Utvärdering ”Röster från öster” Föreläsningar:

biblioteksforeningen.org.test.levonline.com

Utvärdering ”Röster från öster” Föreläsningar:

Utvärdering”Röster från öster”Linköping 12 – 13 juni 200634 blanketter inlämnade. Betygssättning 1 – 5, där 5 är bästKonferensensom helhet 4.2Informationinför konferensen 4.2Lokalen 4.5Föreläsningar:Hälsouniversitetet i går, idag, i morgon! 3.9Varför blir diabetes hos barn allt vanligare? 4.6Pågående forskning inom omvårdnadvid Hälsouniversitetet 3.7Studenter som resurs 4.2Pedagogik i teori och praktik vid LiUB 3.9Presentation av EDIT, PBL-scenarier på webben 4.3Att starta en e-tidskrift 3.3Forskning vid landstinget,villkor och förutsättningar 3.7Video/multimedia i sjukvårdsutbildning 3.3Övriga synpunkter:Saknade ett bord med muggar och tillbringare med vatten. Synd att man inte hann tillbaka tillhotellet efter dagens slut. Hade varit skönt att byta om innan middagen. I övrigt en bra ochvälordnad konferens. Saknade föreläsare med anknytning till sjukhusbibliotek. Det mesta varfokuserat på högskole- & universitetsbiblioteksfrågor.TackGivande! Tack!Vid frågor från publiken bör dessa upprepas alt. att man har mikrofon så att alla hör.Trevlig tur i Gamla Linköping.Bra o intressant innehåll. Saknade emellertid något er med inriktning sjukhusbibliotek.Vinnande bibliotek skulle kunna ha fått mer plats att berätta om sin verksamhet. Kul medrundvandring, lokalkännedom. Otroligt givande konferens med möjlighet att träffa kollegor överhela landet och skapa närhet. Synd att det slutade med en föreläsning som kändes mindrerelevant i sammanhanget? Ser fram emot nästa konferens!


Väldigt trevligt upplägg med guidning och middag i Gamla Linköping! Ett förslag är att låta detvinnande sjukhusbiblioteket ha ett föredrag om sin verksamhet och på så sätt inspirera andra.Ännu en bra vårdbibliotekskonferens, välordnad, intressant, lärorik. Kanske inga stora yvigagester men det dagliga arbetet skall också ses och reflekteras över.Alltihop bra (även vädret). Presentation av styrgruppens medlemmar i början av konferensenhade varit bra.Presentation av styrgruppen i inledningen hade varit trevligt.Det hade behövts registrering med kaffe och macka, många som rest och inte hunnit äta lunch.Även kaffe på tisdag eftermiddag hade varit bra. Det hade också varit kul att få en föreläsning avoch med Årets sjukhusbibliotek, få veta mer än motivering.För lite kaffe. Saknade karta på anmälningssidan.Väldigt inriktat på högskolebibliotek. I och för sig intressant, kan plocka ett o annat, men detvore bättre med mer material från sjukhusbibliotek. Helsingborg skulle ha berättat vad de görrent praktiskt för att sprida tips och idéer till andra. Motiveringen säger inte så mycket. Man blirväldigt nyfiken. De kan väl presentera det på biblioteksföreningens webbsida. De pedagogiskainslagen mest intressanta. Diabetespunkten berör inte vår vardag eller arbete.Hoppas på en fortsättning.Saknade lunch dag 1 efter tågresa.Bra att tiderna hålls.Tacksam för utläggning av föreläsarnas powerpoint-presentationer på biblioteksföreningenshemsida. Mycket bra konferensprogram!!!Välarrangerat! Men med tanke på inriktningen mot vård, omsorg – hälsa borde det inte bjudas påvitt bröd med ost, utan grovt bröd, isvatten och mycket frukt!

More magazines by this user
Similar magazines