Provverktyget i Fronter för lärare - IKT-pedagogiskt centrum ...

ikt.du.se

Provverktyget i Fronter för lärare - IKT-pedagogiskt centrum ...

IKT-pedagogiskt centrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 87 87E-post: support@du.seInnehållHur skapar jag ett prov i Fronter? ....................................................................................................... 3IKT-pedagogiskt centrum .................................................................................................................. 202


IKT-pedagogiskt centrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 87 87E-post: support@du.seHur skapar jag ett prov i Fronter?För att skapa ett prov i Fronter, gå till ”Kursmaterial” och klicka sen på ”Nyttprov” (här markerad med röd färg).Skriv sedan in en rubrik och, om du vill, en beskrivning. Klicka sedan på ”Spara”.3


IKT-pedagogiskt centrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 87 87E-post: support@du.seBörja med en disposition av provet genom att skapa sidor. Det gör du genom att klicka på”Ny sida”. Skriv sedan ett namn på sida och klicka på spara. Upprepa för antalet sidor. I dettaexempel har vi fyra sidor (alfa, beta, gamma och delta). Fördelen med att dela upp provet isidor är att så fort studenten går till en annan sida så sparas det som är skrivet.4


IKT-pedagogiskt centrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 87 87E-post: support@du.seDu ska nu börja skapa provet. Klicka på den sida (alfa, beta…) till vänster som du vill hafrågan i och klicka på ”Ny fråga” till vänster på skärmen för att komma igång, se bild nedan.Fråga - Du kan antingen välja att skriva en allmän rubrik som Fråga nr 1 eller en direkt frågasom Vad heter huvudstaden i Mongoliet? Till den allmänna frågan kan du skriva en frågetextdär du utförligt kan beskriva frågan, lägga in text, bilder och länkar med mera.Frågesort – Det finns ett antal olika svarsalternativ som man kan välja mellan när man skaparett prov, nedan beskrivs dessa:5


IKT-pedagogiskt centrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 87 87E-post: support@du.seText utan svarsalternativExempel Det krävs sju av nio rätt för betyget VGLiten textrutaExempelInget svar ges på frågan och används iinformativt syfte för provet.Passar sig för kortare svar som är ett ellerflera ord.Nämn en synonym till quislingStor textrutaExempelLämpar sig om du vill ha en mening eller mertext till svar.Beskriv muskelarbetet i höftlederna viduppresning från en stolKryssrutorExempelHär kan studenten välja ett, inget eller flerasvarsalternativ.EnvalsknapparExempelNedrullningsbar menyExempel6


IKT-pedagogiskt centrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 87 87E-post: support@du.seMatrisExempel• -.• -. Exempel på fråga som svarstypen passar sig för är Nämn en synonym till quislingdå frågan bara kräver ett ord till svar.• -.• Kryssrutor –Exempel på fråga skulle kunna vara Vilka av dessa var kungar underSveriges stormaktstid.• Envalsknappar - när studenten väljer ett, och endast ett, svar. Exempel på fråga skullekunna vara Vilket grundämne har högst densitet i fast form?• Nedrullningsbar meny - fungerar på samma sätt som Envalsknappar med denskillnaden att du väljer i en meny istället för att alla alternativen står i klartext.Fungerar till samma typ av frågan som Envalsknappar och lämpar sig när du vill sparaplats mellan frågorna.• Matris - är bra då du har ett antal frågor med samma svar (exempelvis ja och nejfrågor).Om du vill använda dig av automatisk rättning behöver du ställa in vilka svar som är rätt.Kryssa i rutan under ”Rätt”. Fyll även i antalet poäng. Som standard är rätt ett poäng och felnoll. Det går att sätta negativa poäng (ex: -1) för fel svar men då är det bra om du har ettsvarsalternativ av typen ”Inget svar” så att studenten inte riskerar minuspoäng. Decimalergår bra att använda. Använd då punkt (.) eller kommatecken (,).Vill du ha fler svarsalternativ än de som finns; Klicka på Fler svarsalternativ.För att radera ett svar; Klicka på Radera till höger om det.7


IKT-pedagogiskt centrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 87 87E-post: support@du.seAllmänna inställningar – här kan du välja om frågan ska vara obligatorisk, om alternativenska visas horisontellt eller om du vill ha slumpvisa svar. Obligatorisk innebär att studenteninte kan lämna in provet utan att den frågan är besvarad. Slumpvisa svar innebär attordningen på svarsalternativen varierar.Spara frågan genom att trycka på någon av ”Spara-knapparna”.• Klicka på ”Spara, sedan ny” för att skapa fler frågor eller klicka på ”Ny fråga” för attskapar fler frågor. Du hittar den till vänster.• Klicka på ”Förhandsgranska” för att se hur frågan, sidan eller provet ser ut förstudenterna.Om du vill importera frågor från ett annat prov så kan du klicka på Hämta frågor.8


IKT-pedagogiskt centrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 87 87E-post: support@du.seFrån prov – Importera frågor från ett annat prov. Denna är lättast och rekommenderas.Importera – Hämta en fil från din dator med frågor. Notera att det krävs att frågorna är rättformaterade.Från frågedatabas – Går inte att väljaHämta slumpvis från frågedatabas – Fungerar som ”Från prov”I detta exempel väljer jag ”Från prov”.Välj sedan var provet ligger. Om den inte ligger i samma rum så klicka på menyn till högerom ”Välj rum”. Ser du inte rummet i listan; Välj ”Mer” och försök sen igen.När du har valt rätt rum, klicka på Kursmaterial…9


IKT-pedagogiskt centrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 87 87E-post: support@du.se…och sedan den mapp där provet ligger. Klicka sedan på provet.Kryssa i rutorna till vänster om de frågor du vill ha. Klicka sedan på Hämta frågor. Tips! Villdu ha med alla frågor; Kryssa i rutan till vänster om ”Rubrik”.10


IKT-pedagogiskt centrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 87 87E-post: support@du.se• Begränsa tiden för provet – Ställ in ett visst antal timmar och minuter som studentenhar på sig med hela provet.• Visa nedräkning – Visar hur mycket tid studenten har på sig och hur lång tid som hargått.• Aktivera varning – När ett visst antal minuter återstår får studenten upp envarningsruta.FörsökBestäm antalet tillåtna försök – Reglerar hur många gånger studenten kan göra provet.• Endast ett försök eller• Flera försöko Obegränsat antal försök ellero Sätt till max [] försök. Skriv ett visst antal (tex. 3) i rutan.o Begränsa tiden mellan försök – Reglerar hur många dagar som måste gåinnan studenten får göra om provet.13


IKT-pedagogiskt centrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 87 87E-post: support@du.seUnder fliken Förhandsgranska:Här ser du provet precis som dina studenter kommer att se det. Skillnaden är att dinastudenter har en knapp för att lämna in provet.Under fliken Statistik:Här hittar du statistik över de studenter som har gjort provet. Klicka på studentens namn fördetaljerad information över svar m.m.18


IKT-pedagogiskt centrumHögskolan DalarnaTelefon: 023 – 77 87 87E-post: support@du.seIKT-pedagogiskt centrumDen här manualen är skapad av IKT-pedagogiskt centrum. Upptäcker du felaktigheter ellerandra brister tar vi tacksamt mot synpunkter via e-post på adressen support@du.se.Vill du läsa fler manualer gå till: http://www.du.se/lararmanualerVill du läsa mer om IKT-pedagogiskt centrum, gå till: http://www.du.se/ikt20

More magazines by this user
Similar magazines