Här finns någonting för alla!

campaign.visitestonia.com
  • No tags were found...

Här finns någonting för alla!

Intressant arkitektur finns över hela Estland.ölet, tillverka vodkan och ansvara för andranödvändiga sysslor.Nationalparken i Lahemaa vid landets norrakust är känd för sin makalösa natur, men härligger även landets vackraste herrgårdar (Palmse,Sagadi, Vihula), som inte bör missas av densom är intresserad av estnisk arkitektur. Utsöktestländsk mat kan du hitta på krogarna i Altjaoch Viitna, och därefter är det värt att stannatill i byn Käsmu med alla sina vitmålade kaptensvillor.På väg österut från Lahemaa passerardu den trivsamma staden Rakvere, ochsedan fortsätter färden mot Narva, som har ettav Estlands mest imponerande slott. På andrasidan floden skymtar Ryssland.På de mindre öarna Kynö och Runö kan duuppleva folkkultur i sin mest intressanta form.Men även de större öarna Ösel, Dagö, Muhuoch Ormsö har var och en sin egen särart. Densom är kulturintresserad har stort utbyte av attse Ösels medeltida kyrkor, charmiga väderkvarnaroch slottet mitt i huvudorten Kuressaare.Dagö har i sin tur ett stort antal fyrar varav enär norra Europas äldsta.Samtliga av dessa regioner passar även för enlängre semester – och alla sevärdheter är lättaatt ta sig till med bil (eller en lite mer tidskrävandecykeltur). Det är inte svårt att hitta etttrevligt hotell eller ett bra ställe ett äta på – föratt uppleva kultur på avstånd från stadsbruset,men ändå mitt i vardagslivet.Estländsk matAtt äta är en av våra äldsta kulturella aktiviteter,och estniska mattraditioner har huvudsakligeninfluerats av det tyska och ryska köket.Samtidigt spelar naturligtvis det geografiskaläget en avgörande roll. Vin och tropiska frukterhar alltid behövt importeras samtidigt somprodukter av säd håller hög kvalitet – bröd ochgröt, öl och vodka är viktiga beståndsdelar iEstlands matkultur. Dagens estländska krögarehåller på att utveckla ett innovativt, moderntkök som tar tillvara på landets egna råvaror ochlagar till dem på bästa möjliga sätt. Framför allti Tallinn finns ett stort utbud av högklassiga restaurangermen du äter även mycket gott på demånga spa-hotellen. På sommarhalvåret är detroligt att besöka någon av matmarknaderna.Två av de mest välkända och traditionella finnsi Nömme i Tallinn och i Tartus historiska saluhall,båda med intressant arkitektur från respektiveepok.Matlagning i det estniska köket.Vem som helst som har smakat rökt, estniskskinka eller baltisk kryddsill och färsk, kokt potatisskulle kunna skriva under på att det estniskaköket är delikat. Det är den unika kombinationenav enkla, noga utvalda råvaror som ärhemligheten.Ösels operafestival i Kuressaare.En av alla marknader som finns i Tallinn, i distriktet Rottermann.6 Kultur i EstlandKultur i Estland 7


LäsupplevelserEn lyckad semester är inte komplett utan en brabok.Sedan flera århundraden tillbaka har det varitTallinn och Tartu som har samlat en bokintresseradpublik i Estland. Det är just i dessa städersom de viktigaste litteraturfestivalerna hålls,bland annat Head Read i Tallinn och PrimaVista i Tartu, båda i maj månad när det börjarbli skönt att vara utomhus igen.Det är också roligt att besöka uppläsningar, somhålls en kväll i veckan hos författarförbunden iTallinn och Tartu (onsdagar i Tallinn, tisdagar iTartu). I de större bokhandlarna finns det ävenett intressant urval av översatt, estländsk litteratur.För dig som är specialintresserad går detalltid bra att kontakta The Estonian LiteratureCentre (www.estlit.ee), som har som främstamål att sprida intresset för estländsk litteraturutomlands.Indrek Hirv läser ur en av sina böcker.Sångarfältet i Tallinn under en av festivalerna.Någonting för varje bokälskare.SångfestivalerEn stor del av Estlands kulturliv utgörs av sångfestivalerna.Den största och mest välkända avdem är Tallinns sångfestival, som arrangeras påsångarfältet vart femte år och består av en samladkör på mellan 10 000 och 20 000 sångare.Samtidigt är det 100 000-tals personer somlyssnar, vilket är helt makalöst med tanke på attEstland bara har drygt en miljon invånare. Denallra första sångfestivalen hölls i Tartu 1869, ioch med landets gryende nationalkänsla, ochända sedan dess har estländarna regelbundetsamlats för att sjunga och dansa. Över hela landetarrangeras större och mindre festivaler påsommaren och det finns till och med en punkfestival,även om majoriteten är helt inriktad påfolkmusik. För estländarna är sångfestivalernainte enbart ett stort arrangemang utan likamycket en symbol för deras frihetskamp. Densenaste festivalen i Tallinn, som hölls i juli 2009,lockade till sig mer än 37 000 deltagare.Estland har även en punkfestival.8 Kultur i EstlandKultur i Estland 9


Övriga festivalerDen kulturintresserade besökaren har god nyttaav att ta reda på när och var alla lokala festivalerhålls innan resan till Estland bokas. Härär en kort sammanfattning av det som absolutinte bör missas.En av de största festivalerna i Estland är den internationellaBlack Nights Film Festival (PÖFF),som under årens lopp har vuxit och blivit omtaladi Europa – inte för dess storlek utan för filmernashöga kvalitet och det intressanta urva-International Black Nights Film Festival i Tallinn.som är värt att hålla ögonen på. Den pågår inteunder en specifik vecka utan är utspridd i mindreevenemang över hela året. Jazzkaar lyckasnumera dra till sig de största världsnamnentillsammans med det bästa som Estlands musiksceninom jazzen har att erbjuda. Men denmest anmärkningsvärda festivalen är ViljandisViljandi folkmusikfestival.folkmusikfestival, eller Viljandi Folk, eftersomstans invånarantal mer än fördubblas under dedagar som den pågår. Hit åker man inte enbartför musikens skull utan även för den trivsammastämningen. Men naturligtvis är artisterna avhög kvalitet, vilket alltid varit av största viktända sedan festivalen startade 1993 tills denhar blivit så etablerad som den är i dag.Rakvere Baltoscandal är en mycket intressantteaterfestival vars historia sträcker sig längrebak i tiden än Republiken Estlands egen. Allasom uppskattar radikal, alternativ eller helt enkeltbra teater i en internationell miljö hittarprecis vad de söker här.Birgittafestivalen arrangeras i ruinerna av klostretSankta Birgitta i Pirita i utkanten av Tallinn,men även mitt i Gamla stan, och är ett evenemangför älskare av både sakral- och klassiskmusik. Den vackra och stillsamma klostermiljöngör att konserterna blir en totalupplevelse, enstunds vila och uppladdning för själen.De flesta av festivalerna kan man läsa mer ompå Internet, men det bästa sättet att upplevaEstlands varierade kulturliv är naturligtvis attkomma hit på besök. Vi hoppas att du får enhärlig tid och många spännande upplevelser!Den populära jazzfestivalen Jazzkaar.let. För dig som är mer intresserad av estländskfilm går det alltid att köpa med sig översattafilmer hem från de större videobutikerna. Hållsärskilt ett öga på dockfilmer och tecknade filmer,som är berömda världen över och mångaav dem finns utgivna på DVD.För dig som älskar jazz äger den internationellafestivalen Jazzkaar rum varje år och är någotAllt kan hända under den internationelladansfestivalen i augusti.Birgittafestivalen hålls i det medeltida klostret i Pirita.10 Kultur i EstlandKultur i Estland 11


SWEwww.visitestonia.comwww.einst.eewww.festivals.eewww.laulupidu.eewww.estoniantheatre.infowww.estmusic.comwww.eestimaitsed.comwww.kunstikeskus.eewww.estlit.eewww.piletilevi.eewww.opera.eewww.concert.eewww.poff.eewww.jazzkaar.eewww.folk.ee12Kultur i Estlandwww.tallinn2011.eeEnterprise Estonia, Estonian Tourist Board © 2010Text av Karl Martin Sinijärv. Fakta från maj 2010.

More magazines by this user
Similar magazines