Badrum på fyra dagar - Finja

finja.se

Badrum på fyra dagar - Finja

Fix & FogFinja BetongFinja BetongBadrumfyra dagar


Nu kör viVarför vänta?Att tillverka ett nytt badrum kan ta tid. Vi ställde ossfrågan om det verkligen behöver vara så.Nej, med rätt produkter kan du få klart ditt badrumavsevärt mycket snabbare, utan att göra avkall på varesig kvalitet eller hållbarhet.Följ med på vår 4-dagars resa så ska du se att du,eller de du bygger åt, kan njuta av ett nytt badrumbetydligt snabbare än idag.2


Dag 1 Dag 2FörmiddagGjut nytt golv och bygg fallVår nya, lättarbetade Finja EPS-BetongDammreducerad Kvick har fina isolerandeegenskaper och används till både uppfyllnadoch fallbyggnad. När EPS-Betongen är gångbaröverspacklar du med Finja Handspackel Fin.Ingen mellanprimning behövs.Laga mer?Vid behov, fortsätt att laga och spackla väggarna. Ominte, ta en paus och förbered inför eftermiddagenstätning.EftermiddagLaga skador och spackla väggarMed Finja Laga Vägg kan du i ett påslaglägga upp till 100 mm-skikt med minimal risk förkrympsprickor eller sjunkningar.Montera Finja Duk TätsystemDen smidiga duken och tillbehören är framtagnaför att du, på ett mycket snabbt och enkelt sätt,ska kunna göra monteringen. Du använder sammaenkomponentslim till allt, vilket gör Finjas system tillett av marknadens mest lättmonterade.3


Dag 3Dag 4Sätt plattor på väggVälj efter tycke och smak mellan FinjaStandardfix och Finja Lättfix. Båda produkternafungerar utmärkt till plattsättning på vägg.Foga plattorTill golvet och väggarna använder du Finja Fogoch till rörelsefogarna Finja Våtrumssilikon. Bådaprodukterna är smutsavvisande och antimögelbehandlade.Sätt plattor på golvMed vår Finja Snabbfix slipper du onödigaväntetider och står redo inför morgondagensfogning.Härda utLåt fogmassorna härda. Men passa på att njuta avdet nya badrummet ändå!4


Vi jobbar hårt för att du ska få det lättVi har optimerat både produkterna och arbetstidenså att allt ska bli så snabbt, effektivt och bra sommöjligt, både för dig som bygger och för de sombor i huset. Våra produkter är lättarbetade ochfunktionella, samtidigt som de går snabbt att arbetamed. Du får inga fördyrande och störande v äntetidervilket glädjer både boende, byggare och ägare.Samtidigt tummar vi inte på kvalitén. Med våraprodukter får du ett högkvalitativt resultat med långlivslängd.Tack vare att du inte behöver mellanprima innan duöverspacklar vinner du både tid och möda. Behöverdu laga skador, kan du i ett påslag lägga upp till100 mm Finja Laga Vägg, utan att det krymper ellerspricker vilket också spar tid. Vår tätskiktsduk medtillbehör är speciellt framtagna för att vara lätta attmontera. Där använder du samma enkomponents limtill allt. Fix till väggarna väljer du utifrån tycke ochsmak och med vårt Snabbfix går plattsättningen pågolvet lätt och fort och du slipper onödig väntetid.Vi har också tänkt på dig som ska göra jobbet. Vårisolerande EPS-Betong Dammreducerad Kvickdammar mindre och är lätt, och därmed ergonomiskatt jobb med.5


Rätt produktergör skillnadEn renovering som drar ut på tiden roar ingen,oavsett om du själv är hyresvärden, hantverkaren,fastighetsägaren eller hemmasnickaren. 4-dagarspaketet gör stor skillnad jämfört med tidigareprodukter och skapar en mycket snabbareframdrift vid byggandet.• Kortast möjliga ”störning”för hyresgästen ellerhusägaren.• Kostnadsbesparande - Hantverkaren blir färdigfortare.• Användarvänliga och högkvalitativaprodukter.• Effektivare framdrift.• Inga onödiga väntetider.


Vi rekommenderarDe här produkterna är speciellt framtagna för attdu ska slippa onödigt långa väntetider. Riv av ochta med som inköpslista till din byggvaruhandel.I våra arbetsanvisningar hittar du utförliga beskrivningar hur dugår tillväga, hur produkterna ska blandas och användas på rättsätt. Välkommen till www.finja.se


Redovisade exempel i denna folder är generella vägledningar. Finja kaninte ta ansvar för det slutliga resultatet då förhållanden som t.ex. hantering,bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokalaförhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen ligger utanför Finjas kontroll.Arbeten utanför Finjas produkter exempelvis rivning och efterkommandeinstallationer redovisas inte. För aktuell information se alltid www.finja.seFinja Betong AB · www.finja.se · okt 2012 · 5066

More magazines by this user
Similar magazines