Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

Aktuella konjunkturutsikter för tekniska konsulter och arkitekterUnder första kvartalet 2011 räknar cirka 60 procent av företagen inom arkitekter och teknikkonsulterDiagram med 6.24 ökad efterfrågan, och en ännu större andel, 71 procent, med en ökning underförsta halvåret, enligt KI-barometern. Företagen har emellertid överskattat efterfrågeutvecklingenunder de senaste två åren, se diagram 6.24.Diagram 6.24 Teknikkonsulter och arkitekter, efterfrågan, nettotalHela 84 procent av industrikonsulterna räknar med ökad orderingång under första halvåret2011, enligt Svenska Teknik&Desinföretagens egen enkät. Ungefär hälften av arkitekternaräknar med förbättrad orderutvecklingen närmaste halvåret.Trots den positiva utvecklingen av efterfrågan har försäljningspriserna för teknikkonsulteroch arkitekter inte stigit i den takt som företagen förväntat, se diagram 6.25. I början av 2011har skillnaden mellan företagens förväntade försäljningspriser och den faktiska prisutvecklingengått isär ännu mer än under 2010. Industrikonsulterna har kunnat höja sina prisersedan mitten av 2010, men prisnivåerna ligger ännu långt från nivåerna innan finanskrisen.Det finns en naturlig eftersläpning av den faktiska prisutvecklingen i en konjunkturuppgångsom delvis har att göra med redan slutna avtal under lågkonjunktur. Företagen har inte77

More magazines by this user
Similar magazines