Swets Information Services AB

content.foreningshuset.se

Swets Information Services AB

Swets Information ServicesNEA E-fakturering 2005-11-28Swets Information ServicesMarianne Höök


Agenda•Swets Information Services AB•Varför e-fakturor•Välja metod för e-fakturor•Införande – projekt•ErfarenheterNEA E-fakturering


Swets Informations Services ABSwetshanterar tidnings- ochtidskriftsprenumerationer samtdatabaser via personligakundrelationer och webbaseradeverktyg på den svenska och finskamarknaden.NEA E-fakturering


Scenario med agentNEA E-fakturering


Swets Information Services• Internationell koncern, moderbolag i Holland• Regionkontor Norden - Danmark• Holland, Tyskland, Ryssland, Taiwan, Australien, Kina, England,Belgien, Italien, Sydafrika, USA, Brasilien, Japan, Sydkorea,Danmark, Frankrike, Norge, Sverige• Sverige sedan 1921antal anställda i Sverige 13kundservice och säljNEA E-fakturering


Swets Information Services AB• Omsätter 240 miljoner• Titelbas med över 250.000 titlar• Kunder små till stora företag och organisationerca 4.500 kunderVästmanlands läns landstingICAABBGöteborgs universitetNordeaNEA E-fakturering


EDI• Electronic Data Interchange - EDIFakturor, order, reklamationer, innehållsförteckningar,priskataloger m.m.• Stordatorsystem – IBM – SAP•FördelarKostnadsbesparing i form av mindre manuellt arbete,portokostnader, papperBättre service till våra kunderSnabbare och säkrare kommunikation•HinderMånga olika system som kräver anpassningOlika önskemål från kundernaoch leverantörerUtvecklingskostnaderNEA E-fakturering


Elektroniska fakturor• Bibliotekssystem –• EDIFACT - INVOICEDItEUR• ASC X12 810•XML• Internationell standard stämmer sällan med nationell• Kundens specifika behov• Behov av dataomvandling - fakturaportalenNEA E-fakturering


Bakgrund• Fler krav på elektroniska fakturorICA• Samarbete med Expertsystem - Fakturaportalenfiler – webregistering• Antal fakturor tillICA ca 550Landstinget Västmanland ca 200• Fler kunder på gångbl.a. Landstingen i Västernorrland och VästerbottenNEA E-fakturering


Projekt•Direktiv• Organisation• Tidplan•Genomförande• ErfarenheterNEA E-fakturering


Fördelar Fakturaportalen• Nöjd kund – kan skickas till flera kunder på samma sätt• Helt elektroniskt, ingen pappershantering eller portokostnad• Bra att registrera faktura via webben först för att därefter enklareskapa fil med korrekt innehåll• Felaktiga fakturor mailas genast tillbaka för smidig rättning viawebben eller i det egna systemetNEA E-fakturering


Fördelar Fakturaportalen• Kvittens när fakturan kommit fram• Billigt, 1 kr per faktura via fil• Bankneutralt• MiljövänligtNEA E-fakturering


Att tänka på• Kontrollera – innehåller fakturafilen den information somkunden har i fakturaportalen.se?• Jämför e-faktura med en pappersfaktura• Stäm av med kunden om ni skickar mer info än de kan ta emot• Kontrollera egna referenser med kundenskostnadsställe etc.• Noggrannhet i början ger lägre testkostnad och snabbaregenomförandeNEA E-fakturering


Fakturaportalen – kittet emellanLeverantörerFakturaportalenKöparenFör kontroll av infooch vid felrättningWebSwets Information ServicesEget formatFTPFakturafilValideringEnligtkundkrav•Ica•Lt Västmanland•flerSwets


Kolla köparens info – via fakturaportalen.seNEA E-fakturering


Aktivitetslistaenligt Expert Systems AnslutningsMetod (ESAM)1. Uppstartsmöte• Avstämning filinnehåll• Tidplan2. Testplan• Kommunikation• Filinläsning – jämför pappersfaktura• Köparen godkänner test3. Driftsättning4. Anslutning nästa kund……NEA E-fakturering


Effekter och erfarenheter• Nöjd kund• Bättre datakvalité• Lägre driftskostnad• Konkurrensfördel att kunna skicka fakturorelektroniskt•TidsbesparingE-fakturor är bra för bådeköpare och säljare – menkräver noggrannhet i projektetNEA E-fakturering


Marianne HöökE-post mhook@se.swets.comTelefon 08- 5053 7509www.swets.comNEA E-fakturering

More magazines by this user
Similar magazines