Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

IT- och telekomföretagen räknar med en fortsatt återhämtning i efterfrågan under förstahalvan av 2011, som bör leda till en fortsatt uppgång för produktionen under året. Denhar emellertid börjat vika nedåt för datakonsultbranschen mellan de senaste månaderna,säsongrensat, se diagram 6.19, vilket alltså tyder på en vikande produktionsnivå, även om denär Diagram högre i början 6.18 av 2011 jämfört med början av 2010. Under januari-februari i år låg produktionsvolymenför datakonsultbranschen cirka 8 procent över nivån under motsvarandeperiod förra året, enligt tjänsteproduktionsindex.Diagram 6.18 Telekommunikationsföretag, tjänsteproduktionsindex, fasta priser70

More magazines by this user
Similar magazines