Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

Tandkronor undersöks i gemensamt projektLäkemedelsverket och Socialstyrelsen har i ett gemensamtprojekt undersökt ett femtiotal tandkronor. Depreliminära resultaten ser relativt bra ut när det gällermaterial och kvalitet, däremot finns det fortfarandestora brister i dokumentationen kring produkterna.I projektet undersöktes tandkronor från 27 tandtekniskalaboratorier, 13 med importverksamhet och 14 med svensktillverkning. Materialanalysen gjordes sedan vid Materialsand Engineering Research Institute Sheffield Hallam Universityi Storbritannien. I projektet granskades även dendokumentation från laboratorierna som medföljde de tandtekniskaarbetena.Bedömningen av kronornas kvalitet gjordes av tre oberoendetandtekniker med mycket lång yrkeserfarenhet sominte var medvetna om huruvida kronorna var svensktillverkadeeller importerade.Inga alarmerande fyndDe preliminära resultaten visar inte på några alarmerandefynd vad gäller material eller kvalitet.Däremot är den medföljande dokumentationen i mångafall undermålig, något som överensstämmer med den rapportom tandtekniska laboratorier som Läkemedelsverketpresenterade i november 2009.Det preliminära resultatet av projektet har presenteratsvid den Odontologiska Riksstämman 2010 i Göteborg. Enslutrapport beräknas vara klar i januari.Läkemedelsverket inbjuder tilluppföljningsmöte om behandling avAkut mediaotitLäkemedelsverket anordnade i april 2010 ett expertmöte (workshop) om behandlingav akut mediaotit. De nya behandlingsrekommendationerna har publicerats iInformation från Läkemedelsverket 5:2010.Uppföljningsmötet kommer att ledas av dr. Anna Granath vid ÖNH-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset och dr.Christer H Norman, Salems vårdcentral som båda medverkade vid arbetet med de nya rekommendationerna.Syftet med mötet, som i första hand vänder sig till läkare verksamma inom primärvården, är att ge ytterligarespridning åt de nya behandlingsrekommendationerna.Plats: Lundqvist och Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90, StockholmTid: Fredagen den 14 januari 2011, kl. 13–15 (lunch serveras kl. 12–13)Mötet inklusive lunch är kostnadsfritt – meddela vid anmälan om du vill ha lunch.Mötesdeltagarna betalar själva sina resekostnader.Anmälan till malika.hadrati@mpa.seAntalet platser är begränsat.

More magazines by this user
Similar magazines