 Produktionsvolym teknikindustri i EU20%Förändring i procentIndex 2005=10015%Produktionsnivå, h skala10%5%0%-5%13012011010090-10%-15%-20%Förändring i procent, v skala8070-25%-30%Källa: Eurostat6050Jämför vi den senaste utvecklingen av produktionen med så kallade ledande indikatorer 3 kan vikonstatera att tillväxttoppen (dvs. när produktionsuppgången var som starkast) internationelltför industrin nåddes redan i maj 2010, dvs. för närmare ett år sedan. De ledande indikatorernahar också denna gång rätt förutskickat att tillväxttaktakterna sedan dämpats sammantaget. FörEMU-området som faktiskt föll betydligt mer än i USA har vi däremot fortfarande en starktillväxt för teknikindustrin, se diagram 6.2 ovan. Det är här den tyska industrin som gått starktframåt och skillnaderna mellan olika länder är stor. Diagram 6.3 visar den aktuella utvecklingenför bilindustrin i EMU-området.Diagram 6.3 Produktionsvolym bil- och motorindustri i EMUDiagram 6.3 Produktionsvolym bil- och motorindustri i EMU40%Förändring i procentIndex 2005=100Förändring i procent, v skala30%Produktionsnivå, h skala20%Förändring i procent10%0%130120110100-10%-20%-30%9080-40%Källa: Eurostat70-50%60feb-01 feb-02 feb-03 feb-04 feb-05 feb-06 feb-07 feb-08 feb-09 feb-10 feb-113 Här avses OECDs Compositive Leading Index, vilka under lång tid rätt visat hur konjunkturen svänger54

More magazines by this user
Similar magazines