Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

Behandling vid vanliga infektioner– nu som broschyrMed detta nummer av Information från Läkemedelsverketfår du broschyren Behandlingsrekommendationer förvanliga infektioner i öppenvård. Den innehåller sammanfattningarav rekommendationer som Läkemedelsverket ochStrama tidigare tagit fram vid olika expertmöten och tar uppinfektioner som till exempel halsfluss, öroninflammationoch bihåleinflammation.Tanken med broschyren är att du ska få en översiktlig informationom hur de vanligaste infektionerna inom öppenvårdenska behandlas och när och hur antibiotika bör användaseller undvikas.Mer information och fullständiga behandlingsrekommendationerhittar du på:www.lakemedelsverket.se eller www.strama.se

More magazines by this user
Similar magazines