PRESTANDADEKLARATION ENLIGT EU 305/2011 Nr EPS ... - Finja

finja.se
  • No tags were found...

PRESTANDADEKLARATION ENLIGT EU 305/2011 Nr EPS ... - Finja

PRESTANDADEKLARATIONENLIGT EU 305/2011Nr EPS GRÅ S80Produkttypens unika identifikationskod:Cellplastisolering EPS GRÅ S80. EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P30-BS125-CS(10)80Typ-, parti- eller serienummer:Artikelnummer anges på förpackningen.Byggproduktens avsedda användning:Värmeisolering för byggnader i enlighet med SS-EN 13163 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader -Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) - egenskapsredovisning".Tillverkarens namn och kontaktadress:Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 FinjaSystemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:3Kontroll och provning:SP, 0402, har utfört provningar och ITT-rapport enligt system 3 och har utfärdat ITT-rapport 0402 – CPD –SC0440-13


Angiven prestandaVäsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad tekniskspecifikationVärmemotståndBrandklassTryckhållfasthetLångtidslast0,031 W/(mK)Euroklass F80 kPa24 kPa, 2%, 50 årSS-EN 13163SS-EN 13163SS-EN 13163SS-EN 13163Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som angesi tabellen ovan.Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.Undertecknat för tillverkaren av:Helena Berg, ProduktansvarigFinja den 17 juni 2013

More magazines by this user
Similar magazines