Info nr 5/2008 - IF Metall

ifmetall.se

Info nr 5/2008 - IF Metall

info:5/2008Under större delen av 1900-talet var det inte tillåtet medkvinnor i gruvor. Förbudet gällde till början av 1970-talet.I dag söker sig allt fler kvinnor till gruvarbetet under jord.Det innebär bättre arbetsklimat och säkrare miljö. Kvinnortar inte lika stora risker – men är lika produktiva.Stina och Emma bröt traditionenDe tog hjärtat med signed i gruvans gångarwww.ifmetall.se6För tre år sedan gick Emma Kiviniemioch Stina Johansson bergarbetarutbildningen.Nu arbetar de i frontlinjeni Kirunagruvan. Emma är borrare ochStina laddare.Om yrkesvalet…Stina Johansson: – Jag arbetade i anrikningenovan jord, men när jag höll påatt bli utlasad sökte jag utbildningen.Pappa har alltid sagt att LKAB är Sverigesbästa företag. Han jobbade först igruvan och blev sedan projektledare.Emma Kiviniemi: – Farfar och pappahar jobbat i gruvan. Nu arbetar jagoch syrran här. Tidigare städade jag imatkurer och kontor under jord.Om bergarbetarutbildningen…Under 30 veckor varvades teori medpraktik och olika arbetsplatser i gruvan.Emma: – Jag har inte ångrat en dagsedan jag gick utbildningen.Stina: – Utbildningen gav oss enhelhetssyn. Vi vet vad arbetet runtomkring betyder.Emma: – Det är intressant med bergarbete,det är som en hel vetenskap.Om att vara tjej i gruvan…I dag är 3 procent kvinnor av de somarbetar under jord vid LKAB i Kiruna.I Stina Johanssons lag arbetar tio personer,tre av dem är kvinnor. EmmaKiviniemi är ensam tjej i sitt lag på åttapersoner, men arbetskamraterna träffarhon bara vid rasterna.Emma: – De flesta killar har hållitpå och meckat lite när de var små. Dethar aldrig jag gjort. När jag kom hit vardet många saker jag inte hade namn på.En gång skulle jag förklara i radion attgivarna som slår igång pumpen i pumplådaninte fungerade. Det blev ”jag hållerpå att rycka i de här bollarna, mendet suger inte”. Då fick gubbarna runtomkring ett gott skratt.Stina: – Jag har alltid trivts väldigtbra, men visst har jag undrat ibland omman duger. Man vill bevisa för sig självatt man klarar uppgiften lika bra somen kille. Och varför skulle vi inte göradet? Däremot kanske vi behöver andrahjälpmedel.Emma: – Vi är ganska raka båda två.Stina: – Nu ses vi nog mer somarbetskamrater än som tjejer.Om olycksrisker…I maj 2006 omkom en arbetskamrat tillStina i en olycka där armen på liftkorgenhan stod i träffades av en sten.Stina Johansson är laddare.Hålen som Emma Kiviniemiborrat fyller hon medsprängämnen. Med en joystickstyr hon laddarmen som kör inladdningen i borrhålet.KOMMA VIDARE. Stina Johansson och EmmaStina: – Då inser man att man ärganska liten som människa. Det värstahar hänt. Jag är inte rädd, men jagkänner respekt. Det är nog jobbigare fördem som inte jobbar här.Emma: – Farmor håller på att oroaihjäl sig, men jag är inte rädd.Om yrkesstolthet…Stina: – Har man förståelse för andramänniskor vill man göra jobbet litebättre.Emma: – Jag började göra ett hjärtaK

More magazines by this user
Similar magazines