M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP - Armatec AB

armatec.se

M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP - Armatec AB

CMe3000AnvändarmanualCMe3000CMe3000 är en flexibel och kostnadseffektiv TCP/IP M-Busmaster. Den är redo att använda med alla ABB:sDIN-monterade elmätare med IR-gränssnitt samt allaM-Busmätare som följer standard M-Busprotokoll.CMe3000 Användarmanual– Version 2.0


CMe3000 AnvändarmanualInnehållsförteckningINNEHÅLLSFÖRTECKNING ................................................................................ 21 DOKUMENTINFORMATION ...................................................................... 41.1 UPPHOVSRÄTT OCH REGISTRERADE VARUMÄRKEN .......................................................... 41.2 KONTAKTINFORMATION .................................................................................................. 42 OMFATTNING .......................................................................................... 52.1 INTRODUKTION............................................................................................................... 52.2 MODELLER ..................................................................................................................... 52.3 MER INFORMATION OM PRODUKTEN ............................................................................... 53 INTRODUKTION ....................................................................................... 63.1 PRODUKTKONFIGURATION .............................................................................................. 63.2 EGENSKAPER ................................................................................................................. 63.3 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN ............................................................................................... 63.4 ÖVERSIKT ...................................................................................................................... 74 INSTALLATIONSANVISNING .................................................................... 84.1 MONTERING .................................................................................................................. 84.1.1 Ethernetanslutning .................................................................................................... 84.1.2 M-Bus 2-trådsbus ...................................................................................................... 84.1.3 IR-gränssnitt med ABB-elmätare eller CMeX Series-moduler ............................... 84.1.4 Strömförsörjning ....................................................................................................... 85 APPLIKATIONSBESKRIVNING .................................................................. 95.1.1 Generell beskrivning av applikation ........................................................................ 95.1.2 Övervakningsprocess ................................................................................................ 95.1.3 Uppstart ...................................................................................................................... 95.1.4 Normal drift ................................................................................................................ 95.2 INDIKATIONER ................................................................................................................ 95.3 ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR ........................................................................ 96 ADMINISTRATION AV PRODUKTEN ...................................................... 106.1 LOGGA IN..................................................................................................................... 106.2 ÄNDRA IP-INSTÄLLNINGAR ........................................................................................... 116.3 ÄNDRA TRANSPARENT M-BUS TCP/IP-INSTÄLLNINGAR ................................................ 146.4 ÄNDRA LOKALA M-BUSINSTÄLLNINGAR ....................................................................... 166.5 ÄNDRA INSTÄLLNINGAR FÖR INTERNT WEBB GRÄNSSNITT .............................................. 176.6 SYSTEM ....................................................................................................................... 206.6.1 Starta om .................................................................................................................. 206.7 ÅTERSTÄLLNING TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR .............................................................. 206.8 UPPGRADERA PROGRAMVARA ...................................................................................... 207 FELSÖKNING .......................................................................................... 217.1 ALLA LYSDIODER ÄR SLÄCKTA ....................................................................................... 217.2 ERR LYSDIOD (RÖD) LYSER FAST .................................................................................. 217.3 KAN INTE ANSLUTA TILL PRODUKTEN VIA TCP/IP .......................................................... 217.4 KAN INTE LÄSA ANSLUTNA M-BUSSLAVAR ................................................................... 21Cme3000 User's Manual Swedish page | 2 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual8 TEKNISKA SPECIFIKATIONER ................................................................ 228.1.1 Egenskaper............................................................................................................... 228.2 FABRIKSINSTÄLLNINGAR ............................................................................................... 249 GODKÄNNANDE .................................................................................... 2510 SÄKERHET OCH MILJÖ .......................................................................... 2610.1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ............................................................................................ 2611 DOKUMENTHISTORIA ............................................................................ 2711.1 DOKUMENT KOMPATIBILITET ......................................................................................... 2712 REFERENSER .......................................................................................... 2812.1 REFERENSER ................................................................................................................ 2812.2 TERMER OCH FÖRKORTNINGAR ..................................................................................... 2812.3 PRESENTATION AV NUMMER ......................................................................................... 28Cme3000 User's Manual Swedish page | 3 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual1 DokumentinformationAll information i denna manual, inklusive produktdata, diagram, tabeller, etc. gäller förprodukterna vid publikationstillfället, och kan ändras utan förvarning. Därförrekommenderar vi att kunder kontaktar Elvaco AB för den senasteproduktinformationen innan köp av CMe3000.Denna dokumentation och produkt tillhandahålles “som den är” och kan innehållafelaktigheter eller brister. Elvaco AB tar inget ansvar för skador, skyldigheter eller andraförluster på grund av användning av denna produkt.1.1 Upphovsrätt och registrerade varumärken© 2011, Elvaco AB. Innehar alla rättigheter. Ingen del av innehållet i denna manual fårsändas eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från Elvaco AB. Dennamanual är tryckt i Sverige.CMe3000 är ett skyddat varumärke som ägs av Elvaco AB, Sverige.1.2 KontaktinformationElvaco AB HuvudkontorTeknikgatan 18434 37 KungsbackaSverigeTelefon: +46 300 30250Fax: +46 300 18440E-Mail: info@elvaco.seElvaco AB Teknisk supportTelefon: +46 300 434300E-Mail: support@elvaco.seInternet: http://www.elvaco.seCme3000 User's Manual Swedish page | 4 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual2 Omfattning2.1 IntroduktionDenna manual beskriver installation, handhavande och konfiguration av CMe3000.Manualen riktar sig till installatörer samt IT-tekniker.2.2 ModellerCMe3000.2.3 Mer information om produktenSenaste dokumentation kan hämtas ner från Elvaco:s hemsida http://www.elvaco.se.Cme3000 User's Manual Swedish page | 5 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual3 IntroduktionDetta kapitel ger en överblick om produkten och dess funktionalitet.3.1 ProduktkonfigurationSe Tabell 1 för en beskrivning av tillgängliga modeller i CMe3000 Series.ProduktnamnKommentarCMe3000 TCP/IP M-Busmaster med IR-gränssnitt samt M-Bus 2-tråd för 8 M-BusslavarTabell 1 Produktkonfiguration3.2 EgenskaperCMe3000 är en fristående, DIN-monterad TCP/IP M-Busmaster med IR-gränssnitt och M-Bus 2-tråd för upp till 8 M-Busslavar. Produkten används till transparent M-Buskommunikation via TCP/IP.CMe3000 har följande egenskaper:• Transparent M-Bus TCP/IP-kommunikation för att läsa alla ABB:s elmätare medIR-gränssnitt samt alla M-Busmätare som följer M-Busstandarden.• Ansluta upp till 8 M-BusslavaroExpansionsmoduler i CMeX10 Series möjliggör kommunikation medupp till 256 M-Busslavar.• Fjärrkonfiguration via det interna webbgränssnittet.3.3 AnvändningsområdenCMe3000 passar bra in i följande användningsområden:• Fjärravläsning av M-Buskompatibla elmätare• Fjärravläsning av en kombination av mätare som stödjer M-Busstandarden, t.ex.vattenmätare, elmätare, och värmemätare.Cme3000 User's Manual Swedish page | 6 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual3.4 Översikt152341. Serienummer2. Tryckknapp3. M-Busanslutning4. Ethernet RJ45-anslutning5. M-Bus IR-gränssnitt6. Drift LED (Grön)7. Fel LED (Röd)8. Länk LED (Gul)9. Aktivitets LED (Gul)10. Strömförsörjning N11. Strömförsörjning L61071189Figur 1 ÖversiktCme3000 User's Manual Swedish page | 7 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual5 ApplikationsbeskrivningDetta kapitel beskriver generell funktion av produkten.5.1.1 Generell beskrivning av applikationProdukten är avsedd att användas för transparent M-Buskommunikation med M-Busslavar via TCP/IP.Produkten har olika driftlägen beroende på aktuellt programläge.5.1.2 ÖvervakningsprocessProdukten har en intelligent övervakningsprocess för långvarig och stabil drift i fält. Videventuella programfel startar produkten automatiskt om.5.1.3 UppstartVid uppstart har produkten en intern uppstartstid på ca 10 sekunder. Under uppstartkommer produkten att utföra följande processer:• Initiera alla inställningar• Starta nödvändiga processer• Starta M-Bus transparent TCP/IP-server5.1.4 Normal driftUnder normal drift utförs följande processer:• Lyssnar på inkommande förfrågningar på TCP/IP och skapar en transparent länkmellan TCP/IP-klienten och produktens M-Busslinga• Lyssnar på inkommande anrop på det interna webbgränssnittet• Statusindikation via LED• Eventuella knapptryckningar5.2 IndikationerProdukten är utrustad med fyra lysdioder. PWR (grön) lysdiod indikerar attströmförsörjning är ansluten. ERR (röd) lysdiod indikerar M-Buskollision ellerkortslutning. LINK (gul) lysdiod indikerar ethernetanslutning. ACT (gul) lysdiod indikerarpågående M-Bus transparent TCP/IP-kommunikation.5.3 Återställ till fabriksinställningarDet finns två möjligheter vid återställning till fabriksinställningar:1. Håll knappen nedtryckt i 5 sekunder under uppstart. Släpp knappen när ACTlysdioden övergår till snabbt blink. Produkten kommer nu att startas om medDHCP-konfiguration aktiverad.2. Håll knappen nedtryckt i 10 sekunder under uppstart. Släpp knappen när ACTlysdioden övergår till mycket snabbt blink. Produkten kommer nu att startas ommed statiskt IP konfiguration aktiverad. IP konfigurationen är enligt följande: IP:192.168.0.10, MASK: 255.255.255.0, GATEWAY: 192.168.0.1Produkten kan även återställas till fabriksinställningar via det interna webbgränssnittet,se stycke 6.7. I stycke 8.2 återfinns fabriksinställningar.Cme3000 User's Manual Swedish page | 9 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual6 Administration av produktenDetta kapitel beskriver konfiguration av produkten med hjälp av det internawebbgränssnittet.6.1 Logga inAnvänd en webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox, Chrome) och skriv in produktensIP-adress i adressfältet. Använd inloggningsnamn admin och lösenord admin för attlogga in. Produktinformationssida kommer visas enligt Figur 2.Figur 2 Internt webbgränssnitt - ProduktöversiktCme3000 User's Manual Swedish page | 10 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual6.2 Ändra IP-inställningarProdukten stödjer både DHCP och statiska IP-inställningar. Ändra inställningar genomatt klicka på ”Network”. Nuvarande inställningar för produkten visas, se Figur 3.Figur 3 Internt webbgränssnitt - Nätverksinställningar statusCme3000 User's Manual Swedish page | 11 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 AnvändarmanualKlicka på “Configuration” för att ändra IP-inställningar. Beroende på vad som ändraskan produkten behöva en omstart. Se Figur 4 för möjlig konfiguration.Figur 4 Internt webbgränssnitt - Nätverksinställningar konfigurationCme3000 User's Manual Swedish page | 12 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 AnvändarmanualFabriksinställningarna för länk och duplexläge är auto. För att ändra inställningarna förethernetanslutning, klicka på ”Link”, se Figur 5.Figur 5 Internt webbgränssnitt - EthernetinställningarCme3000 User's Manual Swedish page | 13 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual6.3 Ändra transparent M-Bus TCP/IP-inställningarProdukten hanterar inkommande TCP/IP-anslutningar och etablerar en transparent länktill M-Busgränssnittet. Klicka på ”M-Bus TCP/IP” för att konfigurera transparent M-BusTCP/IP-inställningar, se Figur 6.Figur 6 Internt webbgränssnitt - M-Bus TCP/IP statistikCme3000 User's Manual Swedish page | 14 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 AnvändarmanualKlicka på “Accept Mode” för att ändra port och keep-alive inställningar för TCP-servern,se Figur 7.Figur 7 Internt webbgränssnitt - M-Bus TCP/IP inkommande anslutningenKlicka på “Disconnect Mode” för att ändra timeout för nedkoppling vid inaktivitet, seFigur 8.Figur 8 Internt webbgränssnitt - M-Bus TCP/IP nedkopplingsinställningarCme3000 User's Manual Swedish page | 15 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual6.4 Ändra lokala M-BusinställningarKlicka på ”M-Bus Serial” för att se statistik för M-Busslingan, se Figur 9.Figur 9 Internt webbgränssnitt - M-Busslinga statistikKlicka “Configuration” för att ändra lokal M-Bus kommunikationshastighet, se Figur 10.Figur 10 Internt webbgränssnitt - M-Bus slinga konfigurationCme3000 User's Manual Swedish page | 16 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual6.5 Ändra inställningar för internt webbgränssnittKlicka på ”HTTP” för att se statistik för det interna webbgränssnittet. Det internawebbgränssnittet kan hantera flera användare och även kommunikation via HTTPS, seFigur 11.Figur 11 Internt webbgränssnitt - Internt webbgränssnitt statistikCme3000 User's Manual Swedish page | 17 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 AnvändarmanualKlicka på “Configuration” för att ändra inställningar för det interna webbgränssnittet, seFigur 12.Figur 12 Internt webbgränssnitt - Internt webbgränssnitt konfigurationCme3000 User's Manual Swedish page | 18 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 AnvändarmanualKlicka på “Authentication” för att ändra säkerhetsinställningar, se Figur 13.Figur 13 Internt webbgränssnitt - Internt webbgränssnitt autentiseringsinställningarCme3000 User's Manual Swedish page | 19 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual6.6 SystemPå Systemsidan kan produkten startas om, återställas till fabriksinställningar samtproduktens programvara kan uppgraderas. Klicka på ”System” för att visa sidan, seFigur 14.Figur 14 Internt webbgränssnitt - System6.6.1 Starta omKlicka på knappen ”Reboot” för att starta om produkten. Omstartstiden är ca 10sekunder.6.7 Återställning till fabriksinställningarÅterställ till fabriksinställningar genom att klicka på knappen ”Factory Defaults”. Sestycke 8.2 för fabriksinställningar. Produkten kan också återställas genom att trycka påknappen vid uppstart i 5 sekunder, se stycke 5.3.6.8 Uppgradera programvaraProdukten kan uppdateras fjärrledes via det interna webbgränssnittet. Använd knappen”Browse” för att välja programvarufil och knappen ”Upload” för att starta uppdatering.Senaste programvara finns att ladda ner på Elvaco:s hemsida, http://www.elvaco.se.Programfilen måste ha filnamnet ”cme3000.romz”.Cme3000 User's Manual Swedish page | 20 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual7 Felsökning7.1 Alla lysdioder är släcktaFelet beror möjligen på att ingen strömförsörjning är ansluten. Kontrolleramatningsspänning 100-240 VAC. Om problemet kvarstår kan produkten vara förstörd.7.2 ERR lysdiod (röd) lyser fastDetta indikerar ett fel på M-Busslingan. Kontrollera att det inte är kortslutning på M-Busslingan. Spänningen på slingan ska vara mellan 24 och 30 VDC.7.3 Kan inte ansluta till produkten via TCP/IPKontrollera följande:• TCP-port som används för anslutning• IP-adress för produkten• Ethernetinställningar (auto, 10/100 Mbit/s, half/full duplex)7.4 Kan inte läsa anslutna M-BusslavarKontrollera M-Busslingan och anslutna M-Busslavar:• Spänningen över M-Busslingan ska vara mellan 24 och 30 VDC• Alla M-Busslavar måste ha unika primär- eller sekundäradresser beroende påadresseringsläge• Kommunikationshastigheterna för M-Busslav och CMe3000 måste varaidentiskaOm problemet kvarstår, kontakta Elvaco Support, se kontaktinformation stycke 1.2.Cme3000 User's Manual Swedish page | 21 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual8 Tekniska specifikationer8.1.1 EgenskaperTyp Värde Enhet KommentarMekanikMaterial Polyamid -Skyddsklass IP20 -Mått 90x65x36 mmVikt 100 gM-Busanslutning Fjäderplint - Snabbanslutning enkardeligledare 0,6-0,8 Ø mm (0,20 –0,80 mm²)Strömförsörjning Skruvplint - 0-2,5 mm 2 , 0,5 NmåtdragningsmomentElektriska egenskaperNominell spänning 100-240 VACSpänningsavvikelser -10 % tillAv nominellt värde+10 %Frekvens 50/60 HzEffektförbrukning (max)


CMe3000 AnvändarmanualTryckknappkommunikationFör fabriksåterställningM-BusM-Busstandard EN 13757 -M-Bus baud rate 300 och 2400 Bit/sTransparent M-Bus Lyssnande server -via TCPMaximalt antalM-Busenheter-8 - Kan utökas med CMeX10SeriesMaximal kabellängd 1000 mIR-gränssnitt Ja -Pass Through Nej -Kompatibilitet Alla standard M-Busmätare, allaABB:s mätare medIR-gränssnitt,CMeX SeriesprodukterAllmäntProgramuppdatering Via internt-webbgränssnittKonfigurationVia internt-webbgränssnittKommunikationsprotokollTCP Transparent M-Bus @ 300 och 2400 bit/sTCP Console för konfigurationHTTP internt webbgränssnitt för konfigurationTabell 2 Tekniska specifikationerCme3000 User's Manual Swedish page | 23 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual8.2 FabriksinställningarNamn Värde Enhet KommentarBOOTP Klient Av -DHCP Klient På - IP-adress, standard gateway,hostnamn, domän, DNS frånDHCP serverEthernet hastighet Auto -Ethernet duplex Auto -M-Bus TCP/IP Server På -M-Bus TCP/IP Port 10001 -M-Bus TCP/IP Server KeepAliveM-Bus TCP/IP Servernedkopplingstid vidinaktivitetM-Busslinga lokalkommunikationshastighetInternt webbgränssnittanvändarnamnInternt webbgränssnittlösenordTabell 3 Fabriksinställningar45 s10 s2400 Bit/sadmin -admin -Cme3000 User's Manual Swedish page | 24 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual9 GodkännandeCMe3000 är utvecklad i enlighet med följande direktiv:Godkännande FörklaringEMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-3Säkerhet EN 61010-1, CAT 3Tabell 4 GodkännandeCme3000 User's Manual Swedish page | 25 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual10 Säkerhet och miljö10.1 SäkerhetsföreskrifterFöljande säkerhetsföreskrifter måste tas i beaktande under alla former av användandetav CMe3000. Användaren av produkten rådes att vidarebefordra följandesäkerhetsinformation till användare och personal och att införa dessa riktlinjer i allamanualer, beskrivningar som hör till denna produkt. Att inte följa dessasäkerhetsföreskrifter bryter mot internationella säkerhetsstandarder och Elvaco AB åtarsig inget ansvar för kunder som inte följer dessa föreskrifter.Alla instruktioner måste noga läsas igenom innan CMe3000 installeras och används. Deinnehåller viktig information om hur produkten används på ett korrekt sätt.Installationen av CMe3000 ska inte påbörjas förrän den tekniska anvisningen är heltuppfattad. Arbetet ska utföras i den ordning som anges i denna anvisning och endastav kvalificerad monteringspersonal. Allt arbete måste göras i enlighet med nationellaelektriska specifikationer och tillämpliga lokala föreskrifter.För att undvika att produkten skadas av statisk elektricitet ska ett ESD-armband (el. dyl.)användas vid hantering av produkten.Förhindra tillgång till farliga spänningsnivåer genom att koppla från M-Bus 2-tråd frånM-Busslaven och övriga elanslutningar.Produkten är avsedd för permanent anslutning till M-Busslavarna via M-Bus 2-tråd. M-Busmasterns 2-trådskabel måste vara tillräckligt dimensionerad, och om nödvändigtmåste det vara möjligt att koppla från slavarna från 2-trådskabeln.Produktens märkning får inte ändras, tas bort eller göras oigenkännlig.Cme3000 User's Manual Swedish page | 26 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual11 DokumenthistoriaVersion Datum Kommentar Författare1.0 2010-07-01 Första utgåva David Vonasek2.0 2011-03-17 Gjort mindreändringar samtuppdaterattekniska spec.Ericha Bloom11.1 Dokument kompatibilitetTyp Version Datum KommentarerHardware >R1A 2010-01Software >=1.2.0 2010-03Cme3000 User's Manual Swedish page | 27 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0


CMe3000 Användarmanual12 Referenser12.1 Referenser[1] EN-13757-1, EN-13757-2, EN-13757-3Communication System for meters and remote reading of meters – Part1, Part2 andPart312.2 Termer och förkortningarTermAMRProduktFörklaringAutomatic Meter Reading (Automatisk Fjärravläsning)I detta dokument, CMe3000-produkt12.3 Presentation av nummerDecimala tal skrivs som ett normalt nummer, t.ex. 10 (tio).Hexadecimala tal inleds med prefixet 0x, t.ex. 0x0A (tio)Binära tal inleds med prefixet 0b, t.ex. 0b00001010 (tio)Cme3000 User's Manual Swedish page | 28 (28) 2011-03-17Public/Published Dokument id: 1090020 Version 2.0

More magazines by this user
Similar magazines