Trygghet för dig och företaget - Folksam

folksam.se

Trygghet för dig och företaget - Folksam

Trygghetför dig ochföretagetUnionen EgenföretagareDitt försäkringspaket– en medlemsförmån


Detta ingårföretagsförsäkringenmed 20%rabattDu kanlägga tilldessa delarmed 20%rabattDitt försäkringspaket från FolksamHär är exempel på vad företagsförsäkringen, som du får 20%rabatt på, kan innehålla för en IT-konsult. Oavsett om du säljertjänster eller varor så hjälper vi dig att anpassa paketet till justdin verksamhet.Försäkringsbelopp SjälvriskLös egendom – kontor/lager Valbart 100 000 kr 10 % ellerAllriskomfattning – gäller för plötslig och (max 2 sysselsatta), 20 % av pbboförutsedd fysisk skada på lös egendom 250 000 kr, 500 000 kr,bestående av maskiner, inventarier750 000 kr eller 1 Mkr– egna, hyrda eller leasade varor, kunders För viss egendom äregendom och arbetstagares egendom försäkringsbeloppetmed förstarisk.begränsat.Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring 3 Mkr, vid förlust KarenstidAvbrottsförsäkringen lämnar av täckningsbidrag. 24 timmarersättning för täckningsbortfall ochExtrakostnaderextrakostnader vid skada.upp till 300 000 krAnsvarsförsäkring och produktansvar 10 Mkr 20 % av pbbSkadeståndsskyldighet vid person-För vissa skadoreller sakskada samt för skada genomgäller högrelevererad produkt.självriskRättsskyddsförsäkring 5 pbb 20 % av pbb plus 20 %Nödvändiga och skäliga kostnaderav skadekostnaden somför tvistemål och skattemål.överstiger 20 % av pbbAnsvarsförsäkring ren förmögenhetsskada 500 000 kr50 % av pbbGäller för ekonomisk förlust som inte är relaterattill sak- eller personskada . Till exempel fel i rådgivningeller försummelse enligt skadeståndsrättsliga regler.Krisförsäkring 10 behandlings- Ingen självriskErsätter kostnad för behandling hostillfällenpsykolog vid ersättningsbar sakskada.Tjänstereseförsäkring 150 resdagar Endast självrisk påFörsäkringen gäller i hela världen,rättsskyddsförsäkringenutom där UD eller Smittskyddsinstitutetdär självrisken, vid varjeavråder. Innehåller resgods-, ansvars-,skadetillfälle, är 20 % av kostnaöverfalls-,rättsskydds- och reseavbrotts-den, dock lägst 20 % av basförsäkringsamt sjuk- och olycksfalls-beloppet, avrundat nedåtförsäkring.till närmaste 100-tal kronor.Lägg till en eller flera delarHär är några exempel på försäkringar som du kan välja till föratt få ett skydd som passar just ditt företag. Du får 20 procentrabatt även på detta.FörsäkringsbeloppSjälvriskByggnad Förstariskförsäkring 20 % av pbbBrand-, vatten-, inbrotts-, ansvars- 500 000 kr eller 1 Mkroch hyresförlustförsäkringGlasförsäkring (utöver 5 kvm Upp till 8 kvm 20 % av pbbsom ingår i grundförsäkringen)Gäller för skada på glas enligtgrundvillkoretExtra utställningsförsäkring Upp till 1 pbb 20 % av pbbErsätter plötslig och oförutseddskada på eller förlust av utställningsföremålStöldbegärlig egendom Valbart 1-4 pbb 20 % av pbb(utöver 0,5 pbb som ingår igrundförsäkringen)Gäller för skada enligt grundvillkoretAvbrottsförsäkring vid arbets- 240 000 kr per 30 dagarsoförmåga (sjukavbrott) försäkrad person karenstidErsätter fasta kostnader som denförsäkrade bidrar tillPrisbasbeloppet, pbb, är 42 800 kronor 2011.Vi hjälper dig!Mer information finns på folksam.se/unionenegen. Du ärockså välkommen att ringa oss på telefon 020-65 50 55.Tala om att du är medlem i Unionen Egenföretagare.


Detta kandu kompletteramedtill ordinarieprisFler försäkringar från FolksamVi har flera andra försäkringar som passar dig som driver egetföretag, men som inte ingår i det rabatterade försäkringspaketetsom du erbjuds genom ditt medlemskap i Unionen Egenföretagare.Försäkra dig om en bra pensionAtt avsätta pengar till pensionen är viktigt, i synnerhet för digsom är egenföretagare. Därför kan det vara klokt att kompletteraditt försäkringspaket med ett pensionssparande.Som företagare har du mycket ansvar men många valmöjligheter.Tecknar du en pensionsförsäkring genom ditt företag, fårföretaget göra avdrag för premien – och du minskar företagetsskatt. Samtidigt får du möjlighet att skapa en större ekonomisktrygghet för framtiden.Hur vill du spara?En traditionell pensionsförsäkring är ett tryggt sparande därFolksam sköter förvaltningen av dina pensionspengar. Vill duta en viss risk för att få högre pension kan du välja att spara ifonder. Räcker tiden inte till för fler val? Låt vår FondväljareTrend sköta jobbet. Den väljer systematiskt de fonder som gerbäst värdetillväxt för tillfället.Våra råd är gratisVi erbjuder dig en kostnadsfri försäkringsekonomisk analys– på en tid och plats som passar dig. Kontakta oss på Folksam020-65 50 55Sjukvårdsförsäkring– snabb och rätt vård utan omvägarVill du ha ytterligare trygghet kan du lägga till en sjukvårdsförsäkringtill ordinarie pris till ditt försäkringspaket. Med en sådankommer du snabbt i kontakt med rätt vårdgivare över helalandet som guidar dig till rätt vård.Försäkringen kan tecknas av både företag och privatpersoner.Du kan välja den nivå som passar dig; Bas, Plus eller Max. Vi erbjuderregelbundet hälsoprofil på webben för Bas och Plus. Väljerdu Max ingår dessutom en omfattande hälsoundersökning.I försäkringen ingår bland annat;• Årlig hälsoprofil• Läkarvård• Operation och sjukhusvård• Eftervård och rehabilitering• Resor och logi• Psykologstöd• Patientavgifter upp till högkostnadsskyddet• HjälpmedelFör fullständig information om hur försäkringen gäller se försäkringsvillkorenpå folksam.se eller ring 020-65 50 55.Vill du veta mer?Mer information finns på folksam.se/unionenegen. Du ärockså välkommen att ringa oss på telefon 020-65 50 55. Talaom att du är medlem i Unionen Egenföretagare.


Försäkringspaketför företagareExtra förmånligt för dig som ärmedlem i Unionen Egenföretagare020-65 50 55folksam.se/unionenegenFolksam106 60 Stockholm0771-950 950folksam.seS 10195 11-02 Foto: Andreas Lind

More magazines by this user
Similar magazines