SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-12 1 (12) Stora ...

vanersborg.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-12 1 (12) Stora ...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLGymnasienämndenSammanträdesdatum Sida2012-06-12 8 (12)§ 58 Dnr 2012/7Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2012 - investeringsplanIdrottsgatan 3Lena Hansson, gymnasiechef, presenterar tankar inför en ombyggnad av BirgerSjöberggymnasiet, Idrottsgatan 3. Främst de delar där samhällsvetenskapligaprogrammet respektive naturvetenskapsprogrammet har sin verksamhet är berörda.Moduler skall användas för att få så flexibla lösningar som möjligt. Endast visstillbyggnad är tänkt att ske, såsom bygghall.Gymnasienämndens beslutGymnasienämnden noterar informationen.______________________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLGymnasienämndenSammanträdesdatum Sida2012-06-12 9 (12)§ 59 Dnr 2012/4Information, rapporter och övriga frågor 2012Information från förvaltningschefSkolverkets referensgrupp har haft möte den 4 juni, då bland annat rapporten”Likvärdig utbildning i svensk grundskola” diskuterades. Även skapande av nationelltjämförbara kvalitetsindikatorer fanns på dagordningen.Gymnasienämndens beslutGymnasienämnden noterar informationen______________________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLGymnasienämndenSammanträdesdatum Sida2012-06-12 10 (12)§ 60 Dnr 2012/5Anmälan om delegationsbeslut 2012Delegationsbeslut för perioden 2012-05-09-2012-06-04 redovisas enligt bilaga.Gymnasienämndens beslutGymnasienämnden godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2012-05-09 –2012-06-04 enligt bifogat underlag.______________________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLGymnasienämndenSammanträdesdatum Sida2012-06-12 11 (12)§ 61 Dnr 2012/6Meddelanden 2012Meddelandelista för perioden 2012-05-08-2012-06-04 redovisas enligt bilaga.Gymnasienämndens beslutGymnasienämnden noterar informationen.______________________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLGymnasienämndenSammanträdesdatum Sida2012-06-12 12 (12)§ 62 Dnr 2012/8Ärenden till nästa sammanträde 2012-09-18DelårsrapportLokalfrågorGym/Vux Vänersborg-TrollhättanVerksamhetsuppföljningYttrande över motion om möjlighet för nämnder att införa öppna sammanträden_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande

More magazines by this user
Similar magazines