Lex Maria- ärenden om läkemedelshändelser, vad händer sen?

swepharm.se

Lex Maria- ärenden om läkemedelshändelser, vad händer sen?

Lex Maria• Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS2005:28)• anmälan till Socialstyrelsen ska göras vid allvarligskada eller sjukdom som en patient drabbas aveller utsatts för risk att drabbas av

More magazines by this user
Similar magazines