Utforskande matematik på väg mot målen H.pdf - Lärarfortbildning

lararfortbildning.se

Utforskande matematik på väg mot målen H.pdf - Lärarfortbildning

UPPDRAGGRUNDSKOLAUtforskande matematikpå väg mot målen-skapa en matematikundervisning som gör skillnadMatematik ska vara ett ämne fyllt av upptäckande, problemlösning, mönster, kommunikation och glädje. Idagbestår skolmatematiken av väldigt mycket räkning i form av individuellt arbete. Hur överenstämmer det med lgr11? Den här kursen vill inspirera dig att tillsammans med eleverna hitta glädjen i matematiken. Vi vill hjälpa digatt hitta en undervisning som gör att eleverna når målen och känner tilltro till sin egen förmåga. Det är dags attåterta undervisningen för att ge eleverna möjlighet att uppleva matematikens spännande värld! Din undervisninggör skillnad!INNEHÅLLVad skapar lust och intresse för matematik?• Förståelse som grund för inlärning• Vikten av tilltro till sin egen förmåga• Spännande utmaningar som stimulerar eleversintresse för matematik?• Lärares roll för elevernas lärande i matematikHur skapar vi en kommunikativ matematikundervisning?• Matematikens stora spektra• Att vara en medveten matematiklärare• Meningsfull och medveten matematik• Matematik som språkLgr 11, syfte centralt innehåll, kunskapskrav -hur hänger det ihop?• Vikten av att äga sin läroplan• Röda trådenBedömning• Uppgifternas betydelse för lärande & bedömning?• Kan mer förarbete ge mindre efterarbete?PRIMÄR MÅLGRUPP• Lärare i grundskolanåk 1-6UTBILDNINGENINGÅR I ÅRETSKURSPROGRAMUTBILDAREAnders GransöJosefine Rejler• Formativ och summativ bedömning• Olika aspekter på feedbackKonkret och meningsfull matematik kopplat tillmålen• Att görande leder till lärande• Meningsfull problemlösning• Utforskande matematik; dra slutsatser,se samband, generalisera och förstå• Hur kan vi skapa ett friare förhållningssätt avläromedel i matematik?Hur kan kursplanen se ut i praktiken?• Praktisk workshop kring matematikens centralainnehåll.• Taluppfattning och tals användning• Algebra• Geometri• Sannolikhet och statistik• Samband och förändringar• ProblemlösningPedagogisk planering utifrån ett tema• Vinster med en pedagogisk planering• Hur planera ett matematiktema utifrån lgr 11?• Från förankring i mål till utvärderingSYFTEAtt utifrån målen i lgr 11 ge dig verktyg för attskapa en undervisning som ger måluppfyllelseför eleverna och samtidigt visar på matematikensstora spektra.Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor!


UPPDRAGGRUNDSKOLAGENOMFÖRANDEUtbildningen bygger på teori, dialog och reflektionsamt konkreta verktyg som kan tillämpas ivardagen. Utgångspunkt under kursdagen är Lgr11, forskning samt aktuella rapporter.SÅ HÄR TYCKER VÅRA KUNDER”Mycket inspirerande kursledare, bra input. Bramed både teori och praktik, att faktiskt slå i läroplanenoch planera ett tema.””Nya insikter och ideér som kommer leda till nyautmaningar i min klass/skola.””Att bli påmind om hur lustfyllt och spännandematematik är. Tydliga, konkreta tips att använda isin egen verksamhet.”Är du nöjd med din utbildning i Utforskande matematik?”Absolut. Det här är en bra utbildning för attbarnen ska nå måluppfyllelse. Den får oss attvåga släppa matteboken lite och i stället prova påandra sätt att lära ut.Hela kursen utgick från lgr 11. Vi fick konkret slåi läroplanen och planera ett projekt som vi skullekunna använd direkt när vi kom tillbaka till våraegna skolor. Vi fick också tydliga råd och tipssom var verklighetsnära och genomförbara. I dagjobbar alldeles för många lärare läromedelstyrt.De följer sin mattebok och står det så i lärobokenså ska man göra på det sättet. Det innebär attman inte reflekterar så mycket över varför mangör något utan bara gör.Jag är verkligen glad över att jag hoppade påden här utbildningen. Utbildarna visste hur vårvardag såg ut, de var realistiska i sin förväntan påoss och de fick oss att slappna av och njuta. Denhär utbildningen vill jag att andra lärare går. Denger energi, inspiration och kunskap som direktgår att använda i vardagen.”Linda Ireblad Harris, lärare, Vittra VäsbyBESTÄLL UPPDRAGSFORTBILDNINGLåt oss komma till dig och utbilda dina pedagogeri din skola eller kommun. Uppdragsutbildningär den i särklass mest fördelaktiga utbildningsformenvi kan erbjuda dig, både ekonomisktsom verksamhetsmässigt.Du kan skräddarsy innehåll och upplägg exaktefter era behov. Effekten av att hela gruppenutbildas tillsammans i den här formen är optimal.Deltagarna får samma input och kunskapsamtidigt vilket gör att de direkt kan gå ut ochtillämpa den nya kunskapen i den egna verksamheten.Du kan i samråd med våra utbildare delaupp eller bygga på en uppdragsutbildning precissom du vill.Tveka inte att kontakta oss för mer informationoch prisuppgift.SPECIALISTER PÅ SKOLUTVECKLINGLärarfortbildning är sedan 20 år Sveriges ledandeleverantör av kvalificerad kompetensutvecklingför dig som arbetar inom fritidshem, grundskolaoch gymnasieskola. Vår målgrupp är pedagoger,lärare, skolledare, arbetslag och hela kommuner.MEDLEM I SAUFKONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OCH BOKNINGLärarfortbildning ABär medlem i Sauf, SverigesAuktoriserade utbildningsföretag.www.sauf.seÖrjan Dahlbäck08-737 67 70070-537 65 15Åsa Källsten08-737 65 70070-859 38 98Lärarfortbildning ABBox 120 60 • 102 22 Stockholm • 08-737 68 00info@lararfortbildning.se • www.lararfortbildning.se

More magazines by this user
Similar magazines