Sammanställning av enkätsvaren. - Södertörns högskola

webappo.web.sh.se

Sammanställning av enkätsvaren. - Södertörns högskola

MKV i yrkeslivetMKVSödertörns högskola 2011


Alumni-enkät 2011 Enkät utskickad till alla som fullgjort C-kursen iMKV 2006-2011. Utskick till 130 studenter Antal svar = 86 (66%) Delvis upprepning av enkät utskickad våren2006 till alla som fullgjort C-kursen 1998-2005. Nya frågor om examensmål


Åldersfördelning (N=86)504540353025201510501961-1969 1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1988


Nuvarande sysselsättning (N=85)YrkesarbetandeArbetssökandeAnnatStuderande


Nuvarande yrkesliv (N=73)YrkesarbetandeArbetssökandeAnnat


Typ av anställning (N=68)ProjektanställdFast anställdEgen företagareAnnat


Yrkesrelevans (N=59)MedieyrkeMedierelevant yrkeAnnat yrke


Medierelevans medie- och kommunikationsyrkenredaktör, web-designer, informatör,nyhetsanalytiker, marknadsförare,sökmotor-optimerare, etc. Medierelevanta yrkenlärare (gymnasium, grundskola), säljare, etc.


Stärkta kunskaper (N=86)


Stärkta färdigheter (N=86)


Slutsatser Resultaten närmast identiska jämfört medalumni-enkäten 2006 Nästan alla får jobb En mycket stor del får relevanta jobb Mycket hög uppfyllelse av examensmålen –både vad gäller kunskaper och färdigheter

More magazines by this user
Similar magazines