Lex Maria- ärenden om läkemedelshändelser, vad händer sen?

swepharm.se

Lex Maria- ärenden om läkemedelshändelser, vad händer sen?

Vårdrelaterade infektionerLäkemedelshanteringInformationsöverföringoch kommunikationFallskadorFörväxlingaroch glömska Misstag ochfelbedömningar

More magazines by this user
Similar magazines