g60 - Crawford

crawfordgarageporte.dk

g60 - Crawford

IsoleringTakskjutport g6042 m mNYHETg60Takskjutportar | Vipportar | Designportar | PortöppnareATTRAKTIV OCH SÄKER.Crawford. Kvalitet för livet.www.crawfordgarageportar.se


KVALITET FÖR LIVET.Ett löfte som förpliktar!Över 2 miljoner nöjdakunder världen över äringet att förvåna sig övermed tanke på de övertygandefördelarna!Övertygad vid första ögonkastet. g60 är attraktiv, elegant och representativ. Viddet andra ögonkastet inser du dess speciella egenskaper. Du får fler intelligentalösningar, fler valmöjligheter, fler innovationer och en bättre teknik.Trots det är en g60 inte dyrare än andra garageportar i denna klass.Hur är det möjligt? Vi har kombinerat resultat från undersökningar och intervjuer,vårt know-how och vår erfarenhet som en av de ledande tillverkarna av högklassigagarageportar till en helt ny teknik.[]


SEX UNIKA FÖRDELAR... som tillsammans ger en helt ny generation garageportar!1Hög säkerhetg60 har exemplariskt hög säkerhet. Fjädrar och löpskenor är skyddade mot fingeringreppoch integrerade fingerklämskydd ser till att inte ens barnfingrar kan komma mellanpanelerna.2Solid konstruktionPaneltjockleken hos g60 är hela 42 mm. Detta gör g60 unik i denna prisklass. Detgaranterar inte bara en bättre stabilitet, utan ger också en utmärkt isolering.Isolering42 m m3PlatssparandeEftersom över- och sidoutrymmen är små (erforderlig överhöjd endast 120 mm medportöppnare, 80 mm på sidorna) utnyttjas utrymmet i garaget optimalt.4Ny designMed den helt nya triangelstuckerade ytan och fem eleganta mönster är denna port verkligenen attraktiv syn för ögat.5Enkel monteringGenomtänkt konstruktion: Enkel och snabb montering och installation av g60 underlättararbetet för både proffs och hemmafixare.610 års garantiPå portbladet ges 10 års garanti. (För mera information se våra garantibestämmelser)10GARANTIÅ R S„ Nya g60 uppfyller nära nog allt man kan önskasig av en port vad gäller säkerhet, robusthet ochestetik, men även för komfort och genomtänktkonstruktion.“www.crawfordgarageportar.se[]


ELEGANTA LINJER RAKT IGENOMg60 LINETakskjutport g60 LINE i mossgrönt, motsvarande RAL 6005Den nya ytstrukturen med triangelstuckering är specielltframtagen för g60. Strukturen ger inte bara ett harmonisktintryck, utan verkar också elegant med sitt linjemönster.Om du lägger värde på estetisk perfektion kan du installeraen sidodörr till ditt garage i samma g60-design. Välj mellanstandardfärgerna för g60 eller speciallackering.[]


10GARANTIÅ R SPerfekt konstruktionAlla portar i g60-serien är beklädda medhelförzinkade stålplåtspaneler. Portarnaär dubbelväggiga, i stabilt ISO-utförandemed freonfritt polyuretanskum mellanstålplåtspanelerna och med 42 mmisolering. Med g60 väljer du högstatillverkningskvalitet och lång livslängd.Bilden ovan visar: Takskjutport g60 LINE i vitt, motsvarande RAL 9016Individuell stilFÖRDELAR MED g60Obegränsad kreativitet. Du kan förutom standardfärgerna vitt och brunt välja mellani stort sett vilka färger som helst i RAL- och NCS-kulör (utom metallic och flouricerande)vilket gör valet i stort sett obegränsat. Som alla Crawfordportar levereras g60 medfärdigbehandlad ytfinish.www.crawfordgarageportar.se[]


DEN NYA LINJENg60 TRENDTakskjutport g60 TREND i Antracitgrå, motsvarande RAL 7016För alla som gillar modern design: g60 TREND är den nyastemedlemmen i g60-familjen. Diskret, men samtidigt klar i sittuttryck. Med sin perfekta teknik signalerar den fokus påestetik och säkerhet.[]


10GARANTIÅ R SGaranti 10 årVåra omfattande garantier på g60-serientalar för sig: 10 års garanti är enastående.Detta är möjligt tack vare våra hårda kravpå materialkvalitet och noggrannhet ibearbetningen.Den solida och stabila konstruktionengaranterar lång produktlivstid. (För merainformation se våra garantibestämmelser)Bilden ovan visar: Takskjutport g60 TREND i vitt, motsvarande RAL 9016Du kan förutom standardfärgerna vitt och bruntvälja mellan näst intill vilka färger som helstUtöver standardfärgerna kan du i stort sett välja vilken RAL- och NCS-kulör som helstför g60 (utom metallic och flouricerande). Som alla våra portar levereras äveng60 med färdigbehandlad ytfinish.FÖRDELAR MED g60www.crawfordgarageportar.se[]


EN SPECIELL STILg60 STYLETakskjutport g60 STYLE i ljusgrått, motsvarande RAL 7035Understryk din egen stil: de eleganta panelerna på g60 Style gerporten en speciell utstrålning. Porten ger ett kraftfullt intryck. Allamanuella g60-portar är dessutom utrustade med ett ergonomiskthandtag i attraktiv design, som reducerar kraftansträngningen tillett minimum vid öppning och stängning.[]


10GARANTIÅ R SAvancerad funktionGlöm alla högljudda garageportar.g60 glider mjukt på kullagrade löprullar vidöppning och stängning. Din nattro kommerinte ens att störas om en Crawfordportöppnare installeras.Bilden ovan visar: Takskjutport g60 STYLE i vitt, motsvarande RAL 9016Säkerhet enligt senaste standardFÖRDELAR MED g60Crawford tänker ett steg längre. Crawfordkonceptet för din personliga säkerhet är detbästa exemplet på detta. g60 är den enda garageporten på marknaden som har täcktalöpskenor och karmar i kombination med en dold vajerstyrning. Fingerskyddet ser till attinte ens barnfingrar kan komma mellan panelerna. Den elektroniska hinderavkänningenvid drift med Crawford portöppnare förebygger också risken för skador.www.crawfordgarageportar.se[]


KLASSISKT MODERNg60 CLASSICTakskjutport g60 CLASSIC i aluzink, motsvarande RAL 9006Klassiskt hos Crawford är detsamma som föredömligt och tidlöst.Detta blir särskilt tydligt med g60 CLASSIC, med sitt traditionellaspegelmönster. En riktig designklassiker – alltid modern ochständigt representativ.[10]


10GARANTIÅ R SVäl använt utrymmeg60 passar inte bara för storadubbelgarage. Den noggrant utformadekonstruktionen gör att porten endastbehöver 80 mm utrymme vid sidan.Erforderlig överhöjd är endast max. 200mm (med torsionsfjäder och normalbeslag)resp. endast 100 mm (med dragfjäder ochlåglyftbeslag). Detta gör g60 mycket vällämpad för mindre garage.Bilden ovan visar: Takskjutport g60 CLASSIC i vitt, motsvarande RAL 9016FÖRDELAR MED g60Komfort via knapptryckningDen som vill göra det enkelt för sig kan utrusta g60 med en fjärrstyrd portöppnare.De eleganta och effektiva modellerna ULTRA och ULTRA Excellent kan efterinstalleras närsom helst.www.crawfordgarageportar.se[11]


EXKLUSIV OCH UNIKg60 ELLIPSTakskjutport g60 ELLIPS i vitt, motsvarande RAL 9016Utomordentlig i alla avseenden – det är väl den bästabeskrivningen för g60 Ellips. Denna variant finns endast hosCrawford och endast för g60. Som namnet redan säger är deenskilda portsektionerna symmetriskt präglade med vackertutformade ellipser. Detta ger porten en förnäm och exklusivtouche.[12]


10GARANTIÅ R SStabil och robustSamtliga modeller av nya g60 levereras i42 mm tjockt utförande. Mellan de inre ochyttre sektionsplåtarna finns en isolering ochen bruten köldbrygga.Porten är därmed utomordentligt isoleradoch vatten kan inte kondensera på portensinsida, vilket ger längre livslängd för porten.Jämfört med portar i samma prisklass påmarknaden har g60 helt klart fördelarnapå sin sida.Bilden ovan visar: Takskjutport g60 ELLIPSE i antracitgrått, motsvarande RAL 7016Förstklassig serviceFÖRDELAR MED g60Lita på oss. Crawford är sedan länge känt för sitt förstklassiga samarbete medauktoriserade återförsäljare. Där hittar du experter med förstklassiga kunskaper.De kan erbjuda allt från professionell rådgivning på plats till fackmässig monteringoch avfallshantering av din gamla garageport. Hos en auktoriserad Crawfordåterförsäljareär du i de bästa händer.www.crawfordgarageportar.se[13]


UNIK SÄKERHETVi sätter säkerheten i centrum. Crawfords garageportar uppfyller allakrävande EU-normer och är dessutom certifierade av TÜV Product Service.Säkerhet för hela familjenSäkerheten hos g60 är exemplarisk. Fjädrar och löpskenorär skyddade mot ingrepp och ett fingerskydd ser till att inte ensbarnfingrar kan hamna mellan panelerna.Automatisk säkerhet – Crawfords portöppnare reagerarpå minsta hinder. Lekande barn i garaget är inte längre någotproblem. Den intelligenta elektroniken startar omedelbart portensåtergångsrörelse vid minsta hinder.Testade och godkända. Alla Crawfordsportar och portöppnare är testade ochcertifierade av TÜV PRODUCT SERVICE![14]


1Säker runtomEndast med g60:Täckta löpskenor [1] och karmar,samt inbyggd vajerstyrning [2]! Perfektfingerskydd [3] för både stora och små.Ett ytterligare plus:Fjäderbrottsskyddet och den elektroniskahinderavkänningen eliminerar skaderiskenvid användning av en portöppnare frånCrawford.2 3www.crawfordgarageportar.se[15]


OPTIMAL ISOLERING42 mm paneltjocklek minskar energikostnaderna,samt garanterar hög stabilitet och lång portlivslängd.ISOLERING42 m mGediget utförandeFör g60 har det inte sparats på något. Definitivt inte på materialet.Panelerna är 42 mm tjocka. Detta garanterar stabilitet och lång livslängd.Bra inomhusklimat ingårEn massiv isolering skyddar mot kyla och värme, håller temperaturen påinsidan stabil och sparar energi. För inbyggda portar resulterar detta i ettexceptionellt värmeisoleringsvärde (U-värde) på 1,00 W/m²K. g60-panelen haren 110 % tjockare isolering och ett 80 % bättre värmeisoleringsvärde jämförtmed en 20 mm tjock panel i denna klass.U = 1,00 W/m 2 K *[16]


1Solid konstruktionAvancerad funktion.Två dragfjädrar [1] (upp till en bredd på 3 moch en höjd på 2,25 m) eller torsionsfjädergör manövreringen av g60 tyst och smidig.De integrerade fjäderbrottsskydden [2]förhindrar dessutom att porten faller ned.2Tät runtom.Tillförlitliga, permanent elastiska tätningarvid golvet [3], vid överstycket [4] och vidkarmtätningarna [5] håller ditt garage tättruntom och ger perfekt stängning.4Smidig manövrering.Bättre styrning och tystare gång tack varestålprofilen [6], i vilken de kullagradelöphjulen manövrerar de enskildaportsektionerna uppåt eller nedåt.5 63Med ventilation ochhinderavkänningGolvtätningen fungerar både somväderskydd och sörjer för ventilation,beroende på om man öppnar eller stängerventilationsöppningarna vid installation.För extra säkerhet förbereds golvtätningenredan på fabrik för montering av en kontaktlistmed optosensor. Sensorn känner av allahinder och stoppar omedelbart portensstängning. Finns som tillval till portöppnare.www.crawfordgarageportar.se[17]


GOTT OM PLATS FÖR EGNA IDÉERNya g60 erbjuder allt du kan önska av en garageport!Utnyttja möjligheterna och ge din nya port en helt personlig stil.Individuella färgerDu kan förutom standardfärgerna vittoch brunt välja mellan näst intill vilkafärger som helst.Utöver standardfärgerna kan du i stort settvälja vilken RAL- eller NCS-kulör som helstför g60 (utom metallic och flouricerande).Som alla våra portar levereras alltid g60 medfärdigbehandlad ytfinish.Förrådsdörr till portenDesignade varandra!Skapa harmoni genom att välja enförrådsdörr som matchar g60-porten.Välj en av standardfärgerna för g60 ellersamma mönster i en annan kulör.[18]


Endast 80 mm sidoutrymme[C][D]Utnyttja utrymmet optimaltTakskjutportar öppnas lodrätt uppåt och stjäl inte någon plats framför garaget.De passar perfekt för garage med ont om plats framför eller för garage intill vägar.Den nya g60 har också större effektiv öppningshöjd jämfört med andra portar på marknaden,oberoende av om porten är handmanövrerad eller har en Crawford portöppnare.Eftersom takskjutportar monteras innanför portöppningen på väggens insida, är de lämpadeför alla tänkbara väggöppningar, t.ex. även för rund- och segmentbågar.Gott om platsMed ett platsbehov på endast 80 mm på sidorna sätter g60 nya standarder.I kombination med de minimala överhöjdsmåtten lämpar den sig därför även perfekt försmå garage.Flexibilitet vid inbyggnadByggnadsbetingelserna på plats avgör om drag- eller torsionsfjädrar bör användas.Därför kan du välja mellan dessa båda system. Som standard är g60 utrustad med dragfjädrar.Båda systemen kan dessutom levereras i utförande för normalbeslag eller låglyftbeslag.Minimala överhöjdsmått[E]FönsterSom tillval kan vi utrusta vi din nyag60-port med praktiska och attraktivafönster.Så får du in ljus i ditt garage och ger deten attraktiv touche. Våra motivfönsterär perfekta om inga extra ljuskällor finnsi garaget. (Motivfönster M1, endastsektionsvis i översta eller näst överstasektionen).Lüftung geschlossenLüftung geöffnetwww.crawfordgarageportar.se[19]


PORTÖPPNAREÖkad komfort – styrning med en knapptryckning4Helt enkelt suveränt!Gör ditt liv lite enklare genom att utrusta din garageport med en Crawfordportöppnare. Du sitter bekvämt i bilen och trycker på fjärrkontrollen för att aktiveraportöppnaren. Kraftfull och nästan ljudlös. Inte ens dåligt väder kan förstöra ditt humör,du har ju ditt på det torra.För övrigt kan du öppna porten på distans och samtidigt tända belysningen på infarten omdu så vill.Även i säkerhetshänseende kan du lita på din Crawford portöppnare till hundra procent.Att så mycket perfektion dessutom även ser bra ut, är ju ingen nackdel precis.[20]


1 2 3Naturligtvis!Komforten en Crawford portöppnareerbjuder finns tillgänglig för vipportaroch takskjutportar. Med den superenklastandardfjärrkontrollen med 4 funktioner[4] kan du t.ex. öppna grinden, tändaytterbelysningen eller aktivera larmsystemet.I utförandet Ultra excellent behöver dudessutom inte tänka på att stänga porten.Den stängs automatiskt efter den tid somdu har förinställt (automatisk stängning).Installationen är så enkel som tänkas kan,eftersom portöppnaren delvis förmonteratspå fabriken [1] och enkelt kan integrerasmed porten [3].Säker och lätt att monteraTillförlitliga säkerhetsfunktioner skyddar dig och din egendom. Alla Crawfordportöppnare är utrustade med en kraftig kuggrem [2]. Det betyder särskilt tyst gång, att dualdrig behöver smörja med olja eller fett samt hög draghållfasthet. En ytterligare inbyggdsäkerhetsgaranti är den automatiska spärrningen av porten via maskineriets självlåsandeväxellåda. Obehörigt öppnande utifrån är därmed nära nog omöjligt.Och vid ett eventuellt strömavbrott? Då kan du trots det öppna porten inifrån och utifrån vianödöppningsutrustningen. Den trådlösa fjärrkontrollen med 433 MHz rullande kod erbjuderdessutom maximal säkerhet. Koden växlar efter varje aktivering – över 1 miljard alternativ ären tillräcklig inbrottsspärr även mot “kod-skanning“.Lekande barn i garaget? Inga problem. Den intelligenta elektroniken startar omedelbartportens reversering vid minsta hinder.SNABBT – nu behöver du inte vänta mer.Den ökade öppningshastigheten för portöppnareUltra excellent Quick gör Crawfordportöppnare till de snabbaste på marknaden.Även stora portar öppnas och stängssnabbt.SÄKER – ökad säkerhet för ditt skydd.Portöppnare från Crawford skyddar dinegendom. Till exempel via den trådlösa fjärrkontrollenmed 433 MHz rullande kod.STARK – Crawford portöppnare öppnar och TYST – pssst… Du måste anstränga dig enstänger till och med tunga portar lekande hel del för att överhuvudtaget kunna höralätt. Startkraften ligger på upp till imponerande800 N.på mindre än 70 dB(A) är dendin Crawford portöppnare. Med en ljudnivåsynnerligentystgående.ENERGISNÅLT – trots sin höga kapacitet ärCrawford portöppnare extremt energisnåla.Vilströmvärdet på 4 W ger en årskostnad iklass med ett mellanmål.www.crawfordgarageportar.se[21]


EN MÄNGD FINESSERVåra portöppnare ULTRA och ULTRA excellent – för ännu mer komfort!ULTRA – de viktigaste fördelarnai sammandrag:» Dragkraft 600 N» Snabb och enkel att installera» Robust konstruktion med C-skena» Underhållsfri kuggrem» Hög startkraft och snabb portrörelse» Automatisk kraftinställning» Låg strömförbrukning» Automatisk hinderavkänning» Skonsam, mjukstoppfunktion» Inbyggd automatisk garagebelysning» Universalkonsol för vipp- och takskjutportarULTRA EXCELLENT – har alltsom Ultra har och lite till» Dragkraft 800 N» Exklusiv design» Ställbar belysningstid» Delöppningsfunktion» Inställbar mjukstoppfunktion» Automatisk stängning. För denna funktion erfordras enextra säkerhetsanordning (ljusridå eller säkerhetslist)» Standard med utvärderingselektronik för säkerhetslist» Väggknapp med systemkabel» Lysdiodsindikering av erforderlig kraft resp.möjliga störningsfält» Belysningen kan även tändas och släckas via fjärrkontrollNYHET» Ännu enklare inställning genomvarvtalsövervakning – inga gränslägesbrytare behövs» Homelink-kompatibelULTRA excellent Quick» Dragkraft 550 N» Snabbgångsutförande medökad öppningshastighetPortöppnare Port Portstorlek upp tillUltra Takskjutport g60 500 x 2 250Ultra lång Takskjutport g60 500 x 3000Portöppnare Port Portstorlek upp tillUltra excellent Takskjutport g60 5 000 x 2 250Ultra excellent lång Takskjutport g60 5 000 x 3 000*Ultra excellent Quick Takskjutport g60 5 000 x 2 250Ultra excellent Quick lång Takskjutport g60 5 000 x 3 000**Beakta maximalstorlekar[22]


1 2 34 4 5Optimal anslutningNyckelströmbrytare är lösningen om duhar glömt din fjärrkontroll [1], kan monterasutanpå eller infälld. Som ytterligare tillvalfinns även trådlöst kodlås utan ledningsdragningoch porten kan öppnas utan nyckelmed en personlig sifferkod [2].Med mottagarePotentialfria mottagare [3] gör din fjärrkontrollkompatibel, t.ex. för manövreringav system från andra tillverkare. Kodlås [2]med 3 funktioner. Välj mellan knappsatsav metall med grå plastram eller avlångknappsats med eloxerad aluminiumramoch belysning, allt av högsta kvalitet. Bådavarianterna inklusive utvärderingselektroniki fuktskyddad dosa med systemkabel ochfördelare för enkel anslutning. Kodlås finnsäven i trådlöst utförande.Se upp!Fotoceller [4] stoppar tillförlitligt den automatiskastängningen av porten när en personeller ett föremål bryter ljusstrålen. Somtillval kan säkerhetslister med integreradoptosensor [5] levereras. Sensorerna startaromedelbart portens återgångsrörelse omden känner av det minsta hinder.Portmaskineri Akku PlusAlltid ström,oberoende av uttagGarage som står mitt “i det fria“ saknar oftaen strömanslutning för att kunna installeraen portöppnare. Nu behöver du inte tänkapå det längre. Med Crawford Akku Plusbehöver du inte längre avstå från dennakomfort. Portöppnaren strömförsörjs viaett effektivt batteri, och ger oberoende ochflexibilitet. Som tillbehör erbjuder vi en praktisksolmodul [6] för problemfri batteriuppladdning.Modulen kan monteras på taketeller på garagets yttervägg.6Batterikapacitet 160 cykler (öppnings- ochstängningsrörelser)Tekniska data7» Märkspänning 24 VDC» Batterikapacitet 7 AhTillbehör: Tillsatsbatteri [7], solmodul för» Manöverspänning 24 VDCbatteriuppladdning» Skyddsklass IISolsats för eftermontering: inkl. laddningsregulator,» Drag- och tryckkraft 400 Nsolfångare, monteringsmaterial» Rörelsehastighet 120 mm/sKomfort: Tyst gång, mjuka start och stopp,» Mått 7 x 137 x 160 mm delöppningsfunktion, elektronisk slutfrånkoppling» Vikt 2,3 kg» Temperaturområde -20 till 60 °Cwww.crawfordgarageportar.se [23]


PORTTEKNIK IN I MINSTA DETALJStorlekar. Inbyggnadsmått. Utrustning.FAnpassningsbarg60 kan anpassas – efter garagemåtten,husets arkitektur och naturligtvis dinaönskemål.ENågra punkter som är bra att klargöra frånbörjan: Hur viktigt är t.ex. utseendet? Vilkenfärg harmonierar bäst med fasaden? Vilka ärBde exakta inbyggnadsmåtten? Vore fönsterbra för att släppa in dagsljus? Uppskattar dufri genomfartsbreddkomforten en automatisk port erbjuder?CADPå följande sidor hittar du alla detaljer somman bör tänka på. Din närmaste Crawfordåterförsäljarehjälper dig gärna!A = breddB = höjdC = sidoutrymme vänsterD = sidoutrymme höger E = överhöjd F = inbyggnadsdjupInbyggnadsmått i mmC, DEmanuellF *manuellE medmaskineriF * medmaskineriDragfjäder 80 150 H + 700 150Dragfjäder (låglyftbeslag) 130 100 H + 750 120Torsionsfjäder 80 200 H + 700 200Torsionsfjäder (låglyftbeslag) 80 100 H + 800 120H _ 2375‐=‐4450H _ 2375‐=‐4450H _ 2375‐=‐4450H _ 2375‐=‐4450* Om H- = -1 900 mm, så är F-måttet alltid plus 100 mmAlla g60 garageportar kan anpassasför de flesta byggnadsbetingelser!Glasningar med motivfönster M1 utförs i samma uppdelning som kassetterna.Motivfönster M1: vit fönsterkarm för vit port,brun fönsterkarm för brun port, svart fönsterkarmför portar i andra färger.[24]


Data för g60Utförande Självbärande stålplåtspaneler i sandwichkonstruktion, paneltjocklek och U-värde upp till 5 m portbredd 42 mm/1,00BeklädnadPortblad förzinkat och med beklädnad i fem varianter (Line, Style, Classic, Trend, Ellips)FärgerStandardfärg vit (motsvarande RAL 9016) och brun (motsvarande RAL 8014), eller en RAL- resp. NCS-kulör enligt önskanLåsanordningpå en sidaPortöppnarekan eftermonteras när som helst (Crawford ULTRA/ULTRA excellent) med motsvarande tillbehörTillbehör / specialutrustningmatchande sidodörrar, glasning med motivfönster, utförande med låg överhöjd etc.Fabriksgaranti10 år på portbladet. (För mera information se våra garantibestämmelser)IsoleringFreonfritt polyuretanskumBalanseringDrag- eller torsionsfjädrarStorlekarHöjd30002800Torsionsfjäder låglyftbeslag265025002375Torsionsfjäder, standard (tillval låglyftbeslag)2250Dragfjäder, standard, som tillval även2125torsionsfjäder i utförande med2000låglyft- eller standardbeslag.1900Bredd 1800 … … 3000 3001 … … 4000** … 5000Paneltjocklek42 mmPorthöjd i fastställdasektionsstegPortbredd i sektionsstegom 25 mmSamtliga mått i mmPortöppnareHöjd300028002650250023752250212520001900Ultra långUltraUltra excellent långUltra excellentÖppningsbredd 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000** 4250 4500 4750 5000Fri inkörningshöjdManuell drift(utförande medupphakningsmekanism)Mått i mmPortautomatik*Mått i mmDragfjäder, normalbeslag = B = BTorsionsfjäder, låglyftbeslag = B = BDragfjäder, låglyftbeslag = B = BTorsionsfjäder, normalbeslag = B = B* Motorfästet på den översta sektionenminskar den fria öppningshöjden med40 mm** Minskad fri öppningshöjd genomförstärkningsprofil på den överstasektionen vid öppningsbredd från 4 m(vid fönster från 3,5 m)www.crawfordgarageportar.se[25]


PORTTEKNIK IN I MINSTA DETALJStorlekar. Inbyggnadsmått. Utrustning.Antal sektioner och speglar – ClassicSektionshöjd(H)Öppningsbredd(DW)AntalspeglarAvstånd tillsektionsytterkant (J)Spegelavstånd(S)Spegelhöjd(X)Spegelbredd(G)Avstånd tillsektionsunderkant (C)1800 - 2399 3Min. 458 mmMax. 583 mm2400 - 3099 43100 - 3649 53650 - 4249 64250 - 5000 7Min. 71 mmMax. 231 mmMin. 100 mmMax. 200 mm310 mm 500 mmMin. 91 mmMax. 151 mmSektionsbredd = fri öppningsbredd + 42,5 mmFri öppningsbreddAntal sektioner och ellipser – EllipsSektionshöjd(H)Fri öppningsbredd(A)AntalellipserAvstånd tillsektionsytterkant (J)Ellipsavstånd(S)Ellipshöjd(X)Ellipsbredd(G)Avstånd tillsektionsunderkant (C)Min. 458 mmMax. 583 mm1800 - 2199 52200 - 2599 62600 - 3000 7Min. 121 mmMax. 321 mm400 mm 300 mm 33 mmMin. 113 mmMax. 156 mmSektionsbredd = fri öppningsbredd + 42,5 mmFri öppningsbreddBild g60 StyleBild g60 TrendSlät panel utan falsning, antal sektioner och sektionshöjd,se tabeller sid 25.Falsning i mitten av panelen, antal sektioner och sektionshöjd,se tabeller sid 25.Antal sektioner och falsar – LineSektionshöjd(H)AntalfalsarFalsatområde (X)Falsavstånd(Y)Falsbredd(Z)Avstånd tillsektionsunderkant (C)Min. 458 mmMax. 583 mm6 300 mm 58 mm 9 mmMin. 113 mmMax. 146 mm[26]


Antal sektioner port g60Porthöjd (mm)AntalsektionerSektionshöjd(mm)3000 6 4832800 5 5452650 5 5142500 5 4832375 5 4582250 4 5452125 4 5142000 4 4831900 4 458Karmyttermått för förrådsdörrarInbyggnad iöppningen vid öppnande utåt eller inåtBredd x höjd880 x 1990 mm (9 x 20)880 x 2090 mm (9 x 21)980 x 1990 mm (10 x 20)980 x 2090 mm (10 x 21)Specialstorlekar offereras separatKarmyttermått bredd x höjd i mm850 - 1250 x 2003 - 2203g60-portar i standardfärgerna vitt och brunt eller speciallackeringStandard: vit RAL 9016, brun RAL 8014Exempel på specialfärger: ljus elfenben RAL 1015, rubinröd RAL 3003, stålblå RAL 5011, duvblå RAL 5014, mossgrön RAL 6005, grön RAL 6009, silvergrå RAL 7001,antracitgrå RAL 7016, ljusgrå RAL 7035, ockrabrun RAL 8001, lerbrun RAL 8003, aluminiumgrå RAL 9006Inbyggnadsskiss för förrådsdörrarInbyggnad i portöppningen Inbyggnad på öppningens insida Inbyggnad i portöppningen Inbyggnad på öppningens insidaKarmyttermåttKarmyttermåttUtvändigtKarmyttermåttÖppningshöjdÖppning stommeUtvändigtFri öppningshöjdKarmyttermåttÖppningsbreddÖppning stommeFri öppningsbreddUtvändigtUtvändigtwww.crawfordgarageportar.se[27]


PRODUKTÖVERSIKTDet rätta för alla smakriktningar – Crawford garageportarTakskjutportarDesignportarVipportarCar-In – VikportarMaximal säkerhet i kombinationEuroDesign är i grunden enMonteringsvänliga, inbyggnads-Monteringsvänlig gör-det-själv-med optimalt platsutnyttjande.Europort med alla dess fördelar.klara, utan takskenor, med stört-port i vikportskonstruktion, utanEtt föredömligt säkerhetssystemSkillnaden är att EuroDesign kansäkring och fjäderbrottsskydd.takskenor, motviktsbalanseringoch högsta passiva säkerhet.utrustas med ett 20-tal olikai inkapslade karmskenor, utanEnkel manövrering och maximaldesignmotiv. Silvermetallic, träfarliga fjädrar eller armar.funktion på köpet.eller granit, bland annat. LiksomKonstruktionen gör portenövriga Europortar måttanpas-mycket enkel att öppna ochsas den på millimetern till dinstänga.portöppning.Lita på oss.Crawfordservice» Ring oss för att få ett besök av vår återförsäljare.» Du får kompetenta råd och hjälp att välja ut lämpligt portsystem.» Vår återförsäljare hjälper dig att ta exakta mått, t.ex. för individuellmåttillverkning av din takskjutport.» Du får också hjälp att hitta passande beklädnad och önskad färg.» Tillbehör som glasningar eller sidodörrar kan du också bestämma direkt.» Vid avtalad tidpunkt kommer montörer och bygger in din port eller byterut den gamla porten mot en ny.» Din gamla port avfallshanteras enligt gällande föreskrifter.Reservation för ändringar.Vi står gärna till tjänst.Crawford Garageportar AB · Aspholmsvägen 12 A · 702 27 Örebro · Tel.: 019-20 87 00Fax: 019-20 87 20 · e-post: info@crawfordgarageportar.se · www.crawfordgarageportar.se

More magazines by this user
Similar magazines