Pelletspanna ETA PE-K 35 till 90 kW - Biovärme Sverige AB

biovarmesverige.se
  • No tags were found...

Pelletspanna ETA PE-K 35 till 90 kW - Biovärme Sverige AB

Solid teknik vid ett störrevärmebehovTekniken i ETA PE 15 - 25kW användsinte för ETA PE-K 3590kWDärför har ETA anpassat sin beprövadeflispanna med ett transportsystem förpellets.Pelletspannan är helt automatisk ochutrustad med lambdasond, självrengörandetipproster, automatisk rengöringav konvektionsdelen och askskruvar sommatar ut askan till en lättåtkomlig asklådaunder pelletspannans front dörr.ETA´s höga tekniska standard garanterarlägsta utsläppen, högsta effektivitet ochmaximal tillförlitlighet. Underhållet ärminimalt vilket ger dig som ägare enanvändarvänlig pelletsanläggning.Pelletspannan är inte beroende av varpelletsförrådet kommer placeras. Dethelautomatiska vakuum transportsystemetger dig möjlighet att ha 20mavstånd mellan panna och förråd.En gammal oljetank eller ett oanväntutrymme kan enkelt byggas om till ettbra pelletsförråd, en skruv placeras ibotten av förrådet och matar pellets tillvakuum transportören när pannans inbyggdasilo fylls. En 35kW pelletspannafyller på sin inbyggda silo 2ggr/dag ochen 90kW pelletspanna fylls på 4ggr/dag.ETA PE-KHighlights:PelletspannaETA PE-K 35 till 90 kWRökgas återcirkulationKomplett styrsystem, tipproster, suganderökgasfläkt, keramisk brännkammare,lambdasond, automatisk sotning,uraskning och tändning.Pannan är även utrustad med automatiskladdning av ackumulatortank,varmvattenberedare och väderkompenseradeshuntsyrningar viautegivare.ETA PE-Kwww.eta.co.at

More magazines by this user
Similar magazines