3 januari - Östhammars kommun

osthammar.se

3 januari - Östhammars kommun

SamhällsbyggnadsnämndenSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum2011-01-03 3Sid§ 2 Dnr 2011SBN0005 Dpl 001Samhällsbyggnadsnämndens organisation – arbetsutskottSamhällsbyggnadsnämndens beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillsätta ett arbetsutskottDenna paragraf förklaras omedelbart justerad._____Utdragsbestyrkande


SamhällsbyggnadsnämndenSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum2011-01-03 4Sid§ 3 Dnr 2011SBN0005 Dpl 001Samhällsbyggnadsnämndens organisation – antal ledamöter och ersättare i utskottet_Samhällsbyggnadsnämndens beslutArbetsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare.Denna paragraf förklaras omedelbart justerad._____Utdragsbestyrkande


SamhällsbyggnadsnämndenSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum2011-01-03 6Sid§ 5 Dnr 2011SBN0005 Dpl 001Samhällsbyggnadsnämndens organisation – mandatperiod för arbetsutskottetSamhällsbyggnadsnämndens beslutMandatperioden för arbetsutskottet ska var 2011-01-01 – 2014-12-31.Denna paragraf förklaras omedelbart justerad._____Utdragsbestyrkande


SamhällsbyggnadsnämndenSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum2011-01-03 9SidKommunkansliet§ 8 Dnr 2011SBN0009 Dpl 006Sammanträdesdagar för år 2011.Samhällsbyggnadsnämndens beslutSamhällsbyggnadsnämnden sammanträder följande dagar under år 2011:3 januari, 19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti,21 september, 19 oktober, 16 november och 14 december.Arbetsutskottet sammanträder följande dagar under år 2011: 12 januari,26 januari, 9 februari, 2 mars, 9 mars, 30 mars, 6 april, 11 maj, 8 juni, 17augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november och 7 december.Den 11 februari 2011 är en utbildningsdag bokad för hela samhällsbyggnadsnämnden.Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.______Utdragsbestyrkande


SamhällsbyggnadsnämndenSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSid2011-01-03 10§ 9 Dnr 2011SBN0010 Dpl 002Samhällsbyggnadsnämnden - beslutsattestantSamhällsbyggnadsnämndens beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse förvaltningschefen till beslutsattestanti enlighet med Östhammars kommuns attestreglemente.Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.______Kopia till:Virpi LindforsUtdragsbestyrkande

More magazines by this user
Similar magazines