Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

BTidigare utgivna nummerNummer 5: 2010Behandlingsrekommendationer:Diagnostik, behandling och uppföljning av akutmediaotit (AOM).Behandling av huvudlöss.Monografier:Inga monografier i detta nummer.Supplement 1: 2010Behandlingsrekommendation:Medicinsk ledbehandling vid aseptisk/traumatiskartrit hos häst.Monografier:Inga monografier i detta nummer.Information från Läkemedelsverket 2010(21)5Information från Läkemedelsverket 2010(21)Supplement 1Nummer 4: 2010Behandlingsrekommendation:Ingen rekommendation i detta nummer.Monografier:Multaq (dronedaron)Prolia (denosumab)Victoza (liraglutid)Nummer 3: 2010Behandlingsrekommendation:Behandling med plasma och Solvent/Detergentbehandladplasma.Monografier:Xerclear (aciklovir och hydrokortison)Metacam (meloxikam) – ny indikationInformation från Läkemedelsverket 2010(21)4Information från Läkemedelsverket 2010(21)3Nummer 2: 2010Behandlingsrekommendationer:Farmakologisk behandling av cytomegalvirusinfektioner.Behandling vid alkoholabstinens.Monografier:Doribax (doripenem)Ellaone (ulipristalacetat)Nummer 1: 2010Behandlingsrekommendation:Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes.Monografier:Pradaxa (dabigatranetexilat)Vigamox (moxifloxacin)Xarelto (rivaroxaban)Information från Läkemedelsverket 2010(21)2Information från Läkemedelsverket 2010(21)1 - -

More magazines by this user
Similar magazines