Interaktion mellan de klimat- och energipolitiska målen

konj.se
  • No tags were found...

Interaktion mellan de klimat- och energipolitiska målen

KONJUNKTURINSTITUTET gör analyser och prognoser över den svenska ekonomin samtbedriver forskning i anslutning till detta. Konjunkturinstitutet är en statlig myndighetunder Finansdepartementet och har i likhet med andra myndigheter en självständigställning.Konjunkturläget innehåller analyser och prognoser över svensk och internationellekonomi. The Swedish Economy sammanfattar rapporten på engelska.Lönebildningsrapporten ger analyser av de samhällsekonomiska förutsättningarna försvensk lönebildning. Rapporten är årlig och sammanfattningen översätts till engelska.I serien Specialstudier publiceras rapporter som härrör från utredningar eller andrauppdrag. I serien Working Paper publiceras forskningsresultat. De flesta publikationer kanladdas ned från vår webbplats.KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12-14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLMTEL: 08-453 59 00 FAX: 08-453 59 80E-POST: KI@KONJ.SE WEBB: KONJ.SEISSN 1650-996X

More magazines by this user
Similar magazines