Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

Diagram 7.1 Diagram Exportpriser 7.1 teknikindustri Exportpriser jämfört teknikindustri med TCW index jämfört med TCW index15%30%Exportpriser, vänster skala10%20%5%10%0%TCW index, höger skala0%-5%-10%Källa: SCB expoertprisindex SNI 25-30 +33, Riksbanken-10%-20%mar-06 mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11Diagram 7.2 Producentpriser tillverkande teknikföretagDiagram 7.2 Producentpriser tillverkande teknikföretag10%Årlig procentuell förändringIndex 2005=1008%Årlig procentuell förändring6%Index4%2%1151101050%100-2%-4%Källa: SCB95-6%90mar-06 sep-06 mar-07 sep-07 mar-08 sep-08 mar-09 sep-09 mar-10 sep-10 mar-11Producentpriserna föll enligt SCBs statistik med mellan drygt en procent upp till nära tioprocent år 2010 inom de olika teknikindustrierna. För teknikindustrin sammantaget varnedgången som visas i diagram 7.2 ovan minus 2,2 procent.Prisutveckling för teleprodukter har varit fallande den senaste tjugoårsperioden. Insatsprisernahar däremot inte minskat i samma takt. De ständiga prisfallen för teleprodukter pressarbranschens vinstmarginaler. Rörelsemarginalen har under hela 2000-talet varierat starkt,men genomsnittet har varit endast 1,5 procent per år den senaste tioårsperioden. 33 Källa: Teknikföretagens årliga lönsamhetsundersökningar.81

More magazines by this user
Similar magazines