12.07.2015 Views

här - Posten

här - Posten

här - Posten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Håller din hemsida måttet?Med rätt hemsida ökar din försäljningSitoo erbjuder programvara för webbpublicering och e-handel. Oavsett om du vill göra hemsidan själv eller om du vill ta hjälp avvåra experter så hjälper vi dig att bli framgångsrik på webben. I Sverige har över 6000 företag redan valt Sitoo. Vi ser fram emot atthjälpa även dig. Välkommen att kontakta oss på 08-5000 93 00 eller www.sitoo.sewww.sitoo.se08-5000 93 00Prova gratisAnmäl dig till våra frukostmötenInspireras av våra kunder


Du&CoInnehåll #2-2011Dennis BlombergNicke Johansson6–35 agendaInnovation: Sälj med musik, Väx via nätverk,Bli en snäll företagare. På jobbet: Bli omtycktpå 3 minuter, Håll kreativa möten, Så skapardu en logo. Teknik: 10 bästa apparna, Smartamolntjänster, Så funkar crowdfunding.36. nostalgisom säljerRockabillybutiken Sivletto iStockholm har lyckats bli enbastion för en hel subkultur.Vi tar reda på hur det gick till.48. bäst i sverigeOla Oskarsson blev Årets enteprenör2010 i Ernst & Youngs stora tävling.För Du&Co berättar grundaren av företagetMarin Mätteknik om uppgång, falloch en idé värd att kämpa för.42. hitta nyakundgrupperElna Holmberg på Ampersand ABär expert på att hitta ”bortglömda”kundgrupper. Hon och tre företagareberättar hur de gör.Nicke Johansson34. så skriver du ettpressmeddelandeAnn T. Ottestig, ansvarig för MittuniversitetetsPR-program, tipsar om hur du skriver ett riktigtlockande pressmeddelande. Steg för steg.58. MiljöhjältenSimon Eisner är börsmäklarensom helt bytte karriär. Idagdriver han Allwin, företagetsom tar hand om andras överskottoch ger till välgörandeändamål.62. drar åt samma hållFöretagare i skärgården jobbar under vindpinadeförutsättningar. Då går det inte att vara egoist.Grannens framgång är din framgång och manhjälper varandra. Vi har tagit turbåten ut.70. posten, i din tjänstTeleekonomi bytte till Företagspaket 1600 ochhalverade kostnaden. Dessutom: WebbtjänstenSkicka Direkt blir nu ännu vassare.Nicke JohanssonledarenNostalgi och udda kunderVi pyntar hemmet med porslinsom påminner om barndomenssöndagsmiddagar hos mormoroch morfar. Vi skaffar amerikanskabilar som byggdes på tidennär Elvis fortfarande var kung.Och i lådor på vinden ligger fortfarandelappade utsvängda jeanssom vi inte förmått oss att slänga.Nostalgi i kvadrat.Men hur förvandlar man dessaromantiska minnen till en affärsrörelse?Vi har besökt en av Stockholmsmest spännande och svårfunnabutiker: Sivletto. Att klivain genom deras dörr är att göraen tidsresa, där vi på sidan 36landar i en värld av fet Brylcreem,mullrande motorer och svängigrockabilly.En viktig fråga för många företagareär hur man hittar sina kunder.En bred målgrupp kan varaen bra affär, men ibland lönar detsig att göra precis tvärtom – attnischa sig hårt. KläddesignernMaria Sjödin har gjort succé medsin kollektion för prästvigda kvinnoroch har nu kunder över helavärlden. Om henne och andraföretagare som specialiserat sigpå udda kundgrupper kan du läsapå sidan 42.Andra artiklar du inte börmissa är hur du rekryterar rättpersonal (sidan 54) och hur dugör dem supermotiverade (sidan13). Följ även med på ett besök tillSandhamn, en sprudlande skärgårdsödär företagarna fattat attsamarbete är vägen till framgång.(sidan 62).Per MossbergKommunikationsdirektörPostNord ABdu&c0 2-2011 3


kontakt Skriv: Du&Co, Spoon Publishing, Kungstensgatan 21B, 113 57 Stockholm. Mejla: du.co@spoon.seVärkstillande, ideelltoch mycket mystisktinsäntHumor skadar aldrigTack för en positiv smilbandsbreddandeartikel omflådiga titlar (s 12, nummer 4,2010). Jag kunde inte låta bliatt kommentera den. Sedan40 år arbetar jag med en litenljudvågsapparat för egenvårdoch kallar mig Värkstillandedirektör. Uppskattas mycketav mina kunder.Sven Ekman, VärkstillandedirektörSvar: Hehe. Respekt Sven. Ochtack för berömmet.Robert Långström, chefredaktör”jag kallar migvärkstillandedirektör”Den roande artikelnom yrkestitlar i Du&Conummer 4 2010.Inspirerande ungaTack för inspirerande artiklarom unga företagare (i nummer1/2011). Väldigt kul läsningoch man blev glad och peppad.Visar att det finns många drivnaungdomar i vårt land. Gärna mersånt.Bengt ASvar: Tack Bengt för berömmet.Vi ska absolut se till attuppmärksamma fler ungdomarframöver.Robert Långström, chefredaktörRiv ur och spar – men gör deti din egen tidning. Se härintill hur du skaffar en gratisprenumeration på Du&Co.Vem lånade min tidning?Du&Co är uppenbarligen populär.Så populär att jag först nui veckan fick nummer 4, 2010.Den såg ut som att någon hadelegat i badkaret och läst den,rejält fuktskadad alltså, och närjag kommer en bit in i tidningenser jag att någon rivit ur en sida.Jag blir onekligen lite nyfiken,vad var så intressant att någoninte kunde låta bli att förstöramin tidning?MargarethaSvar: Nu blir jag också väldigtnyfiken. Jag önskar jag visste.Vi skickar självklart ett nytt exemplarav nummer 4/2010.Robert Långström, chefredaktörPrenumerera på Du&Co!Vi har berättat omföretagarnas värld i 15 årGör som 90000 andra företagare och prenumererapå Du&Co, Sveriges största företagartidning.Du gör det enkelt på www.posten.se/duco.Det enda du behöver är ditt organisationsnummer.Skriv om oss ideellaJag läser gärna er tidning.Men den största delen av mittliv består av ideellt arbete i handikappföreningenStamningsförbundet– lokalt, nationellt ochinternationellt.Det vore tacksamt om ni kundeta med målgruppen ideelltarbetande. Kanske som temamen även återkommande. Hurman når ut, hur man kan bli fler,hur man kan få ekonomin att gåihop med mera. Vi som jobbartävlingVinn en stordatorskärm!ideellt och inte är vinstdrivandesyns ju knappt.Ta gärna upp det i tidningen.Eller för att säga som kungGeorge VI i den Oscarsbelönadefilmen The Kings speech: för attjag har en röst!Anita Blom,StamningsförbundetSvar: Tack för tipset Anita. Viska ha det i åtanke. Lysande filmför övrigt.Robert Långström, chefredaktörBL2400PT från BenQ är en LED-skärm på 24tum som är gjord med företagare i åtanke. Blandannat har den en sensor som anpassar ljusstyrkanefter ögonen, låg energiförbrukning, är höj- ochsänkbar samt går att rotera. Värde: ca 2 300 kr!Du behöver bara svara på följande fråga och duär med i utlottningen: Vad hette den grekiske gud som var enpersonifiering av solen?Vi vill ha dit svar senast den 15 augusti. Skicka svaret till:Du&Co, Spoon Publishing, Kungstensgatan 21B, 113 57Stockholm. E-post: du.co@spoon.se. Eventuell vinstskattbetalas av vinnaren.Vinnare av ett laptopställGrattis Catharina Netzell som visste att Jörgen Brink vannVasaloppet 2010. Och grattis Jörgen Brink som vann loppetäven i år. Catharina har vunnit laptopstället Speaker LapdeskN550 från Logitech.vill du prenumereraeller adressändra?Kontakta Posten: www.posten.se,kundtjanst.meddelande@posten.seeller Kundtjänst Företag 020-23 22 20.En tidning från PostNord AB till Sveriges företagare. Ansvarig utgivare Per Mossberg.Produktion Spoon Publishing AB, 08-442 96 20. Chefredaktör Robert Långström.Redaktör Markus Nordin. Formgivare Erik Westin. Omslagsfoto Dennis Blomberg.Prepress Markus Dahlstedt. Annonsförsäljning Media Adviser, 08-551 514 80 tryck Sörmlands Grafiska.Redaktionen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Citera oss gärna men ange källan.Har du synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen: Du&Co, Spoon Publishing AB, Kungstensgatan 21 B,113 57 Stockholm. Tel: 08-442 96 20, E-post: du.co@spoon.se, internet: www.posten.se/duco.Upplaga enligt Tidningsstatistik AB för år 2008: 89 500 ex. ISSN 1401-23324 du&c0 2-2011


Mobil e-handelMed Askås Internetbutiks modul för mobile-handel har dina kunder tillgång till dinbutik, dygnet runt och där de är.Just nu firar vi sommarenmed att erbjuda nya kundertre fria månader omdu beställer före 31:eaugusti 2011.Tillval till din InternetbutikAskås har sedan 1997 utvecklat e-handelslösningarsom möter kraven på tillgänglighet,flexibilitet och funktionalitet. Med vår plattformAskås Internetbutik som grund, kan du nu fåvår nya modul Mobil e-handel som tillval, ochsedan bli ännu mer tillgänglig för dina kunder.Snabbt, enkelt och smidigtGenom en snabb och enkel konfiguration, fårdu en mobilanpassad Internetbutik som perautomatik känner av om besökaren surfar in viaen Iphone, Android eller rentav en vanlig datoroch därefter dirigerar besökaren till rätt versionav butiken. Flexibelt och funktionellt förstås!Mer info och demo hittar du på: www.askas.se/mobilehandelFramgångsrik e-handel börjar här.Askås I&R - Järnvägsgatan 11, Säffle - Tel: 0533-69 16 00info@askas.se - www.askas.se6 du&c0 2-2011


Agenda innovation sälj med musikLjudet av framgångRätt musik i butiken stärker varumärket, får kundernaatt köpa mer och fyller personalen med energi. Här ärtipsen som hjälper dig att lyckas.Först och främst gällerdet att fundera på hur dittvaru märke låter. Vad vill du attbutiken ska associeras med?Hur ser målgruppen ut? Och vadhar företaget för värderingar?– En tydlig strategi som utgårifrån en tydlig idé kring hurvarumärket låter bör ligga sombas för musikurvalet, säger JakobLusensky, vd för varumärkesbyrånHeartbeats internationaloch författare till bokenSounds like branding.”Därför är detaldrig bramed slumpvisaspellistor”Därefter beror det på hurmycket tid och pengar man villlägga. Man kan i princip ta hjälpmed allt från varumärkesanalysoch musikidentitet till skräddarsyddamusikval – eller göraallt själv.Musikern och innovationscoachenChrister Olin somdriver ideaworkshop.se har tipsför den som vill sköta musikenpå egen hand. Först identifierarman musik som man tyckerstämmer med butikens profil.Sedan workshoppar man medpersoner ur butikens målgruppoch lyssnar fram vilka musikstilaroch låtar som känns rätt förvarumärket.– Genom att sedan föra loggboköver butikens dagskassaoch vilken musik som spelatskan man utveckla fingertoppskänslan.Om man inte själv vill läggaenergi på musikvalet kan tjänstermed streamad musik varaett bra alternativ. Ett exempelJakob Lusenskykan konsten attvälja rätt plattor.på leverantör är Musicpartnersom både gör skräddarsyddalösningar eller mer standardiseradeutifrån typ av verksamhet,målgrupp, öppettider och läge.– Musiken anpassas efter vilkentidpunkt och vilken dag detär. Lunchrusning i butiken kräveren typ av musik och familjesöndagnågot annat. Därför är detaldrig bra med slumpvisa spellistor,säger Fredric Stenwreth,vd för Musicpartner.Det är viktigt att alla i personalen känner till butikensmusikidentitet och ställer upppå den. Ett vanligt fel är att personalentar med egna låtar ochspelar – som kanske inte allsstämmer överens med butikensmusikprofil.– När det gäller personalen ärdet också viktigt att tänka påtempoväxlingar och variation.Är musiken för monoton är detlätt att bli inaktiv, säger FredricStenwreth.Sara BergqvistLäs mer! Boken Sounds like branding av Jakob Lusensky innehåller en femstegsmodell för att skapasin egen musikidentitet. Sound business av Julian Treasure beskriver hur musik fungerar i olika miljöer.Rostam Zandimusiktips•jakob Lusensky•tipsar om hur du stärkervarumärket och skaparmerförsäljning med musik.Definiera hur ditt varumärkelåter.Sammanställ ett ”musikmoodboard”med cirka25 låtar som representerarvarumärket.Se till att personalen förstårvarför det är viktigt att musikska spelas i butiken.Hitta en profil som särskiljerdig från dina konkurrenterSe till att personalen kanberätta varför ni spelar denmusik ni spelar.Uppdatera musiken oftautifrån samma musikidentitetoch besökaren kommertillbaka.Tänk på att……inte använda radio med nyhetsinslag sommusikkälla. Nyheter påverkar ofta negativt.…inte använda Spotify, som enbart får användasför privat bruk.…du som spelar musik i butiken måste betalalicensavgift till Stim och Sami oavsett musikkälla.Läs mer på www.stim.se och www.sami.seMusik förolika tillfällenFredric Stenwreth,vd för Musicpartner,ger tips.Tomt i butiken: Spela vokalmusik. Det får kunden att kännasig mindre ensam.Fullt i butiken: Tempofylldmusik förstärker känslan av aktivitet,lugnare musik får folk attsakta ner och stanna längre.Rea: Spela tempofylld musiksom förstärker känslan av aktivitet.Olika veckodagar: Användmer tempo och intensitetpå torsdag och fredag eftermiddagsamt lördagarna.du&c0 2-2011 7


TESTAGRATIS!


Agenda innovation jobba i nätverkEn för alla, alla för en!Är grannen i samma bransch som du? Då kanske ni faktisktinte är konkurrenter utan kan utveckla era affärer tillsammans.Nätverket Internetbay är liteav Bottenvikens Silicon Valley.Det jobbar för att öka tillväxtenför it-sektorn i norra Sverige.Deras medlemmar hade svårt attensamma få kontakt med störreföretag, just för att de var försmå. Nätverket ordnade därfören mässa där de bjödin inköpare från storaorganisationer som tillexempel landstingetoch LKAB, och därfick medlemmarnamöjlighet att visa uppsig själva och sinaspecialiteter.– De här småföretagen hade aldrighaft en möjlighet attfå de stora företagensuppmärksamhet själva, men närde gick ihop blev de tillräckligtstora för att de skulle vara intressantaäven för större kunder,förklarar Daniel Örtqvist, docenti entrepre nörskap vid Luleå tekniskauniversitet.Daniel Örtqvist och hans kollegorforskar kring hur nätverk kanhjälpa småföretag till innovation,Daniel Örtqvistoch har sett att samarbete kanleda till både nya affärer ochuppfinningar.– De flesta branscher blir meroch mer konkurrensutsatta frånalla håll, och som småföretagarebehöver man använda alla resursersom finns till förfogande föratt öka sin konkurrenskraft.Men vad är då ettsamverkansnätverk?För och främst är deten sammanslutningmellan företagareinom samma branschinom ett begränsatgeografiskt område,oftast inom tillexempel ett län.De olika medlemmarna har ettgemensamt mål och har byggtupp en gemensam organisationför att nå det målet. Ofta är ävensamhället involverat i form av tillexempel medfinansiering.I Sverige finns i dag ett 50-talnätverk med i snitt 23 medlemsföretagi varje.– Och ett stort nätverk behöverinte vara mer framgångsriktän ett litet, snarare kan det varaså att medlemsföretagen i ett litetnätverk har lättare att samlasrunt ett specifikt mål och på såsätt har lättare både att fokuseraoch att attrahera externt kapital.Men när många företag inomsamma bransch inom sammaregion samlas, blir det inte enväldig konkurrenssituation då?– Självklart är inte ett nätverkbara en dans på rosor, och detligger djupt rotat hos oss människoratt fundera på om vi blirlurade eller om vi får ut merän vi satsar. Samtidigt har deflesta företag, även inom sammabransch, olika specialiteter ocholika sorters kunder och när mandå går samman för att nå störremarknader blir det ändå en vinst,för dit hade man inte kunnat nåsjälv.karin aaseTidernas företagareSean Parker – nätverkens mästareEntreprenören och nätverksgeniet Sean Parker ärbara 31 år gammal men säger att han ”har fått varamed och förändra världen två gånger”. Tillsammansmed Shawn Fanning jobbade han med fildelningstjänstenNapster, som för alltid förändrade musikbranschen– och han hjälpte Mark Zuckerberg medFacebook.– Jag har sagt till Sean att han kan vara en okändsonson till Howard Hughes, en briljant entreprenörsom förändrar världen men är lite missförstådd avsamhället, säger Peter Thiel, tidig investerare i Facebookoch grundare av Paypal till David Kirkpatrick i enartikel i Vanity Fair.Justin Timberlake spelar en dramatiserad version avSean Parker i filmen “The social network”.SeanParkerVad snackar de om?NyckeltalEkonomiska nyckeltal,relationstal (jämförelsetal)anger måttet på denekonomiska situationeni ett företag. Det finnsmått på bland annateffektivitet, finansiering,likviditet, soliditet ochräntabilitet. De användsbland annat för att jämföraolika företag sinsemellan.du&c0 2-2011 9


goss.seMer lönförpengarna.Det finns inga alternativ. En bra lön är en lön som har EXAKT rättbelopp och som betalas ut i EXAKT rätt tid. Varenda gång. Snabbt ochsmidigt ska det gå dessutom. Så tänker vi.Vi på Kontek är ett specialistbolag som hjälper företag med alltsom ska mynna ut i lön på olika sätt. Vi har ett brett utbud av tidsbesparandeprogramvaror, utbildningar, konsultation och löneadministrativatjänster. Genom oss får du specialistkompetens, hög tillgänglighet ochen bekymmersfri lönehantering. Kika gärna in på vår hemsida och sehur vi tänker.Mindre möda för lönen.www.kontek.se Telefon 0372-89 000


Agenda innovation bli en snäll företagareBli snäll ochframgångsrikGe, och du skall få tillbaka, sade Jesus.Tvåtusen år senare är det mer aktuelltän någonsin.Thron UllbergSäg att du lyssnar på en föreläsningoch tänker: ”Den härföreläsaren vill jag ha i mitt nätverk”.Fundera på hur du kan varasnäll mot henne. Kan du ge etttips för hennes verksamhet? Kandu sätta henne i kontakt med ensamarbetspartner? Eller kan duhelt enkelt fråga om du får bjudapå lunch?Det finns ingen motsättningmellan att vara snäll och att5•snälla tips•ur Jenny Forsbergs bokDen snälla företagaren.Var omtänksam ochhjälpsam mot kunder, kollegeroch samarbetspartners.Försök också hittasätt att vara snäll motkonkurrenter.Ställ kontrollfrågor:”Hur kan jag göra det härpå ett snällt sätt?”, ”Hurkan jag vara snäll mot denhär personen?”.Gör dig medveten omhur du vill driva företaget:Vad vill du jobba med?Hur vill du jobba? När ochhur mycket vill du jobba?Våga säga nej. Ha respektför dig själv, din tidoch din kompetens.Ta hand om dig själv.Annars orkar du inte varasnäll mot andra.tjäna pengar. Grunden för ett företagsöverlevnad är att gå medvinst, alltså är det snällt motföretaget att göra det. Däremotär det inte bra om grunden i företagetbara är att tjäna pengar.Som snäll företagare behöver duha som mål att hjälpa kundernaoch dina anställda, inte dig själv.Stefan Einhorn, professor vidKarolinska Institutet och författaretill boken Konsten att varasnäll fick en livskris när han var40. En händelse som förvandladehonom från en karriärist medvassa armbågar till någontinghelt annat. Karriären blev mindreviktig och han kände ett behovav att lyfta fram medarbetarnaistället. Han hade blivit snällare.Året efter blev han institutionschefoch professor, vilket hanberättar för Pia Carlsson i Forskning& medicin:– Mina framgångsmål uppfylldesnär de inte längre var viktigaför mig. Idag gläds jag åt minamedarbetare och doktoranderoch deras framgångar på ett heltannat sätt än tidigare. Dessutomvisade de sig vara mycket duktigareforskare än jag.I sin bok skriver Stefan Einhornockså om hur snällhet kan hängaihop med den evolutionäraprocessen. Han berättar om hurStefan Einhornhar skrivitboken Konstenatt vara snäll.forskare upptäckte hur en flockapor bar med sig en njursjukgamling trots att han sinkadedem. Han fick dessutom matförst och hade alltid sällskap.Varför? Jo, forskarnas teori är att”I dag gläds jag åt mina med arbetareoch doktorander och derasframgångar på ett helt annat sättän tidigare”han besatt kunskaper om gamlavattenhål och liknande som varlivsviktiga för flocken när detblev torka.Deras snällhet fick de alltsåtillbaka med råge. Något som ärextra tydligt i dagens nätverkandesamhälle.Oavsett om du är en apa elleren företagare kan du användadin snällhet till att bli en auktoritetpå ditt område, och därmeden viktig kugge i ditt nätverk.Hjälp dina kunder genom att delamed dig av dina bästa tips.Anta att du är fotograf ochvänder dig till privatpersoner. Attfotografera är något som mångamänniskor är intresserade av. Hurkan du göra människor medvetnaom din existens så att de anlitardig när de behöver en fotograf?Du kan till exempel bjuda på tipsom vad man ska tänka på närman köper en ny kamera ellerhur man tar de bästa semesterbilderna.Sprid dina tips i ett nyhetsbrevsom dina kunder kan prenumererapå, lägg lappar i derasbrevlådor, skriv en fotospalt i lokaltidningen,håll en föreläsning,sprid tipsen i sociala medier.Förhoppningsvis kommer detatt leda till att du vet var allavattenhål är när torkan kommer.jenny forsbergdu&c0 2-2011 11


12 du&c0 2-2011


Agenda innovation Lyft dina medarbetareCurt Ekblom– Framgången har krävtlångsiktigt tänkande ochenvishet, säger Per-ÅkeAndersson, vd för EAB.Börja odla ambassadörerAtt personalen trivs är förstås toppen. Men våga gå ett steglängre: Så här får du superengagerade anställda som verkligenbryr sig.Maria NilssonJesper FriskDrömsituationen: Jenny,nyanställd elektronikingenjör,är på fest. Där stöter hon påStefan som tillverkar och säljersäkerhetsdörrar. Jenny ser enaffärsmöjlighet för ert företagoch redan på måndag skissarhon och Stefan fram ett förslagför en ny dörr med inbyggt larm.På samma fest träffar Jennyformgivaren Anna, som är stjärnapå interaktionsdesign – precisden kompetens ni behöver justnu. Jenny tipsar om ditt företagför Anna och några dagar senarekommer ett klockrent CV neddimpandei inkorgen.Jenny är en drömanställd förmånga, men det som är en drömi dag kan bli en nödvändighet förverksamheten imorgon.– För att lyckas i dagens affärsklimatmåste man haengagerad personal, sägerMaria Nilsson somär rekryteringscoach påStockholm Innovation& Growth (Sting), enaffärsinkubator vars målär att hjälpa uppstartsföretaginom tekniksektornatt bli globalatillväxtföretag.Maria Nilsson tycker att nystartadebolag har en unik möjlighetatt skapa den här entreprenörsandanredan från början.Ett tydligt sätt att skapa engagemangär att låta personalenvara med och sätta målen. Enannan viktig sak, enligt henne, äratt göra kunden tydlig för alla iföretaget.– De som jobbar i tillverkningenska ha slutanvändareni huvudet när deskruvar ihop produkten,precis som säljaren skaveta hur kundens affärblir bättre med hjälp avdet han säljer.Ett problem förnystartade företag äratt de kan ha svårt attmotivera sina medarbetare medbra löner. Men då gäller det atterbjuda något annat, till exempelatt locka med spännande uppdrageller erbjuda chansen attgöra en resa mot något störretillsammans.En annan bra väg för att skapasupermotiverade anställda är attge dem möjligheten att investerai bolaget.– Det är en stark drivkraft, fördå jobbar jag inte bara för någonannan, utan också för mig själv,säger Maria Nilsson.Att forma nya företag är ensak, men hur gör man för attskapa ett vinnande lag om företagetär över 50 år och mycketredan sitter i väggarna?Ledorden för Per-Åke Andersson,vd för EAB i Smålandsstenar,är respekt och synligtledarskap.EAB har utvecklats från ettkällarföretag som startades avPer-Åke Anderssons far i slutet”För att lyckasi dagens affärsklimatmåsteman ha engageradpersonal”av 1950-talet, till en lokal jättesom producerar stålbyggnader,portar och lagerinredningar. EABhar 200 anställda och en omsättningpå 600 miljoner kronor,varav runt 200 miljoner kommerfrån export.Filosofin på EAB är att varjemänniska på företaget ska kännasig behövd.– Istället för att förenkla jobbenför att kunna göra människorutbytbara gör vi arbetetmer innehållsrikt och intressant,berättar Per-Åke Andersson.På EAB lägger man mycketansvar på varje anställd, på detsättet skapar man gemensamtillit och personalen känner medjobbet och företaget. Nackdelenär förstås att startsträckan fören nyanställd är längre, men densom har fått jobb på EAB är företagettroget och man stannarlänge på sin arbetsplats.Självklart spelar det stor rollför andan att företaget verkarpå en liten ort, men det positivaarbetsklimatet har inte skapatsav sig själv.– Framgången har krävt långsiktigttänkande och envishet,säger Per-Åke Andersson.PAUL BOGATIRdu&c0 2-2011 13


Lätt...Lättare...Lättast...SVERIGES ABSOLUTLÄTTASTEBOKFÖRINGSPROGRAMLättare program finns inte!!- Du behöver inte ens känna till det där med Debet & Kredit!Windows& MacintoshBokföring • FaktureringArtiklar • Kunder •Leverantörer • Inventarier- Allt i samma program -Pris 1.250:-ex moms (OBS! - INTE per år - engångspris )Utbyggbart med offerthantering, orderhantering, valutahantering, lagerredovisning, strukturlager,avtalsfakturering, strökundshantering etc. etc. etc..7 års succé med UNI_BAS bara fortsätter! 1.000-tals nya kunder varje år!Tennisvägen 37269 33 BåstadMail: uni@unicell.seTel 0431 - 730 30Hämta gratis demo från vår hemsidahttp://www.unicell.se


Agenda företagarlivFull gas framåtPatrik Jansson, 48, bjuder på fartfylldunderhållning på Gokart Stockholm.Små kvicka bilar och gruppermed tävlingsinriktade kunder.På inomhusbanan i Hammarbysjöstad går det undan. Det var treår sedan Patrik Jansson öppnadegokarthallen, ett stenkast frånStockholms centrum. Och nu ärdet full fart, både i hallen och iföretaget.I Hammarbyhallen står nu 14personer på lönelistan.– Jag är inte främst intresseradav gokartsporten. Min störstabehållning är när kundernakommer, spända av förväntanoch tävlingsinriktade, och sedangår här ifrån med ett stort smajl,säger han.Främst riktar sig verksamhetentill företag och tanken äratt erbjuda paketlösningar ochanordna event. I somras kompletteradesverksamheten med enupplevelsepark, Wik town, utanförUpplands Väsby.– Och i vintras tog vi överutomhusbanan Ös-We Ring, Sverigesäldsta gokartbana, där blandannat Ronnie Peterson tävlat.En annan av årets nyheter ären Segway-bana inomhus, Europasförsta enligt Patrik.– Med de tre anläggningarnahoppas jag att vi kan dra nytta avsynergieffekter.markus nordinPeter Jönssondu&c0 2-2011 15


Agenda så var det inte tänkt canada goose-jackanLadislav KosaDen osannolika trendenCanada Goose var avsedd för polarforskare i Kanadamen blev högsta mode på Stureplan.På ett gymnasiedisko påLidingö, några dagar innan julafton2004, länsades garderobenav tjuvar. Anledningen var attdär kryllade av Canada Goosejackor,uppradade på galgarnalikt hängmörad oxfilé för enutsvulten. Sedan ett år tillbakahade Canada Goose-jackan blivitett hetare rånarbyte än mobiltelefoner.En friluftsjacka skapad förkanadensiska polarforskare medfrost i skägget hade plötsligtblivit det hetaste på Stureplan.Joakim Südow är vd på TennesseeStyle som importerarCanada Goose till Sverige ochhan följde jackornas raketkarriärfrån första parkett.– Vi sålde 100-tals gånger flerjackor än vi trodde vi skulle göra.Det fanns inte i min vildastefantasi, säger han.Det gick upp för Joakim vadsom höll på att hända en kvällnär de skulle leverera jackor tillSea Life-butiken påSturegatan i Stockholm.Där var knökfullt klockan18.30.Innerstadsmänniskorstod i klungor ochväntade på att de skullebära in kartonger medCanada Goose-jackor.När Joakim kom inmed en kartong ropadenågon: ”Där e dom!”och de fick slita uppkartongerna och säljajackorna på plats.Robert Långström16 du&c0 2-2011


VI GÖR SAMMA SAK1,4 MILJONERGÅNGER OM ÅRET.Vi tar hand om 1,4 miljoner skador varje år.Det är fler än något annat försäkringsbolagoch det ger oss ovärderliga erfarenheter.Inträffar en skada tar vi hand omproblemen på ett tryggt och professionelltsätt. Vi kontaktar de specialister du behöver.Vi har också förstått vikten av snabbhetså att skadan påverkar ditt företagsverksamhet så lite som möjligt. Och vi sertill att hela tiden hålla dig informerad omvad som händer.Det här är några av förklaringarnatill att de som råkat ut för en skada är våraallra nöjdaste kunder och att de ger osssnittbetyget 4,5 av 5. Det är därför vi kallardet skadehantering som den borde vara.Läs gärna mer om skadehantering som den borde vara på www.if.se/foretag.www.if.se/foretag0771-56 00 00


Vi vet att många småföretagare leverett otryggt liv. Det vill vi ändra på!Medlemsavgift 130 kr/månadEtt medlemskap i SmåA gör att du kan känna dig trygg även om du skulle bli arbetslös.Försäkra dig i Sveriges största a-kassa för företagare.Vi försäkrar företagare i alla branscher.Även familjemedlemmar som deltar i verksamheten kan bli medlemmar i SmåA.Det räcker inte att vara medlem i en företags- eller branschorganisation,du måste också vara medlem i en a-kassa för att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.Så för din trygghets skull, ring SmåA på 08-723 44 00eller besök www.smakassa.se och bli medlem.Dunbar DirectSmåföretagarnas Arbetslöshetskassa Box 6057, 102 31 StockholmBesöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1Telefon 08-723 44 00 www.smakassa.se


Agenda på jobbet relationerGUSTAV DEJERTomtyckt på 3 minuterRespektlös. Engagerande. Opålitlig. Första intrycketav en annan människa är obarmhärtigt dömande.Det kan du också använda – till din fördel.I mötet med andra går detsnabbt. Ett slappt handslag elleren flackande blick, och vi har enförsta uppfattning. Visst nyan serasden under en längre tid – mendet första intrycket ger dig medellermotvind. På mingel ochnätverksträffar, i mötet med nyakunder och kollegor, kan det varavärt att tänka på.I boken ”Snackasnyggt” skriverretorikkonsultenElaine Bergqvistom hur man förmedlaren positivbild av sig själv.– Det första intrycketär så mäktigt,det etsar sigverkligen fast. Detär svårt att brytasig ur en social roll,och därför är detviktigt att sätta den rollen frånförsta början. Vill jag vara denskämtsamma, till exempel?I boken berättar hon om enansedd föreläsare, som inleddemed att ursäkta sig för att honså blir duförsta intrycket gör alltSlösa intemed ordenUndvik värderande ordsom bara, lite och faktiskt.Att säga ”jag ska baraberätta lite om…”, höjerknappast nyfikenheten pådet som ska sägas. Undvikäven uttryck som ”om jagska vara ärlig, nu ska vitala klarspråk här”, för duär väl alltid ärlig, eller?sovit dåligt och egentligen inteorkade vara där. Men, hon skullegöra sitt bästa. Så börjadeföreläsningen. Och trots att detbara var inledningen som vardålig, dömde publiken ut henne.De som däremot kommit senare,och därmed missat inledningen,tyckte att föreläsningenvar riktigt bra.Att på det härsättet döma enperson efter enegenskap, kallashaloeffekt. Enperson som görett gott intryck,upplever vi ocksåsom trevlig ochpositiv. Ett dåligtförsta intryckskuggar det somkommer efter.– Trovärdighet, välvilja ochnyfikenhet är det du bör strävaefter, säger Elaine Bergqvist.Ett leende, ögonkontakt ochett fast handslag, som möterden andres styrka, är grundläggande.Men råkar du ge någon”döda fisken”, så är det ändåinte kört.– Jag har råkat ge någon dödafisken-handslaget någon gång,och då har jag sagt ’ursäkta, kanvi göra om det där’. Och när visen har skakat hand igen, så harpersonen sagt att ’ja, det var turatt du gjorde det’, säger Elaine.För att få trovärdighet ibud skapet, är det viktigt attkroppsspråket speglar vad somsägs. Vill du upplevas som inbjudande,öppen och trevlig – leoch uppmärksamma andra. Ställfrågor och få folk att prata omden de älskar mest – sig själva.Bengt Gejrot, sälj- ochförhandlingscoach, säger atten vanlig miss i mötet medandra människor är att tänkaför mycket på sig själv.– Om du vill bli uppskattadså dämpa dig själv, spegla denandra personens beteende. Vigillar personer som liknar osssjälva.lina färmsmarta vägar tillett gott intryck•elaine bergkvist•ger sina bästa råd för attskapa ett bra första intryck.1. Stadigt handslagDet ska möta styrkan hos denandre. Undvik döda fiskar ochrobothänder.2. SmajlaLe och visa att du är glad attträffa personen.3. Kom ihåg namnetDå känner han/hon siguppskattad.4. Ha ögonkontaktUtan att bli stirrig, så klart.5. Ha öppna handflatorDet signalerar välvilja.6. Spegla den andreDess kroppsspråk, röst ochsinnesstämning.7. Håll avståndetRespektera lyssnarens personligarymd – stå inte för nära.Mannen somläser dig direktJohn Gottman är professor ipsykologi och leder The GottmanRelationship institute i Seattle,USA. Han påstår sig kunna iakttaett nygift par som samtalari femton minuter ochsedan avgöra – med90 procents säkerhet– huruvida defortfarande kommeratt vara gifta efterfyra till sju år.Förmågan har utvecklatsgenom en analysmetod sommäter tjugo olika kategorier avkänslor som ett par kan upplevaunder en konversation. Av dessafinns fyra som är avgörande:defensivt beteende, avstängning,kritik och avsky.Hans forskning är en del avgrunden inom modern familjeterapi.du&c0 2-2011 19


“Mjukstartadin hårdsatsning”Nu kan du få våra populäraste e-handelspaket för199kr per månad under de första tre månaderna.Oavsett storlek. (Spara upp till 2988 kr)www.nordiskehandel.se • Malmö • Stockholm • OsloTel: +46(0)40 - 692 50 50


Agenda på jobbet effektiva mötenBli träffsäkerDu&Co tar hjälp av Rikard Wildhuss – rådgivare inommöteskommunikation – i hur du får ut så mycket sommöjligt av dina sammankomster. Varje gång.Magnus WesterbornFörbered dig nogaHa alla förutsättningar klaraför vid ett tidigt stadium. Varförträffas vi och vad vill vi uppnåmed mötet? Vilka frågor ska tasupp?– Kreativa möten ger ingentingom det inte finns någotatt hänga upp dem på. Att inteveta varför man ses sker faktisktoftare än man kan tro. En annanhämmande faktor kan vara attman inte skickat ut material iförväg så att deltagarna fåttförbereda sig. Eller att materialethelt enkelt inte läses, sägerRikard Wildhuss.Rikard WildhussVälj mötessättArbetssättet ska anpassas tillvarför man ses och vad man skauppnå. Då blir valet av metodenkelt.– Om, till exempel, syftet medmötet är att komma på månganya idéer så är brainstorming ettutmärkt mötessätt.Känn deltagarnaAlla människor är olika till sinnatur: somliga är utåtriktade ochtar mycket plats, andra kräverständigt engagemang för attöppna sig. Här gäller det attanvända metoder som tvingarde som pratar mycket att lyssna,samt att få de som pratar sällanatt dela med sig mer.– Exempel på dessa metoderkan till exempel vara att ha en”laget runt”-omgång där alla fårkomma lika mycket till tals, ochäven att bryta ner stora gruppertill mindre grupper, säger RikardWildhuss.Lokal och tilltuggÄven omständigheter sompå ytan kan verka banala kanha en avgörande påverkan förresultatet av ditt möte. En ljusoch välventilerad lokal kan göralika mycket för effektivitetensom balansgången när manväljer mat.– Mycket av det som serveraspå möten är direkt skadligt fördeltagarnas energi, lust ochmöjlighet till attbidra. Utmaningenär att så många är”matskadade” ochhar sådant sockerbegäroch behovav snabba kickar,att de blir ”tokiga”om för nyttigaalternativ serveras. En mycketviktig komponent, men en svårbalansgång.UtvärderaSummera vad som har åstadkommitsoch hur det stämmeröverens med de uppsatta målen.Flera punkter ska kunna checkasav:– När sessionen är över är detviktigt att man vet vad som harbestämts, vad som ska göras, avvem, och när det ska vara klart.Man skall även ha bestämt närdetta ska följas upp, det vill säganär nästa möte skall vara.Följ uppFörverkliga det som beslutadesoch att fokusera helt på attuppnå de affärsmålen.– All annan uppföljning, somom maten var god, lokalenhade bra luft, och så vidare ärbara handelsvaror och ska barafungera och vara bra. Det är juinte de, utan idéerna, som driverföretaget framåt.kristofer ahlströmSå stor del av densvenska marknaden(när det gäller skjortoröver 799 kronor) hartre små svenska skjorttillverkaretillsammans.Stora internationellaspelare, som italienareoch tyskar, har ingenchans. Det är helt uniktför klädbranschen iSverige. Företagen ärEton, Stenströms ochOscar of Sweden.är antalet nya företagsom beräknas startaunder 2011. En ökningmed 15,4 procentjämfört med i fjol, visaren prognos som tagitsfram av Visma Spcs.•Boktips•Kokbok för chefer & vanligt folkAstrid Boisen, konsult inom kommunikationoch ledarskap, harskrivit boken Kokbok för chefer& vanligt folk, en kulinarisk uppslagsboki kommunikation ochledarskap. I boken utgår hon frånsin egen karriär som chef ochpresenterar tips och förhållningssätti 47 ”recept”, vart och ett påett eget uppslag.Den röda tråden i boken äratt ett bra ledarskap handlarom kommunikation, inte omexempelvis retorik eller att varakarismatisk.– Din personlighet rår du kanskeinte på, men väl ditt sätt attagera, säger Astrid Boisen.Astrid Boisen harvarit chef på Volvo.du&c0 2-2011 21


Skapa din egen community redan idagBygg upp den precis som du villBjud in kunder, anställda, medlemmar ellervänner till dialogtjänsten erBjuds utan kostnad och tar 5 minuteratt starta upp. varför inte komma igång direkt?exempel på communities som redan är igångFöretaget - Björkås redovisning Föreningen - reptinet privatperson - mylittleseahorseBjörkås redovisning är ettredovisningsföretag som använder sincommunity mest som vanlig hemsidakompletterat med kundforum.reptinet är nordens största community förreptilintresserade med 30000 medlemmar.forum och bildgalleri är mycket välbesöktav medlemmarna.privatperson som valt att blogga om sittstora intresse för saltvattensakvarium.Blogg, bildgalleri och även inlänkadlivekamera som visar akvariumet i realtid.http://www.bjorkasredovisning.se http://reptinet.communityisland.com http://www.mylittleseahorse.comwww.communityisland.comsupport och frågor: info@communityisland.com


Agenda på jobbet skapa din egen logotypExempel påendast gemener.Exempel påendast versaler.En färg är bättreän flera olika.Spexa inte tilldet i onödan.Enklast är oftastbäst i längden.Lilla logotypskolanAllt handlar inte om yta. Men för den som precis startatsitt företag blir logotypen ansiktet utåt. Eva Wilsson frånGrafiska intitutet i Stockholm berättar hur du i sex enklasteg skapar en logo som gör ett starkt intryck.Logos somsyns frånrymden1964 gjorde det australiskabyggföretaget Readymix arbetenmed Eyre-motorvägen 80 milöster om Perth. Några chefer påplats betalade ett par bulldozerförareen back öl för att karva utReadymix diamantformade logoi marken. Med3,2 × 1,6 kilometerblev detden förstalogotypensom synsfrån rymden.2006 gjordeKentucky friedchicken en 8129 kvadratmeterstor bild av deras logo medColonel Sanders i Nevadaöknen.siffranVÄLJ EN TYDLIG1TYPOGRAFIAnvänd antingen versaler ellergemener genomgående. Enbartversaler är det klart vanligaste,men enbart gemener kan ge ettsympatiskt, mjukt uttryck. Användett typsnitt utan för mycketdetaljer: ett sans-serif-typsnitt,alltså utan klackar, ger enklasten logotypkänsla.UNDVIK SPEXIGA2EFFEKTERDet är lätt nu för tiden attskriva, vrida och vränga på bokstävernai olika ord- och bildbehandlingsprogram.Gör intedet. Det är det enklaste sättetatt avslöja sin logotyp, och sittföretag, som amatörmässigt.KRÅNGLA INTE TILL3DET I ONÖDANKör på en helt typografisk logotypistället för att kombineramed en symbol. Det tar lång tidatt få ihop en symbol som kommunicerarprecis det du vill –bättre då att lägga tiden på detnystartade företagets egentligaverksamhet. När företaget vuxitså mycket att det har råd attanlita ett designföretag för attuppdatera logotypen är det såmycket bättre att bygga vidarepå någonting enkelt, än attförsöka ”tvätta” en amatörmässigbild.TÄNK ÖVER4 FÄRGVALETDet är omöjligt att sägaexakt hur färger kommunicerareftersom man aldrig ser demisolerat – de påverkas alltidav formgivningen. Men omlogotypen är enkel i formenkan man gärna dra på lite mermed färgen. Gå på magkänslan,det är ditt företag och du somska känna dig bekväm med attsträcka fram visitkortet.ANLITA ETT5 PROFFS SÅ SNARTDU KANFör ett nystartat, litet företagär det mängder av startutgifterinnan man kan börja tjänapengar. Och logotypen behöverju finnas där från början föratt man över huvud taget skaframstå som ett företag. Då bliralternativet ofta att man görlogotypen själv i väntan på attpengarna rullar in. Men gå till enformgivare för att få din logotypgjord så fort du får möjlighettill det. Då blir den formmässigtgenomarbetad, teknisktfelfri och anpassad för den egnabranschen, men unik nog attsticka ut.HÅLL DIN6 LOGOTYP AKTUELLSe gärna över och ändrasin logotyp med åren. Manbyter inte gärna ut logotypenhelt, men man kan ge den enansiktslyftning så att den bättrepassar in i tidens formspråk.Men har man kommit så långtmed företaget så har mansäkert redan etablerat kontaktmed en formgivare som kanguida en vidare. Som nystartatföretag kan man också berättaför en formgivare vad man harför budget och fråga ”vad får jagför si och så många tusen”. Frilansandeformgivare är ju ocksåentreprenörer som tycker om attlyssna till nya företagsidéer.Kristofer Ahlströmär antalet varianter, så kalladeDoodles, som Googleslogotyp fanns i den 27 september2010. Den förstagjordes 1998 och sedan år2000 formges de av DennisHwang. Källa: WikipediaHarry Houdinis födelsedag.Turkietsnationaldag.Några exempel:Första människan i rymden.Skid-VM i Holmenkollen.du&c0 2-2011 23


Medlemmar i SHA i SHA kan kan inkomstförsäkra lön lön upp upp till till 30.000:-/månad!Medlemmar SHA i SHA kan kan inkomstförsäkra lön lön upp upp till till 30.000:-/månad!En En En a-kassa a-kassa för för alla alla kloka klokaföretagare företagare som som vill vill jobba jobbatryggare! tryggare!Som Som företagare får får man man bestämmaSom själv Som själv och företagare och eget eget får man får ansvar. man Den bestämma Den som somsjälv anstränger själv och och ta sig eget sig ta kan eget kan ansvar. nå nå hur ansvar. hur långt Den långt Den somsomhelst anstränger helst men sig men risken sig kan risken kan nå för hur nå för hur långt arbetslöshet långt som somhelst helst fi nns men fi nns men också risken också risken bland för bland för arbetslöshet företagare.fi nns fi nns också också Därför bland Därför bland fi nns fi företagare. nns SHA. SHA.Därför Därför fi nns fi nns SHA. SHA.– Är – du Är du medlem?Se Se till till att att bli bli medlem – Är – i du SHA Är i SHA du medlem? a-kassaSe till Se redan att till redan bli att idag! medlem bli idag! medlem Ansökan i SHA i fi SHA nns a-kassa fi nns a-kassa här: här:redan redan idag! www.akassan.org/ansokidag! Ansökan fi nns fi nns här: här:www.akassan.org/ansokSom Som medlem i SHA i SHA har har du du tillgång till andra andraSom förmånliga Som medlem i erbjudanden SHA i SHA har har du som tillgång du som t.ex. tillgång t.ex. möjlighet till andra andraatt förmånliga att komplettera erbjudanden med med en som en som inkomstförsäkring.t.ex. t.ex. möjlighetDen att Den ger att ger komplettera dig dig möjlighet med med att en att en försäkra inkomstförsäkring.inkomsterDen upp Den upp ger till ger till dig 30.000:- dig möjlighet i i månaden, att att försäkra vilket vilket är inkomster högre är högreupp upp till än till än den 30.000:- den ordinarie i i månaden, nivån. nivån. vilket Mer vilket Mer är trygghet! högre är högreän den än den ordinarie nivån. nivån. Mer Mer trygghet!Läs Läs mer mer om om detta detta på på www.gardera.nuLäs Läs mer mer om om detta (Gardera detta på på TrygghetsPortal).www.gardera.nu(Gardera TrygghetsPortal).www.akassan.com telefon: 08-506 471 471 32 32www.akassan.com e-post: telefon: intresse@akassan.comtelefon: 08-506 08-506 471 471 32 32SHA SHA a-kassa a-kassa är en är en medlemsorganisation e-post: e-post: och och vi vi intresse@akassan.comsamarbetar med med ett fl ett ertal fl ertalSHA stora SHA a-kassa stora a-kassa företagarorganisationer är en är en medlemsorganisation som som även även och är och är vi representerade vi samarbetar med i vår med i vår ett fl ett styrelse. ertal fl ertalstora stora företagarorganisationer som som även även är är representerade i vår i vår styrelse. styrelse.


Agenda företagarlivFlockledarenAnders Hallgren, 70, har hjälpsvenska hundar sedan 70-talet.När Anders Hallgren var fjorton år dog familjens tax i hans armar.Efter det var han fast.– Jag sa till mina föräldrar att jag ska jobba med hundar iresten av mitt liv. De blev förtvivlade, det var ju inget riktigt yrke,säger Anders.Men så blev det. Han läste till psykolog 1972 och förändradesynen i Sverige på hur hundar fungerar. En bestraffande inställningförvandlades till en mjuk. Han föreläser, håller utbildningaroch har skrivit 30 böcker. Han har aldrig marknadsfört sig själv.Allt har gått på passion.– Jag hade en stående radannons i kennelklubbens tidning islutet av 70-talet. Man kunde ringa för att få hjälp med sin hund.Det ringde hela tiden och när någon frågade om jag inte skulleha betalt sa jag att de kunde köpa min bok istället, och böckernagick jättebra.Han har alltid älskat att hjälpa arga hundar. Sådana som tidigareansågs som hopplösa fall.– Ju argare desto härligare, skrattar Anders.Robert LångströmPeter Jönssondu&c0 2-2011 25


Agenda på jobbet prylarav anton thorsson + foto magnus cramer2Företag i framsätetJobba så klassiskt, bekvämt och elegant från din bilatt du aldrig kommer ur garaget på morgonen.1. Kulspetspenna: Fjäder Röd, NK 130 kr2. Kulspetspenna: AirPress Svart, NK 99 kr3. Anteckningsbok: Svart, Beige Bookbinders 210 kr4. Anteckningsbok: A6 svart väv med spiral, Ordning & Reda 139 kr5. Anteckningsbok: Moleskin 188 kr6. Termosmugg: John Wall 299 kr7. GPS: Garmin Nüvi 3760T EU, Expert 2 699 kr8. Penn-och boklampa: 2-pack, Clas Ohlson 99 kr561743826 du&c0 2-2011


Dags att ombildatill aktiebolag?Slopad revisionsplikt och sänkt aktiekapitalkrav till50 000 kr har skapat ombildningsfeber bland landetshandelsbolag och enskilda firmor.Det finns många fördelar med att driva verksamheten i aktiebolagsform,inte minst skattemässigt. I vissa fall handlar det dock inte omantingen eller – det bästa kan faktiskt vara att ha både och, dvs bådeenskild firma/handelsbolag och aktiebolag.I våra två böcker om byte till aktiebolag läser du utförligt omfördelarna och nackdelarna med att ombilda till aktiebolag. Böckernavisar även hur du på egen hand kan genomföra en ombildning – medhela kedjan från överlåtelseavtal till konteringar, balans- och resultaträkningaroch deklaration. Böckerna hjälper dig alltså på hela resanfrån beslut om ombildning till genomförande av ombildning.Apr 2010, 136 sid296 kr + momsBeställ på www.blinfo.seBox 84 • 820 64 Näsviken • Tel: 0650-54 14 00Fax: 0650-54 14 01 • info@blinfo.se • www.blinfo.seApr 2011, 203 sid296 kr + moms


Gör en brawebbaffär i sommar!ST.1264Butik ochbokföringpå nätet :)+Visma Avendo WebshopEtt smidigt paket som ger dig både nätbutikoch hemsida. Självklart får du helatiden hjälp och stöd av programmet.Visma Avendo eEkonomiMed Visma Avendo eEkonomi kan dusköta företagets bokföring och faktureringpå internet, var och när du vill.Enkelt att komma igång.Smart förhandsgranskning.Integrerat med Visma AvendoeEkonomiSökoptimerade sidor.Support ingår.Du behöver inte vara ekonom.Säkert som ett bankfack.Du får koll på företagets ekonomi.Du slipper göra backuper.Du har inga startavgifter.298:– /månadButik och bokföring på webben.exkl moms, abonnemang med support ingår.Mer information om våra program hittarpå vismaspcs.se eller ring 0470-70 61 00.


Agenda teknik appargör livet lite enklare10 lysande apparVi listar mobilapparna en företagare inte får missa.Anna HållamsBumpAv: Bump technologiesBump är ett virtuellt visitkortsom låter dig utbyta kontaktinfo,kalender, bilder med mera medandra. Och detta genom att baranudda den andras mobiltelefonmed din egen. Informationenförs över trådlöst och automatiskt.Finns till: Android och IphonePris: GratisQuickoffice ConnectMobile SuiteAv: Quickoffice Inc.En nätbaserad tjänst som gördet möjligt att komma åt helaMicrosoft Office via mobilen. Dukan skapa, öppna, redigera ochdela dokument och excelark.Finns till: Android och IphonePris: 9,99 USDInventory TrackerAv: Iparty MobileInventory Tracker håller kollpå lagerstatusen, vad du harinne, vad du har sålt och vadsom behöver skickas iväg. Denkan också skicka information tillExcel.Finns till: Iphone,Pris: 4,99 USDScan2PDF MobileAv: Burrotech Ltd.Appen förvandlar din mobiltelefontill en liten skanner.Perfekt om du behöver skannain ett dokument på flygandefot. Dokumenten konverteras tillpdf-filer som du kan e-posta.Finns till: Android, Iphone ochWindows MobilePris: 6,15 USD (Android), 6,99USD (Iphone)Fuze MeetingAv: Fuze Box Inc.Appen låter dig hålla envideokonferens där ni blandannat kan dela presentationeroch annan data på liknandesätt som den populära tjänstenWebEx. Den låter dig till ochmed “hämta” de deltagare sominte dykt upp än.Finns till: Android och IphonePris: GratisMy Eyes OnlyAv: Software Ops LLCSäkrar din data, ekonomiskinformation, kreditkort, lösenord,allt.Finns till: IphonePris: 8,99 USDEvernoteAv: Evernote Corp.Appen fångar dina briljantaidéer direkt när du får dem. Dukan dokumentera dem som text,fotografier eller ljudinspelningaroch autosynkronisera allt tilldin dator med mera. Inkluderarbland annat geo-taggning (dukan dokumentera platser) ocholika språk.Finns till: Android, Iphone,Palm och Windows MobilePris: GratisInertrakAv: Inertron softwareEtt verktyg för företagaresom bollar med olika projekt ochuppdrag. Den dokumenterar hurvarje arbetsdag har tillbringatsoch räknar ut timarvode för olikakunder med mera.Finns till: IphonePris: 4,99 USDAppbox ProAv: AllaboutappsEn schweizisk armékniv tilldin mobiltelefon. Appen innehålleren mängd små verktyg,som alarm, ficklampa, valutakonverteraremed mera. Deninnehåller också Google-tjänstersom Nyheter, Dokument ochKalender.Finns till: IphonePris: 99 centsTripit travelingAv: Tripit Inc.Ska du på tjänsteresa?Vidarebefordra dina bokningsuppgiftertill plans@tripit.comoch appen organiserar och delarditt reseprogram med familj,kollegor och ditt sociala nätverkså du lättare kan koordinerascheman. Kan inkludera ävenväder, kartor och väganvisningar.Finns till: Android och IphonePris: Från gratis till 29 USD imånaden beroende på version.Daniel LantzDaniel slutere-cirkelnDaniel Lantz, online salesmanager på Telenor, har skrivitboken ”E-handel – så driveroch utvecklar du den”. Denvänder sig både till de som villstarta ett e-handelsföretagsamt till anställda på ett e-handelsföretag som vill lärasig mer.Boken utgår från en helhetsmodell:den strategiskae-handelscirkeln. Kärnan i modellenär själva e-butiken ochrunt den finns nio nyckelområden,bland annat CRM & kundkommunikation,försäljningsåtgärderoch användbarhet,som alla måste fungera för attdet ska bli en framgångsrikaffär. Steg för steg får du eninblick i hur du kan struktureradin verksamhet. Bokeninnehåller exempel, checklistoroch skärmdumpar över olikaföretags e-lösningar.– Mitt främsta tips är attvara lyhörd för vad kundernavill ha. Det kommer att avgöradin framgång, säger DanielLantz.siffran80%av bankkontoren räknarmed att utlåningen till företagkommer att öka dekommande fyra kvartalen.Det framgår av en undersökningbland 150 bankkontorschefersom genomförtspå uppdrag av AlmiFöretagspartner.du&c0 2-2011 29


Visste du att den offentliga sektorn upphandlar för 500 miljarder årligen?Hur mycket vill du växa?Offentligaupphandlingar.se hjälper svenska företag att hitta lönsamma affärer varje dag.Låt oss hitta, bevaka och vinna upphandlingar åt dig också!Besök vår sajt idag och skapa ett testabonnemang för att prova på tjänsten helt kostnadsfritt.www.offentligaupphandlingar.seSveriges billigastetelefonpassningMissa inga fler lönsamma affärer!För endast 4,95 kr per samtal värnar vi om dina kundernär du är på språng eller sitter i möte. Låt oss ge dinakunder ett trevligt och professionellt bemötande, så attdu har tid att göra fler lönsamma affärer!Kontakta oss på 040-615 17 70 och beställ redan idag!Läs mer på telefonpassning.118700.se


Agenda teknik molntjänsterTiden är snart härdå vi inte behöveregna hårddiskareller program. Alltgörs via nätet ochlagras någon annanstans, i det så kallade”molnet”.Sväva bland molnenLåt dina dokument och att göra-listor flytta från datorns hårddiskut på nätet. Med molntjänsterna har du tillgång till allt, vardu än befinner dig. Du&Co tipsar om några bra tjänster.SimplenoteI varje dator och varje telefonfinns ett program för attspara korta minnesanteckningar.Simplenote tar det hela ettsteg längre, genom att se tillatt samma anteckningar finnstillgängliga överallt. Ändringar dugör på ett ställe dyker upp på allaandra. Simplenote började somwebbtjänst och Iphone-program,men idag går tjänsten också attanvända från Windows, Mac ochAndroid-telefoner. Finns i enannonsfinansierad gratisversionoch en som kostar pengar.www.simplenoteapp.comDropboxDropbox är en hårddisk pånätet, dit dokument från din datorautomatiskt kopieras när duändrar i dem eller skapar nya. Sålänge du har tillgång till en datoreller telefon som är ansluten tillinternet har du också tillgång tillalla dina dokument. En annansmart finess är att du kan låtaandra personer ladda ner filerfrån din Dropbox. Smidigt fördokument som är för stora attskicka via mail. Dropbox fungerarmed bland annat Windows ochMac, mobilprogram finns tillIphone och Android. Gratis för2 GB utrymme, mer kostarpengar.www.dropbox.comRememberThe MilkEn lista medalla uppgifter ochprojekt man skaslutföra är bra. Ännubättre är om den aldrigfinns på mer än armlängdsavstånd. Planeringsprogram somsynkroniserar uppgifterna mellandator och mobil eller handdatorhar funnits länge. Problemet meddem är att man ska komma ihåganvändmed förnuftTänk efter innan duutnyttjar molntjänster.Hemliga affärsdokumentgör sig kanske bättre pådin egen hårddisk änpå till exempelDropbox.att synkronisera. Webbtjänstersom Remember The Milk tar bortdet momentet, och ser till attalla prylar alltid har den senastelistan. Gratis att använda viawebbläsaren, men för att kunnaanvända mobilprogrammen ärårsavgiften knappt 200 kronor.www.rememberthemilk.comInstapaperInstapaper är enväldigt bra tjänstför dig som oftaser artiklar du villläsa på webben,men inte hinnermed just då. I dinwebbläsare installerasen knapp, och medett tryck sparas artikelntill Instapaper. Samtidigt skalasallt annat från webbsidan bort– ingen reklam, inga länkar tillandra texter eller liknande följermed. Kvar blir bara texten somMolntänketinget nyttAtt dokument och programflyttar ut på nätet, upp idet så kallade molnet, äregentligen inget nytt. 1996lanserades e-posttjänstenHotmail, som blev en av deförsta molntjänsterna medriktigt många användare. Detsom hänt på senare år är attutbyggnaden av bredband,både mobilt och fast, tillsammansmed smarta telefoner,har ökat intresset för den härtypen av lösningar.du är intresserad av. Den kan dusedan läsa när du har tid. I dindator, eller ladda ner till din Iphone,Ipad eller Android-lur. Gratisjust nu, men en betalversion somska erbjuda extrafunktioner ärpå gång. Programmet till Iphoneoch Ipad kostar 38 kronor.www.instapaper.comanders thoressondu&c0 2-2011 31


BL ADMINISTRATION– det kompletta ekonomisystemet!2010Vinnare av SRF:s årliga användarenkät förleverantör av bästa redovisningsprogramVinnare av SRF:s årliga användarenkät förleverantör av bästa redovisningsprogramVinnare av SRF:s årliga användarenkät förleverantör av bästa redovisningsprogramVinnare av SRF:s årliga användarenkät förleverantör av bästa redovisningsprogramBästa bokföringsprogrammet– för fjärde (4!) året i rad!Vårt bokföringsprogram BL Bokföring har för fjärde året i radutsetts till vinnare i Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds(SRF) stora undersökning ”Nöjd kund”. Programmet har de mestnöjda användarna på samtliga punkter – funktion, användarvänlighetoch programsupport.BL Bokföring ingår i ekonomisystemet BL Administration ochkan byggas ut med fakturering, leverantörshantering, lön, mm.Du kan också bli en av våra nöjda kunder. Börja medatt beställa en demo på www.blinfo.se.Björn Lundén Information • Box 84 • 820 64 Näsviken • Tel: 0650-54 14 00 • Fax: 0650-54 14 01 • info@blinfo.seBL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag ochderas rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.


Agenda teknik crowdfundingDe låter alla bli riskkapitalisterFinansiera debutromanen, skivsläppet eller musikresan med hjälp av vänner, fans ochriskkapitalister. Vi tar en titt på det nya sättet att skramla på nätet: Crowdfunding.människor har alltid gåttmed hatten bland vänner, släktoch andra.– Tänk på alla broar, kyrkoroch statyer som kommit till pådet sättet under historien, sägerDaniel Daboczy, 34, en av grundarnaav svenska sajten Fundedby me.– Med internet får vänstöd nykraft och växlas upp till en finansieringsformför små, avgränsadeprojekt. Det är inte meningenatt projektägarna ska öppnakorv kiosk och säga upp sig frånjobbet, menar han.Fredrik Petersson”Plötsligt hardu ett nätverkrunt ditt projekt,fans somär jättenöjdaoch skulle döför dig!”Vem som helst med en hundringöver kan bli riskkapitalist.– Ja, det är ett bra ord. Småpengarvisserligen, men ändåriskkapital till några som kangöra något de vill.Sajten invigdes 1 mars i år.Redan efter några veckor var denuppe i över 25 projekt. Det gåratt följa dem på hemsidan. Enplanerad film om en immigranti USA har fått ihop 2 000 kronoroch har 39 dagar kvar till deadline.Manskören Vokalorkesternär på god väg att nå Belgrad.En webbaserad rådgivning omADHD … en barnbok …Daniel Daboczy lämnade jobbetpå konsthallen Färgfabrikenoch driver nu webbyrån Dabbermed kollegerna Arno Smit ochEric Weber. Han ser Funded byme som ett sidoprojekt som kanväxa.Men alla som vill skrapaihop pengar släpps inte fram.Arno Smit, till vänster,Daniel Daboczy, till höger,grundarna av svenskaFunded by me.Företaget kreditprövar ingen,men googlar dem och kollar attdet verkar seriöst. De ger ävencoachning om hur man lyckaseftersom de vill att webbtjänstenska växa. De tar procent ochhoppas på mer intäkter, kanskevia annonser.– Det är lite som Google-modellen,att man bygger något braoch sen får man se vad det kanfinnas för inkomstkällor.Daniel drog igång sajten avren frustration, han ville självha stöd för en idé och provadehos den amerikanska förlaganKickstarter. Det blev motståndeftersom han bor i ett annatland. Och crowdfunding har oftaen lokal prägel, menar Daniel.– Om man ska hjälpa en teaterföreställningså backar maninte upp någon i Italien, eftersombelöningen ofta handlar omfribiljetter.Att belöna finansiärerna ärnågot som de tipsar sina kunderom. Att bjuda på ett föredrag ellerett exemplar av diktsamlingen.Skolklassen från Stockholm,som samlar till sin Kolmårdenresa,bjussar på en egen faktabokom djur. Det är för övrigt en avDaniels favoriter.– De förändrar så mycket. Devisar att internet inte är så farligtoch läskigt, föräldrarna gillaratt barnen samlar pengar på ettbättre sätt än att sälja kakor, ochprojektet stämmer med den nyaläroplanen som hyllar entreprenörielltlärande.Daniel Daboczy tror att allamänniskor vill vara med ochskapa något. Sitter man på etttråkigt kontor kan det vara enbelöning i sig att man har varitmed och finansierat en pjäs.Stödjarna får ett intresse avprojektet, att berätta för sinavänner på Facebook om det.– Plötsligt har du ett nätverkrunt ditt projekt, fans som ärjättenöjda och skulle dö för dig!Och den som backas upp får intebara pengar utan även kraft. Detblir en press på dig att faktisktleverera.roland coxdu&c0 2-2011 33


Agenda så gör du skriv ett pressmeddelandeSkriv lockandepressmeddelandenpr-proffsAnn T. Ottestigsförsta fråga när duska skriva ett pressmeddelande:Är dusäker på att duverkligen har ennyhet?olle melkerhedAtt nå ut med dina nyheter är livsviktigt. Ann T. Ottestig,ansvarig för Mittuniversitetets Informations- ochPR-program, tipsar om hur du skriver ett riktigt lockandepressmeddelande.1. Har du en nyhet?Vad som är intressant för dig/din organisation måsteinte vara det för andra. Testa innehållet på någon näramålgruppen. Är det över huvud taget en nyhet? Vad serde i så fall som mest intressant?2. Nyheten förstBörja med nyheten kort och tydligt så att du fångarintresset. Ett vanligt fel är att, som i ett brev, börjamed bakgrundsinformation istället. Tänk tvärtom ochskriv det på slutet.3. Anpassa nyhetenVänder du dig till olika mottagare – anpassa budskapet.Det kan göras såväl geografiskt som innehållsmässigt.Vi vill läsa om det som ligger nära oss själva!4. Sälj inte sönder digVar inte för säljande. Var saklig och intresseväckande.Det är en balansgång, men det gäller att hålla sig pårätt sida. Annars avfärdar journalisten ditt pressmeddelandesom ren reklam.5. Var tydligHa en tydlig avsändare på pressmeddelandet och hatydliga kontaktuppgifter (e-post, samt telefon). Se tillatt den/de som står som kontaktperson(er) är informeradeoch tillgängliga när pressmeddelandet skickas ut.6. Rubriken säljerÄr du en duktig rubrikmakare så kan det löna sig. Detfinns många exempel på när en bra rubrik (och textmed för den delen) tas direkt från pressmeddelandetoch in i den färdiga notisen/artikeln.7. Tänk i bilderJu mer ”färdig” nyhet du kan bidra med, desto störrechans att du får mediegenomslag. Bifoga bilder eller enlänk för nedladdning av bilder som kan användas för attlyfta innehållet i din nyhet ännu mer. Satsa på bra bilderoch ta hjälp av en professionell fotograf vid behov. Enbra bild kan ge mycket större utrymme för din nyhet.Läs mer i tipsrutan på sidan till höger.8. Siffror och fakta är kungHar du en undersökning/del av undersökning som ärkopplat till ditt företag/bransch? Använd den informationen!Har du dessutom diagram eller liknande?Toppen!9. Glöm inte bloggarnaFinns det bloggare som skriver om din bransch? Glöminte att skicka dem ett pressmeddelande. Bloggarna ärvåra nya medborgarjournalister för den yngre generationenoch för en PR-konsult är de lika självklara attjobba med som de traditionella journalisterna alltid harvarit.34 du&c0 2-2011


checklistapressbilder•så ska du leverera dem•Bilder av bra kvalitet som är lätta förmottagaren att få tag i kan öka omsättningenpå din produkt.Bilderna ska ha hög teknisk kvalitet,det vill säga vara rätt exponerade ochskarpa.Bilder som ska användas i tryckta medierska ha en upplösning på 300 dpioch vara så stora i centimeter som duvill att den ska kunna tryckas.En bild som ska kunna tryckas på en helA4-sida ska således vara 29,7 cm högvid 300 dpi. För digitala medier krävsbara 72 dpi.Fotografier kan sparas som jpg medhög kvalitet. Logotyper och andravektoriserade bilder (illustrationer) skasparas som eps.Underlätta för den som vill användadina bilder. Om man kan hämta dinapressbilder från en hemsida; se till attde är lätta att komma åt. Sällan behövsspeciella login och lösen.christer janssonchrister janssondu&c0 2-2011 35


Tack vare internet når den nischade rockabillybutikenSivletto i Stockholm kunder över hela världen.Att satsa på nostalgi som affärsidé har visat sigvara ett lyckokast.text josefin ekman + foto Dennis BlombergAlla affärsidéer uppstår inteur ett kartlagt kundbehov,vissa uppstår ur en egenavsaknad av produkter.Precis så var det förAnna-Karin Starnberg och Per Nordahl.Efter att i flera år ha besökt rockabillyträffarbåde i Sverige och utomlands insågde att såväl kläder som tidningar, hårvaxoch dansvänliga retroskor var svåra att fåtag på här hemma.Sommaren 2005 öppnade de retrobutikenSivletto på Södermalm i Stockholm.– Vi smög igång och hade andra yrkenvid sidan av för att finansiera verksamheten,säger Anna-Karin Starnberg.I dag har butiken med tillhörande nätshopvuxit till Sveriges största inom sittområde med kunder över hela världen, ochnär de kontaktar leverantörer vet de oftaredan vad Sivletto är.– När vi öppnade rådde det en 50-talstrendi Sverige där varenda klädkedja sålderetroinspirerade plagg. Vi var rädda att deriktigt inbitna skulle tro att vi bara hakadepå den trenden. Det är utmaningen närdet handlar om en subkultur, man vill intekommersialisera den, säger Anna-Karin.Ett besök på Sivletto suddar dock snabbtbort eventuella tvivel om att intresset förrockabillykulturen är genuint.I ett gammalt garage under jorden brederen hel 50-talsvärld ut sig. Med hjälp avtidstrogen rekvisita har Anna-Karin ochPer lyckats skapa inspirerande avdelningarför tjejkläder, jeans, barnplagg, herrkläder,skor, inredning och en frisersalong.Överallt påminner provrum, klädställningaroch möbler om en svunnen tid.Förhoppningen om att deras egen avsaknadi slutänden skulle generera pengargrundar sig, enligt Anna-Karin, i svenskarnasförkärlek för nostalgi.– Vi är ett väldigt nostalgiskt folk. Raggarnahar hållit liv i 50-talskulturen ändasedan det begav sig, och det finns mångasom sysslar med gamla bilar och medmusiken. Ändå fanns det få butiker somsålde just livsstilen.I dag driver Anna-Karin och Per butikenpå heltid.– Webbshopen har ökat mest, från ingettill kunder över hela världen. I Sverige kännerde flesta som är intresserade av rockabillykulturenredan till oss, men utanförlandet finns det inga gränser. Dessutom ärdet roligt varje gång som vi får kunder i ettnytt land.– Vårt första mål var att sälja till allavärlds delar. Nu när det är uppnått siktar vipå samtliga länder.Anna-Karin, som är utbildad företagsekonom,tycker att en av de största utma-36 du&c0 2-2011


Per Nordahl ochAnna-Karin Starnbergi lagret tillbutiken Sivlettopå Södermalm iStockholm.du&c0 2-2011 37


E-handelär enkelt!Besökshop.textalk.sesivlettoAnna-Karin Starnberg, 32 år ochPer Nordahl, 39 år, är grundare ochägare av rockabillybutiken Sivletto,som även huserar ett kafé, en friserochbarberarsalong samt en jeansbutik.Framtidsdröm: Att utveckla inte baraföretaget utan även sig själva somföretagare. Anna-Karin skulle exempelvisvilja ha mer tid att fokusera påchefsbiten.Om namnet Sivletto: Anna-Karinhade först en idé om att butiken skullehela Sivle, vilket skulle bli Elvis genomskyltfönstret när kunderna lämnade butiken.PRV godkände dock inte namnet,vilket gjorde att de fick lägga till någrabokstäver. Det visade sig bli ett lyckokast,eftersom det nya namnet gav nollträffar vid en sökning på internet.Starta din butikmed ett klick.Nu kan dubörja sälja!Sveriges populäraste e-handelsplattform.Över 2500 aktiva shoppar.Massor av branschunika funktioner.Prisplaner för alla behov.Kom igång gratis med ett klick!Besök shop.textalk.seTesta själv med en demobutik.Du betalar inget förrän du lanserar butiken!Textalk • Krokslätts Fabriker 12 • 431 37 MölndalTelefon 031-14 33 14 • E-post shop@textalk.seJeans är en viktigdel av utbudet.Andra som har gjortnostalgi till sin affärsidéBelleville Dekor & styling, bröllopsplanerare med vintageinriktning.Pärlans konfektyr, gräddkolatillverkare inspirerad av 30-talet.Depalma, klädmärke med grund i 50-talets fascination för hot rod-bilar.Eastwood café, nostalgifik i Västerås som andas 40-tal.Rockefella, barnklädesmärke med stilrötter i rockabillykulturen.Retromåleri, målerifirma specialiserad på att återskapa forna miljöer.Enviken Records, skivbolag med inriktning på nutida rockabillymusik.Downey Blomster & jazz, florist med inspiration från svunna tider.38 du&c0 2-2011


ningarna är att se vilka av butikens marknadsföringsåtgärdersom ger utslag. I daganvänder sig Sivletto främst av socialamedier som Facebook, bloggar och bannerspå hemsidor, även om de också körmed traditionella metoder som flyers ochannonser i nischmagasin.– Det roliga är att kunna välja ut olikamålgrupper och rikta sig särskilt till dem,som exempelvis tjejer eller utländska kunder.Mot världen har vi marknadsfört Sivlettomed en svensk, sur tonåring från50-talet. I en retrovärld där estetiken oftautgörs av pinupor och hotrods blir den därfinniga killen något exotiskt, säger Anna-Karin.Att företaget har expanderat så kraftigthar de främst sina anställda att tacka för.Per själv är intresserad av nätförsäljningoch har utvecklat den biten, expeditenFredrik är jeansentusiast vilket gjorde attde i julas öppnade jeansbutiken Unionville,och ännu en anställd har startat en sömnadstjänst.– Intresset är fortfarande jättestort. Mantror att ”nu är det mättat”, men då kommeren tv-serie som Mad Men, hemmafruidealeteller burlesktrenden som vi kan få inunder vårt tak.Enligt Marie Asserlind, marknadschef påAtt kliva in på Sivlettoär som att kliva 60 årtillbaka i tiden.Onscore AB och knuten till IHM Businessschool, har Sivletto satsat helt rätt.– Du måste ha en definierad och redanintresserad målgrupp som är beredd attbetala för nostalgiska produkter, för att detska fungera som affärsidé, säger MarieAsserlind.Att enbart utnyttja nostalgi i sin marknadsföringför att spetsa sitt företag trorhon inte på.– I regel handlar nostalgi om produktersom har större betydelse för oss, somexempelvis kläder och möbler. Jag tror detkan vara svårt att slå igenom med exempelvisett nostalgiskt diskmedel. Det är ingenprodukt som länkar oss till en tid som vivill tillbaka till.Däremot menar hon att möjligheternaför att nå framgång i dag är större än tidigare.– Det finns helt andra möjligheter attlyckas med nostalgi som framgångskonceptän för bara 20 år sedan. Tack vareinternet och globaliseringen är det lättareatt nå potentiella kunder. Men detfinns också en risk med affärsidén. Omtillgången är för stor riskerar produktenatt inte vara nostalgisk längre.Trots risken var grundandet avSivletto AB aldrig något stort beslut•nostalgi•Så funkar detrisk för smärtaLängan efterdet förflutnaNostalgi betyder längtan efter ett oftaidealiserat förflutet. Enligt 1700-talsläkarenLeopold Auenbrugger påverkarnostalgi kroppen genom sömnsvårigheter,koncentrationssvårigheter,hjärt klappning, smärta, andnöd ochmagont.I dag kanske vi inte skulle tillskrivaalla de symtomen just nostalgi – menmånga retroälskare skriver säkert underpå såväl hjärtklappning som andnödnär de hittar ett särskilt åtråvärt objekt.Med ordet retro menas att inspireras aveller intressera sig för en tidigare erastrender, mode eller teknologi.att fatta för Anna-Karin och Per.– Många undrade hur vi vågade, menjust då kände vi aldrig så. Visst, så här iefterhand när vi har aktiebolag, två butikeroch elva anställda framstår det som ettenormt projekt. Men vi såg det aldrig somen risk när vi fick idén 2004.du&c0 2-2011 39


Sarah wingGör: Frisör med inriktning påretro– och vintagefrisyrer, undernamnet Retroella.Ålder: 25 år.Företagsnamnet. Betyderegentligen ingenting men anspelarändå på ordet retro.Framtidsdröm: Att även stylaför modefotograferingar,reklam och film.Sedan Sarah Wing fylldeett hål som kvinnlig retrofrisörhar saxarna gått varma.I dag lockar hon såvälvintageälskare som damersom uppskattar de klassiskateknikerna.Kan man tjäna pengar på svunna tiderskänsla av ett frisörbesök? Ja, i all fall omman heter Sarah Wing.Sedan hon startade sin retrofrisörverksamhetvid årsskiftet har kunderna strömmat tillsalongen på Hornsgatan i Stockholm.– Jag vill ge en genuin och personlig service.Många lever ett stressigt liv där frisörenär ett ställe att koppla av på. Jag vill förlängaden stunden. Bjuda på en kopp kaffe, bytanågra ord och låta dem sitta i torkhuvan ochläsa nån tidning, säger Sarah Wing.Under veckorna klipper hon såväl mäni klassiskt herrstuk, som kvinnor vars frisyrerskvallrar om svunna tiders förebilder. Påfredagar och lördagar fylls salongen av tjejersom vill ha håruppsättningar och läggningarinför helgens dans.– De flesta av mina kunder har blick förvintagestilen, men jag har givetvis andra kunderockså. De tycker att det är roligt att jagser ut som tagen ur en 50-talsannons.Även salongen går i samma stil som SarahWing.”Jag vill ge en genuin och personligdfgdgdfgfdgdfgdfgservice. Många lever ett stressigt liv därdg dfg dfg dfg dfgdfg dfg dfg df gdfgdgdgdffrisören är ett ställe att koppla av på.”Lokalen som byggdes 1912 har minnesmärktsav hyresvärden och får inte ändrasinvändigt. Till höger om dörren står en högköpmannadisk med en rejäl knapptelefon.Invid Sarahs stol hänger en svart hårfön avmärket Rettro, och under spegeln ståtar enhög med vintagemagasin.Det luktar hårspray, kaffe och läggningsvätska.Innan Sarah Wing hittade lokalenvar hon anställd på en salong i sju år, mendrömde om att bli sin egen.– Det finns ett antal retrofrisörer här iStockholm, men ingen som satsat ordentligtpå tjejernas önskemål. Där fyller jag ett hål.När kvinnor kommer hit och förklarar hurviktigt det är att en lock ligger på ett visstsätt så förstår jag.Till skillnad från många kollegor permanentarSarah Wing också, en teknik som ärpå utdöende. Och så lägger hon upp på rullaroch håller kurser i vintage hårstyling.– Jag är nog ensam om att lära ut deklassiska teknikerna.Men att framgången ligger i någonretrotrend tror hon inte.– Mina kunder har haft den här stilen längeoch försökt förklara för en vanlig frisör hurhan ska klippa, utan att få till det. Nu har dehittat rätt.Och skulle det regna när de precis har lagthåret säljer Sarah Wing regnhuvor – precissom man gjorde förr.dennis blomberg40 du&c0 2-2011


AnnonsDu som arbetsgivare har säkert rökare i din personal– nu finns en unik chans för dig att hjälpa dem.IntresseanmälanVi vänder oss i första hand till dig somär arbetsgivare och vill erbjuda anställdasom har försökt sluta röka tidigaremen återfallit, att delta i behandlingen.Deltagaren måste vara motiveradatt sluta.Läs mer och anmäl intresseradeanställda senast 1 april via vår hemsidawww.psykologermottobak.org.För upplysningar kontaktaBarbro Holm Ivarsson,Ordförande i Psykologer mot TobakBarbro.holm-ivarsson@telia.comTfn 0734-408 451”Inläggning” för att bli rökfriEn framgångsrik organisation byggs av medarbetaresom mår bra. Att sluta röka är detviktigaste man kan göra för hälsan. Kostnadernaför rökningen är samtidigt stora, bådeför individen och organisationen. Vi har brametoder att erbjuda den som vill sluta menibland behövs en mer omfattande hjälp.På samma sätt som människor läggs in påbehandlingshem för att sluta med alkoholoch droger behöver man kunna erbjudaintensivare metoder för rökare. Psykologermot Tobak har gjort flera lyckade pilotförsökmed inläggning på internat för människormed stora svårigheter att sluta. Mer än90% har blivit rökfria. Vid traditionell rökavvänjningär 30–40 % rökfria efter ett år.Psykologer mot Tobak erbjuder inläggningpå internat i fem dagar för att bli rökfri.Två av Sveriges mest erfarna experterpå tobaksavvänjning, leg psykologBarbro Holm Ivarsson och hälsopedagogAnnelie Johansson kommer att ansvaraför behandlingen. Deltagarna får hjälp attanvända de bästa metoderna i en vackermiljö och ha en grupp som stöd. Internatetäger rum 18–23 september 2011 på vandrarhemmetSnipan i Trosa, Södermanland.Kostnaden är 14 000 kronor för en plats.Internatet drivs utan vinstintresse.Psykologer mot Tobak är en ideell förening vars syfte är att arbeta med information, utbildning, opinionsbildning och metodutveckling i tobaksfrågor.Vi tillhör paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak, som även består av Läkare mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak, Tandvård mot Tobak,Lärare mot Tobak och Farmaci mot Tobak. Läs mer på vår hemsida www.psykologermottobak.orgdu&c0 2-2011 41


Du kan sitta på enguldgruvautan att veta om det[Ledtråd: Det finns ”bortglömda” kunder]Genom att anpassa din produkt eller marknadsföringkan du öppna porten till en guldgruva du intevisste du hade nyckeln till – nämligen helt nyakundgrupper.text robert långström + foto nicke johanssonEn ung man helt klädd i vitt ärfångad i ett futuristiskt rumfyllt av dödliga fällor. Hansenda chans att ta sig ut ärmed hjälp av sin supermodernamobiltelefon. Till pumpande elektroniskmusik utför han ett antal uppdragmed mobilen vilket till slut räddar honom.Efteråt blinkar termer som ”1 GHz NvidiaTegra 2, Android 2.2 och Full HDMI, 4.0”förbi. Scenen är från en reklamfilm för enny supersnabb smartphone och ingen kanundgå hur snygg, häftig och kraftfull den är.Eller?Jo, troligtvis de som sitter på pengarna.Enligt SCB ligger 75 procent av Sverigesprivata förmögenhet i fickorna hosdem som är 55 år och uppåt. Ändå är deti mångt och mycket en bortglömd målgrupp.Huvuddelen av alla produkter, tjänsteroch reklam som produceras riktar signämligen till en ung, vit man.Uppfattningen är ofta att kvinnor intehar några pengar, att äldre inte är något attbry sig om och att utlänningar är fattigaflyktingar. Alla tre är i själva verket starkaköpgrupper men få vänder sig till dem,säger Elna Holmberg på Ampersand AB.Det finns till exempel något som kallasWomenomics, vilket handlar om attkvinnor idag är ute på arbetsmarknadenoch konsumerar. Som köpgrupp i Europabidrar de med mer än Kina och Indien tillsammans.Ampersand hjälper företag att hitta nya,”bortglömda” kundgrupper – i första handkvinnor, invandrare och äldre. De är fyratjejer som träffades när de tog fram YCC,en konceptbil för kvinnor på Volvo Personvagnar2004, och som sedan inte kundesluta tänka på alla möjligheter att nå flerkunder som företagen missade. Så de startadeeget 2008.– Det kan handla om att förändra en produkt,marknadsföringen eller både och.Företagen har kompetensen inom sittområde och vi hjälper dem tänka kreativt.Det behövs ofta en viss mogningsgrad, enförmåga att se med nya ögon, och att faktisktbörja med sig själv.Elna berättar om den engelska barkedjanAll bar one, som startades av två kvinnor1994. De insåg att kvinnor också behövdenågonstans att ta en drink efter jobbet. Ettställe som inte var en mörk pub med fotbollpå storbildsskärm och högljudda mänpå barstolarna. De skapade därför en luftigbar med stora fönster och det blev en fullkomligsuccé. Som bonus var det förståsinte svårt att kraftigt öka antalet kunder närman hade en bar full av singeltjejer. Dettog inte lång tid innan männen trängdesrunt entrén.I Sverige ingår Ampersand bland annat iprojektledningen för All aboard som drivsav Svenskt marintekniskt forum (SMTF).Projektet ska resultera i ett båtkonceptvåren 2012, baserat på synpunkter från42 du&c0 2-2011


5glömda tips•hitta kunder•Elna Holmberg,strateg på Ampersand AB,tipsar om fem steg till att nå”bortglömda” kundgrupper.kvinnor.– Bakgrunden är att både båtindustrinoch båten som företeelse hos privatpersonerär en manlig bastion. Män designaroch konstruerar båtarna, men båt livet ärbredare än så. Det är något för hela familjendär kvinnor faktiskt har stort inflytande,säger Kerstin Hindrum, projektledarepå SMTF.Det började med att SMTF gjorde enenkätundersökning med kvinnor på sjönsom fick en enorm respons med mängderav förslag till förbättringar av fritidsbåtar.Kvinnornas fokus låg mer på båtarnasfunktion än på deras prestanda.ampersand abGör: Hjälper kunder att utvecklasitt erbjudande med utgångspunktfrån nya kundgrupperGrundat: 2008Antal anställda: 4Exempel på kunder: SvensktMarintekniskt Forum, Astra Tech,Microsoft Sverige, Riksbyggen.– Fritidsbåtbranschen står inför en utmaningi framtiden. Det är viktigt att ökamarknaden med fler kunder eftersom båtlivetkonkurrerar med sommarstugor,husvagnar och solsemestrar utomlands.Dessutom behöver själva båtindustrinlocka nya medarbetare framöver och detkommer inte att räcka med att bara fortsättapå samma sätt som idag, sägerKerstin Hindrum.Minns ni den häftiga mobiltelefonenvi nämnde i början? Det finns faktiskt ettmobilföretag som ser seniorer som sinhuvudsakliga målgrupp. Företaget heterDoro och deras mobiltelefoner har färrefunktioner, större knappar och ett tydligt1. Finns det en kundgruppsom du tror skulle kunna varaintresserad av dina produkter ochsom du inte aktivt vänder dig tillidag via riktade produkter ellermarknadsföring? De kanske redanköper dina produkter men känneratt du egentligen inte vänder digtill dem. Då kan det finnas enpotential till ökad marknad.2. Vad är speciellt för denkundgruppen? Vad har de förunika egenskaper?3. Försök hitta informationom kundgruppens vanor, egenskaperoch värderingar. Det finnsföretag som ägnar sig år marknads-och kundundersökningar.Om du har begränsad budget kandu börja med att intervjua representanterför den kundgruppeni din bekantskapskrets.4. Lyssna på deras svar utanatt gå händelserna i förväg. Syftetär att förstå kundgruppen ochlyssna till deras behov. Vänta medatt ”lufta” dina egna funderingaroch tolkningar av den du intervjuartills intervjun är klar.5. Fundera. Kan du modifieradin produkt, ändra din marknadsföringeller dina kommunikationskanalerså att du bättre möter denkundgruppen?gränssnitt. De är anpassade till hörapparateroch har olika larmfunktioner. Andrakvartalet 2010 gick deras försäljning uppmed 47 procent och de har sålt över en miljonmobiltelefoner.Vi ser en potential i marknaden. Gruppenpå 65 år och uppåt växer för varje årsom går, säger Anette Borén, finansdirektörpå Doro till Ekot.”det var en stor överraskning”du&c0 2-2011 43


nicke johanssonHelavärldensmammaInga-Lill Orbelinhittade sina unikakunder först, ochstartade sedan ettföretag som passadedem.Efter 15 år i utlandethade Inga-Lill Orbelinhittat en kundgrupputan att hon insett detsjälv. Men efter någraår hemma i Sverigetrillade polletten neroch hon startadeSwede link.Irland, Sri Lanka, Egypten, Saudiarabien,Panama, Chile, Kenya … Sedan barnsbenhar Inga-Lill Orbelin bott på mångaställen i världen. Hon har gått i skola, föttbarn, varit hemmafru, jobbat hårt, levt flott,bott enkelt. 1999 gick flyttlasset hem tillSverige igen och det tog några år att landa.Men en höstdag 2006 såddes ett frö somblev till ett företag i stark utveckling.– Jag minns fortfarande den där dagen,jag var ute och gick och hade funderatunder en längre tid på vad jag skulle göra.Plötsligt ramlade 25-öringen ner; jag skullestarta en webbshop för utlandssvenskar!En helt ny bransch för Inga-Lill, mendet avskräckte inte. Hon gick kurser hosNy företagarcentrum och fick bra responspå sin affärsidé. Webbshopen var inte denförsta i sitt slag men medan andra fokuseradepå snus och svensk design hadeInga-Lill svenska mammor i åtanke.Förutom sortimentet i Swedelinkswebbshop, där man hittade allt från lakritstill träskor och tidskrifter, åtog hon sigockså uppdrag som personal shopper. Kundenskickade en personlig önskelista medallt från galonbyxor i en viss storlek till englasskål från Orrefors. Inga-Lill satsadeäven på matvaror i sortimentet. Det upptäckteframförallt ett stadigt ökande antalambassader runt om i världen. Särskilteftertraktad var laxen, en symbol för detsvenska köket.– Genom bra samarbete med leverantöreroch speditionsföretag kunde jag skicka60 kilo lax till ambassader i Afrika på enoch en halv vecka.swedelinkGör: Säljer svenska varortill utlandssvenskar.Grundat: 2007Exempel på kunder:Svenskar utomlands, främstkvinnor.Drivkraft: Den dagen jagsitter på hemmet vill jaginte ångra de saker jag integjorde.Första tiden lade Inga-Lill mycket kraftpå marknadsföring. Hon mejlade privatakontakter och ambassader, gjorde reklampå nätet via banners och länkutbyten ochkontaktade företag med mycket utlandsplaceradsvensk personal. Men efter 2009behövdes inte marknadsföringen, ryktetspred sig snabbt ändå.När så företaget gick allt bättre stod honinför valet att antingen satsa ännu hårdareeller sälja. Hon gjorde det sistnämnda.Jag är en klassisk entreprenör, ingen förvaltare.Jag har massor av idéer och är brapå att driva på och få saker gjorda.Ingrid Claesson44 du&c0 2-2011


Marcus Jibréus ochMarcus Ölvestadskunder är ofta föredetta företagare.samir soudahDen självklara kundenDe äldre har pengar. Det har finansbranschen koll på, menändå är det få som verkligen kommunicerar med just denmålgruppen. Jibréus & Ölvestad är ett undantag.jibréus &ölvestadalternativainvesteringarGör: Erbjuder börsoberoendefonderGrundat: 2008Antal anställda:2 (10 inklusive fondbolag)Exempel på kunder: Förmögnaprivatpersoner, mindre stiftelserDrivkraft: En krona ska bli två– Det var en stor överraskning!Marcus Ölvestad sitter med en espressoframför sig. Han berättar hur förvånadehan och Marcus Jibréus blev när de tidigarearbetade inom private banking ochupptäckte att medelåldern på kunderna var62 år.– Vi visste förstås att de var äldre, meninte att medelåldern var så hög, fortsätterMarcus Ölvestad.Den insikten väckte tanken att startaeget 2008. Ett företag som enbart fokuserarpå så kallade alternativa investeringar.Det innebär investeringar som ligger utanförbörsen. Ironiskt nog handlar det, trotsnamnet, om att investera inom traditionellaområden som skog och fastigheter.Kunderna är äldre. Människor med en förmögenhet.De har inte alltid stora pensionermen sitter på kapital efter att ha såltsitt företag eller liknande.– Att det är de äldre som sitter på pengarnaär ingen nyhet i finansbranschen.Det som är förvånande är att så få väljeratt kommunicera med målgruppen, sägerMarcus Jibréus.För att nå sin målgrupp jobbar de medtraditionella, trygga investeringar där inteallt bakas in i algoritmer och siffror utandär det finns en faktisk tillgång i botten,som till exempel en hyresfastighet. Sedanfokuserar de på att vara personliga och trovärdiga.De kommunicerar via fysiska personligabrev och inbjudningar till enskildamöten och något större lunchträffar. Det ärrätt långt ifrån Facebook.– Vi tar hand om andras pengar, oftastora summor. Det är vi ödmjuka och respektfullainför i allt vi gör, från brev tillmöten, säger Marcus J.Han sveper med handen över det lillakontoret på Skeppsbron i Stockholm:– Jag menar, titta hur det ser ut här. Detär sobert, klassiskt och traditionellt. Det ärinte direkt Googles kontor.J&Ö:s kunder är motsatsen till klipparmentalitetensom är mer dominerande hos25- till 35-åringar som vill bygga en förmögenhet.I den världen kan en ung investerarestå uppklädd till tänderna och slängasig med moderna börstermer. Det skullefalla pladask hos J&Ö:s målgrupp.– Det är viktigt att kunderna förstår vadvi pratar om. Vi pratar svenska, inte finansspråk,säger Marcus Ö.Så hur hittar ni era kunder?– Det är ett detektivarbete där vi bearbetaren mängd olika register, tänker kreativtoch testar oss fram. Mer än så vill vi inteavslöja, säger Marcus Ö och ler.Robert Långström”våga nischa dig”du&c0 2-2011 45


Prästens nya kläderFör nio år sedan upptäckte Maria Sjödin av en slump att det fanns ettenormt sug efter designade kläder för prästvigda kvinnor. Idag är henneskollektion för kvinnliga präster, Casual priest, känd över hela världen.Tajt passform. Stilrent och med kvinnligaformer. Nej, kvinnliga präster är faktisktinte alltid intresserade av att klä sig ibylsiga herrskjortor med för vida halsar.Ateljén som vi besöker ligger i Midsommarkransen,en närförort till Stockholmmed påtaglig småstadskänsla. Längs väg-garna i lokalen hänger både skjortor medprästkrage och mer fantasifulla cocktailklänningarför festligare tillfällen. Fast produktionenav de festligare kläderna har fåttstå tillbaka den senaste tiden.– Kollektionen med prästkläder börjadesom ett roligt sidoprojekt, men den tarnog 80 procent av min tid nu, säger Mariaoch skrattar.Man kan egentligen säga att hela idéntill Casual priest föddes i lekparken. NärMarias dotter gick på förskola lärde honkänna en annan mamma som var präst.En dag frågade hon: ”Maria, kan du inte sy46 du&c0 2-2011


samir soudahmaria sjödinGör: Designar kläderGrundat: 1996Antal anställda: EgenExempel på kunder: Kollektionen”Casual priest” förkvinnliga präster.samir soudah samir soudahVia nätet kanMaria Sjödinnå många i enannars smalmålgrupp.Maria Sjödin i sinateljéi Midsommarkranseni Stockholm.upp en prästskjorta åt mig? De vi har är såtråkiga!”.Maria fick en kort introduktion till hurkragen måste se ut och fungera, med denöppna fållen där den vita kragen ska stickasin. Men till resten av designen användehon sitt eget huvud.– Jag tror att det är en stor fördel att jaginte har ett förflutet inom kyrkan. Jag harinte en massa föreställningar om hur prästkläderhar sett ut, resonerar hon.Efter den första skjortan trillade flerbeställningar in. Först från kollegor tillmamman, sedan från kollegor till kollegorna.Ryktet spred sig som en löpeld. Faktumär att hon inte behövt lägga ner specielltmycket tid på marknadsföring eftersom”Våga nischa dig.Jag har själv enny nischad kollektionpå gång”prästerna inom jobbet ofta träffas på konvent,både inom Sverige och utomlands.En svensk kund berättade till exempel atthon inte hört talas om Maria förrän honträffade en amerikansk präst – i Jerusalem.”From Sweden? Ah, like Maria Sjödin...”Tittar man på prästkollektionen är plaggengenomgående stilrena och ger ett propertintryck. Men de är också figursydda,sitter bra och gör inget för att släta ut formerna.– Mina kläder sitter snyggt och döljerinte att vi kvinnor faktiskt har bröst. Det ärju så det är. Jag upplever att många prästvigdakvinnor har fått jobba i motvind ochatt det betyder mycket för dem att få varasig själva, förklarar hon.Sedan starten 2002 har kundkretsenstadigt växt. Hon levererade kläderna närEva Brunne skulle vigas till biskop i Stockholmsstift. Efterfrågan har blivit så stor atthon startat produktion på en fabrik i Portugal,något som hon beskriver som det bästabeslut hon någonsin tagit, åtminstone ekonomiskt.– Men det var ett svårt beslut för ett kontrollfreaksom jag, som alltid sytt alla klädersjälv, utbrister hon.Hon syr dock fortfarande en stor del avkollektionen själv, och hon skickar personligenut samtliga beställningar med post.Har du något tips till andra företagare?– Våga nischa dig. Jag har själv en nynischad kollektion på gång, men vilka denriktar sig till är än så länge en hemlighet,säger hon och skrattar.markus nordindu&c0 2-2011 47


Under ytanÅrets entreprenör ser sig hellre som en upptäcktsresande,sakletare eller – som det står ovan hans skrivbord – pirat.Ola Oskarsson är inte ordboksdefinitionen av en entreprenör.Men han har något som flera av dem saknar: en idé värdatt kämpa för.text jimmy håkansson + foto Nicke Johansson– På 70-talet fick jag en idé som jag intekunde släppa. Jag skulle mäta hela Sverigesterritorialvatten. Jag var säker på att detvar angeläget. Bankerna som jag bad omlån hos var inte lika övertygade, säger OlaOskarsson med glasögonen vilande på nästippenoch benen på en pall.För Ola började fascinationen för detstora blå redan som barn. Framför densvartvita tv:n fastnade han för JacquesCousteaus undervattensdokumentärer.Genom filmerna upptäckte han att detfanns en hel värld som väntade underhavsytan. Inspirerad av dokumentärfilmarnaCosteau och Hans Hass börjadeOla snorkla så fort han kunde simma, dykaredan vid tioårsåldern och 1976 startadehan enmansföretaget Dykfoto.35 år senare heter företaget Marin MätteknikAB, har 225 anställda, omsätter306 miljoner kronor om året, är nomineradtill Stora Exportpriset och mottagareav Årets Entreprenör 2011.– Jag visste inte ens att jag var en entreprenörförrän jag blev nominerad. Jag sermig mer som en upptäcktsresande, sägerhan.Slår du upp Ola Oskarsson i telefonkatalogenså står det däremot något helt annat.Sakletare.Entreprenör är, menar Ola, ett modeord.Vissa kallar sig för det redan innande har en affärsidé och än mindre vet vilkenbransch de vill entreprenera i. Frågardu Ola så finns det dock två saker som allaentreprenörer värda namnet har gemensamt:idén, och oviljan att ge upp den.Ola bestämde sig redan på 70-talet föratt kartlägga havsbotten, men tiden varilla vald. Sverige befann sig mitt emellankalla krigets supermakter, allt som fannsunder havsytan var och skulle förbli hem-48 du&c0 2-2011


marin mätteknikMMT arbetar med marin kartläggningoch undervattensinspektioner.Företaget har ca 235 anställdaoch har egna specialutrustadefartyg. Uppdragen stäcker sig frånkartering av vattendrag med småarbetsbåtar till sjömättning ochprovtagning ned till 2000 metersvattendjup.du&c0 2-2011 49


•BLI ENTREPRENÖR•Ola Oskarsson ger dig sina bästa tipspå vägen mot en egen firma.”ge inte upp”Varför blir man en entreprenör?– Entreprenör blir man för att man måste få någotgjort. Det som utmärker en bra entreprenör är attman inte ger upp så fort man stöter på motgångar.Vilket tips kan du ge någon som funderar påatt starta eget?– Om du vet att du har en bra och unik idé: lyssnainte på dem som säger att det inte kommer attfungera. Om du däremot är osäker på din idé, dåska du lyssna jävligt noga på alla som säger attdet inte kommer att funka. Och var beredd på attdet går åt helvete några gånger.ligstämplat. Samtidigt försökte sjöfartsverkethävda monopol på sjömätning. Men detstörsta problemet var att ingen förstod varförman behövde kartlägga havsbotten.– Av samma skäl som du behöver kartorför land, säger Ola. Du skulle aldrig byggaett hus, anlägga en väg eller ens plockasvamp om du inte hade en vettig karta attutgå ifrån. Ska du anlägga något till havs såbehöver du kartor på samma sätt.Att påstå att Marin Mätteknik växte avbara farten vore inte sant. Det var inte förränpå 2000-talet som det släppte. Då hadede varit aktiva i 24 år. Men innan de nåddetoppen slog de i botten.– 2001 drabbades vi av telekomkrisen.Över en natt förlorade vi alla våra kunder,och för att hålla oss flytande var jagOla Oskarsson fickkonungens guldmedaljnär de hittade DC-3:an 2003.tvungen att inteckna allt jag ägde. Jag kommerihåg ett möte vi hade där vi såg tvåvägar att gå: antingen bromsar vi ellergasar oss ut ur krisen. Vid det laget villevi inte skära ner. Vi hade redan gjort vårahundår.Den stora vändningen kom den 10 juni2003 när Marin Mätteknik fann densvenska DC-3:an som 1952 blev nedskjutenav ett ryskt jaktplan. Fyndet gav Marin Mättekniken andra chans och Ola Oskarssonkonungens guldmedalj. Därefter gick detoroväckande bra. Men Ola är luttrad.– I den här branschen avlöser krisernavarandra.Och mycket riktigt. Kort efter att Olaplockat hem priset för Årets Entreprenörfår han reda på att de inte längre kommerfå ta del av sjöfartsstödet. Trots att infrastruktursministernCatharina Elmsäter-Svärd lovat att de skulle få det.– Regeringens sjöfartspolitik verkar …Vi har ingen sjöfartspolitik i det här landet.På en lapp ovanför Olas skrivbord stårdet ”Fuck everything and become a pirate”.Det framstår inte så mycket som ett skämtsom ett levnadsmotto. Entreprenör, upptäcktsresande,sakletare eller rent av pirat?Oavsett om Ola dyker efter vrak, kartläggervärlden under havsytan eller bidrar medundervattensfilm till National Geographicär det lätt att konstatera att allt är sprungetur kärleken till havet.När Ola visar oss runt stannar han uppvid en vägg på vilken en stor kartutskrift äruppsatt. Det är en rendering av havsbottnenstrax utanför Isle of Mans kust. Litevarstans kan man se något som påminnerom fluglortar. ”Vrak”, rättar Ola.– Jag tycker fortfarande att det är spännandeatt se geografin växa fram när viskriver ut en ny karta.En värld under ytan som trollbinderhonom lika mycket idag som framför tv:nför 40 år sedan.ola oskarssons företagarliv från starten 1976Betyg:10511976Efter att ha muckatfrån attackdykarnastartar Ola Oskarssonsitt förstaföretag: Dykfoto.Betyg: 81989Marin Mätteknikblir internationelloch gör jobb i NyaZeeland. Betyg: 9.Finanskris iSverige. Räntanökar med 500%.Betyg: 1.19922003Den 10 juni 2003 finner MarinMätteknik den svenska DC-3:ansom 1952 blev nedskjutet av ettryskt jaktplan. Ola Oskarssonblir belönad med konungensguldmedalj och Marin Mätteknikbörjar ta fart. Betyg: 10.Den globala finanskrisenlämnar ingenoberörd. Inte minstMarin Mätteknik.Betyg: 6.20102011Första kvartalet för2011 slår alla rekord.Dessutom vinner OlaOskarsson titeln ÅretsEntreprenör 2011 ochMarin Mätteknik blirnominerade till StoraExportpriset. Betyg: 9.50 du&c0 2-2011


“StyrelseAkademien har enKandidatbank för styrelseledamöter.Men här gör vi intereklam för rekryteringsannonser.Vi gör reklam för styrelseutvecklingsom tar företag tillhögre nivåer än vad ägarnahittills förmått.StyrelseAkademien är inte en rekryterare eller ett headhuntingföretag.Vi är en kunskaps- och mötesplats för ägare, styrelseledamöteroch andra som på olika sätt kommer i kontaktmed styrelsearbetet. Vi hjälper till att förmedla kandidater,mentorer och trainees till företag som söker extern kompetens.Kontakta oss om du vill veta mer. www.styrelseakademien.sewww.styrelseakademien.seMalmö • Halmstad • Växjö • Kalmar • Göteborg • Borås • Jönköping • Linköping • Karlstad • Örebro • Ludvika• Eskilstuna • Västerås • Stockholm • Sundsvall • Östersund • Örnsköldsvik • Umeå • Skellefteå • Luleå


Du&Co Guidehonomska vi ha![eller Så rekryterar du]Mycket att göra? Du är inte ensam. Undersökningarvisar att en stor del av Sveriges företag behöverrekrytera under året. Men hur gör man? Du&Co guidardig från behovsanalys till anställningsavtal.52 du&c0 2-2011


Mikael StillerIslutet av 90-talet insågMaria Jörgensen i Lundatt hon hade betydligt flerkunder än hon kundeklara av. En bekväm sits,som de flesta i hennes branschnjutit av och kört på som vanligt.Men Maria ville skapa något merän en enmansfirma, hon villeväxa. Så hon gjorde något somär ovanligt i frisörsbranschen,hon valde att börja anställa. Idaghar hennes företag Skult över 50medarbetare och salonger på fleraorter i Sverige.Anders KjellanderJust nu är det många företagarei Sverige som vill göra somMaria. Enligt statliga Konjunkturinstitutetuppger väldigt mångaföretag att de behöver rekryteraunder året.– Behöver man förstärkningtycker jag att man först ska övervägahur långvarigt behov manhar av en extra person, säger LarsNordfors, chef för organisationenFöretagarnas juridiska rådgivning.Hans råd är att analysera vadbehovet beror på. Vissa branscherär väldigt ryckiga med storasäsongsvariationer, och då kandet vara läge att hyra in personalfrån ett bemanningsföretag iställetför att anställa.– Fördelen är att du då har enstörre flexibilitet än vid en anställning.Nackdelen är att bemanningsföretagettar bra betalt ochkanske inte har exakt den kompetensdu behöver.I just frisörbranschen har manen egen variant av den här situationen.Istället för att anställanågon brukar man hyra ut enplats i sin salong till en annan frisör,som också är egenföretagare.– Men Maria tyckte att det varen kick att skapa något mer, förklararhennes man Christian Jörgensensom är den som sköteradministrationen på företagetidag.– Hon ville skapa ett konceptoch ett varumärke, något sominte är speciellt vanligt i den härbranschen i Sverige.Men om man vet attman vill anställa, hurgör man då för att fåtag på rätt person? LarsNordfors påpekar attdet går att ta hjälp av enrekryteringsfirma, menatt det ofta kostar ganskamycket pengar. Villdu istället hålla i rekryteringensjälv bör du börjamed att analysera vilkafunktioner det är som du faktisktbehöver hjälp med.– Det är lite av en klyscha, menofta är det så att vd:n i det lillaföretaget är inne och gör lite avallt. Lite sälj, lite marknad, liteproduktion. Men ska du rekryterager det högre utväxling på sikt omdu vågar släppa taget om ett visstområde och anställa någon somär proffs på just det.En annan fråga som mångafunderar kring är juridiken. Vadmåste jag göra, och vad får jaggöra?– Skaffa en god rådgivare somkan arbetsrätt, till exempel enadvokat. Kan man reglerna är detinte så krångligt, men råkar manbryta mot dem så kan det få väldigakonsekvenser, säger Lars.Men att ha anställda är intebara avtal och arbetsrätt. AndersKjellander är en av grundarna tillUSB-säkerhetsföretaget Blockmastersom han startade tillsammansmed några kompisar i mittenav 2000-talet. För dem var detsjälvklart att anställa så fort detfanns ekonomiskt utrymme.– Hade vi inte anställt hade viinte kunnat göra det vi ville..Första rekryteringen var enkompis som hade frilansat förBlockmaster som student.– Dels visste vi att han var väldigtduktig, dels visste vi att vifunkade ihop, och det tycker jagär det viktigaste när du anställer.Funkar inte dynamiken spelardet inte någon roll hur mycketnågon kan.”Kan man reglerna är det inteså krångligt, men råkar manbryta mot dem så kan det fåväldiga konsekvenser”Idag har Blockmaster 15 anställdaoch kontor i Sverige ochUSA, men för Anders är det fortfarandeviktigast att personer deanställer fungerar i företagetskultur.– Det är nästan svårare attanställa idag, för nu är det såmånga som ska fungera tillsammans.karin aase3 tipsrekryterarättLars Nordforsär chef förFöretagarnasjuridiskarådgivning.1Låt processenta tidDet kostar pengaratt lägga tid pårekryteringen, men endåligt skött rekryteringsom leder till attfel person kommerin i företaget kankosta ännu mer.2Köp färdigamallarOm du inte kännerdig helt säkerpå arbetsrätt såskriv inga egnaanställningsavtal.Köp istället färdigformulerademallar föratt vara säker på attallt kommer med.3Skapa enhandbokNär rekryteringen ärklar, sätt ihop en enkelpersonalhandbok.Skriv kortfattat nedvad som gäller pådet här företaget, tillexempel arbetstider,semester och vad viskriver om företagetpå sociala medier.du&c0 2-2011 53


Du&Co GuideTräffa rätt direktSå ökar du dina möjligheter atthitta din drömmedarbetare.steg ett i en rekrytering ärför många att skriva en rekryteringsannons.Men enligt PatriciaAdolfsson på rekryteringsfirmanBohmans nätverk gör du det viktigastejobbet ännu tidigare.– Först bör du göra en kravprofilför tjänsten. Ta dig tidatt analysera vad det är för persondu söker. Många kräver såmånga egenskaper och färdigheteri annonserna att det egentligenbara är Stålmannen som skullekunna platsa, säger hon.Patricias råd är istället att görabeskrivningen så nischad och tydligsom möjligt från början för attfå rätt kandidater.– Misstaget som många gör äratt söka efter någon som är likadansom de själva, både till sättoch kompetens. Är du väldigtimpulsiv och kommunikativ kanskeföretaget mår bättre av attanställa någon som är mer analytisksom kan komplettera dig. Attni har liknande värderingar ärsjälvklart bra, men kompetensenbör inte vara en kopia av din.För många är det sedan dags attgöra en intervju. Men efter en traditionellfråga-svar-session vet duenligt Patricia Adolfsson egentligenganska lite om en kandidat.”Misstaget som många gör äratt söka efter någon som ärlikadan som de själva, bådetill sätt och kompetens”Patricia Adolfsson på Bohmansnätverk tycker att man ska läggakrutet på planeringen innanrekryteringsannonsen.Själv har hon två tips: använd digav rollspel och ta utförliga referenser.– Ett exempel på rollspel som ärganska lätt att genomföra underintervjun är att du förklarar ettvanligt problem som kan uppståpå arbetsplatsen. Be sedan personenförklara hur de skulle lösadet. Då får du se hur kandidatenresonerar, vilka verktyg personenanvänder, vilken problemlösningsförmågade har och hurerik haglöf54 du&c0 2-2011


LAGERBOLAGEndast2.000krMoms tillkommer.Därutöver Bolagsverketsavgifter 1.900 + 1.200 kronor.patricia anderssonsråd i korthetGör ensupernischadkravbeskrivning.Använd rollspelunder intervjun.Ta alltid minsttre referenser.tydligt han eller hon kan presenterasin lösning. På så sätt kandu se ganska snabbt om personenjobbar på ett sätt som passarin hos er.Patricia Adolfssons andratips är att ta referenser, minst 3stycken, och att sätta av ordentligtmed tid till det.– Se på det som en extra intervju,det ska inte bara vara någrafrågor utan avsätt minst en halvtimmeper samtal. Fråga om hurpersonen presterar, hur han ellerhon hanterar konflikter, be omkonkreta exempel på situationeroch hur din kandidat har agerat idem. Det ska vara som att göra ettpersonporträtt utifrån din kravprofil,och om du ställer de rättadjupa frågorna ger det en väldigtäkta bild av personen.karin aaseläsningLite hjälppå travenDen professionellaanställningsintervjunAv Åsa-Mia FellingerDen professionellaanställningsintervjun ären praktisk handbok fördig som arbetar med urvaloch rekrytering. Den geren metod för hur du kangenomföra professionellaanställningsintervjuer ochrekrytera rätt person tillrätt jobb. Det är mångagånger svårt att ta reda påom en person passar förett arbete eller inte. Elleratt få fram vem som passarbäst i en grupp medstarka kandidater. Därförär det av central betydelseatt urvalsprocessen ärprofessionaliserad.Besök oss påwww.bolagslagret.sewww.nilssongrafiskform.sedu&c0 2-2011 55


Framtidensaffärssystem är härFörenkla din vardagAlla mindre och medelstoraföretag oavsett bransch drarnytta av enkelheten i vårtwebbaserade system.Kostnadseffektivt, då serverdrift, backup, supportoch uppdateringar ingår i månadskostnaden.Du kan jobba var och när du vill !Sneakersnstuff kör Specter affärssystemi två markbutiker samt partnerwebbshop“Vi är nu inne på år 12 som butik och onlinebutik. NärSkatteverket införde nya kassalagen så var vi rädda attbehöva gå tillbaka till ett gammalt och stelt system, menSpecter har varit den totala motsatsen. Det mesta finns,och om vi har velat specialanpassa någon lösning eftervår verksamhet så har det inte varit något problem”Erik Fagerlind, Sneakersnstuff.comWebbaserat ger dig problemfri ITSälj via webbshop och telefon, med butiker och lagerpå olika orter, rätt lagersaldo överallt i realtid.Färdiga integrationer till de ledande webbshopsleverantörerna.läs mer på www.specter.seMed på köpet från 95:-/mån:Drift av serverKontinuerlig BackupFri SupportAlltid senaste versionenAutomatiska uppdateringarKontakta oss på 0304 - 64 94 00 • sales@specter.sewww.specter.seDu&Co GuideTalangmytenDärför är bäst betyg och skarpasthjärna inte alltid det bästa valet.1997 genomförde den amerikanska konsultfirman McKinsey en undersökningsom resulterade i boken ”The war for talent”. Efter att hatillbringat tid hos 18 stora företag fastslog de att de bästa företagenhade chefer som var besatta av talang. De rekryterade stjärnskott ochtoppstudenter på löpande band. De särbehandlade sedan sina stjärnorgenom extra belöningar och befordran.McKinsey rekryterade själva på detta sätt och uppmanade sinakunder att göra detsamma. Speciellt en kund levde extra mycket efterMcKinesys devis: Enron.År 2000 var det USA:s sjunde största företag med 21 000 anställda.Året efter gick det i konkurs med dunder och brak. Trots all talang.Eller var det på grund av all talang? Kanske är smarta människoröverskattade? Så resonerar Malcolm Gladwell i artikeln The TalentMyth i The New Yorker.Under 90-talet rekryterade Enron 250 nya MBA-utbildade per år.De utgick ifrån att ett företags briljans var summan av briljansen hosalla stjärnor som arbetade där. Att en organisation var underordnadstjärnorna och att deras behov var större än kundernas och aktieägarnasbehov. Det är ett logiskt sätt att tänka då det är individer somskriver framgångsrika romaner eller kommer på relativitetsteorin, integrupper.Men företag lyder ofta under andra regler. Ett företag skapar intebara – det verkställer, konkurrerar och koordinerar arbetet mellan enmängd olika människor. De företag som är bäst på detta är oftast deföretag där organisationen är stjärnan. Bra exempel på detta är SouthwestAirlines och Procter & Gamble som i rekryteringshänseende ärlite av Enrons motsats.”Enron sökte personer som hade talangen att tänka utanför boxen.Det slog dem aldrig att om alla behövde tänka utanför boxen var detkanske boxen som behövde förändras”, avslutar Malcolm Gladwell sinartikel.robert långström56 du&c0 2-2011


INTERNET - E-HANDEL - DESIGNGe ditt fynd en bra startEn bra introduktion för din nyanställdager bättre resultat. Maria Stenbäck,konsultchef på Manpower, ger sinafem bästa tips.Var förberedd1Se till att allt finns på plats när den nya medarbetarenkommer. Att en arbetsplats är ordnad som den ska. Klart bättre änom alla blir förvånade och lite stressade av att det kommer en nyperson helt plötsligt.2Visa och förklaraTa dig tid att visa personen runt och förklara hur sakeroch ting fungerar på företaget. Inte bara var toaletterna är och hurkopiatorn fungerar, utan var även noga med den sociala introduktionen.Berätta om var ni äter lunch, när det är fika och så vidare. Jusnabbare personen blir en del av det sociala livet på arbetsplatsendesto mer säker kommer personen att känna sig. Och det påverkarpersonens arbete.Stäm av3Ha avstämningar med den nya medarbetaren, kanske varjevecka i början och glesare allt eftersom tiden går. Där kan ni båda taupp frågor och funderingar och på en gång lösa missförstånd somlätt uppstår när man är ny.Involvera alla4Involvera resten av arbetsplatsen. Det är allas ansvar att fåden nya att känna sig välkommen och som en del av arbetsplatsen,dessutom gynnar det alla att den nya snabbt kommer igång ochkan bidra.Utse en mentor5Om ni är flera medarbetare, ge då gärna personen en mentorsom har lite extra ansvar för att svara på alla frågor personenhar i början.karin aaseE-handlarens bästa valIntegrera din webbshop med marknadensvassaste affärssystem för e-handlare.Specter Business Management har många funktionersom särskilt riktar sig till e-handelsföretag. Som exempelstöd för hantering av betalflöden, Klarna och DIBSprickas av automatiskt.Sälj med Mobilen!Säljarens verktygslåda direkt iiPad-, iPhone- och Androidenheter.Säljstatistik, kundregister samtorderläggning i realtid rätt in iaffärssystemet, ordern klar närdu lämnar kunden.Multikanal för allaMed Specter kan försäljning ske via webbshop,butiker, fältsäljare och telefonsäljare i samma system,med samma affärsdata i realtid. Sök bland kundernautifrån vad, när och hur mycket de köpt, var de borm.m. för vidare bearbetning.Några av våra partnersE-handel när den är som bästRosie KarlssonMaria Stenbäck,konsultchef påManpower, menaratt det är alla medarbetaresskyldighetatt få en nyanställdatt känna sigvälkommen.Kontakta oss på 0304 - 64 94 00 • sales@specter.sewww.specter.sedu&c0 2-2011 57


en ren miljöhjälteBörsmannen2011. Ett industriområde strax utanförGöteborg. Simon öppnar dörren till ettlager. Vi passerar ett rum där ett par arbetarei blåställ sitter vid ett bord och drickerkaffe i pappmuggar och kommer in i enlokal med lastpallar staplade från golv tilltak. Han berättar om när han för någraveckor sen var inbjuden till en konferensi Larvik i Norge som ett lyckat exempel påsocialt företagande. Han pekar på pallarna.Där är kaffet. Där är tomatsåsen.– Jag ville gå från ord till handling ochgöra något åt problemen i samhället.Då mindes jag en kompis som driver en7-elevenbutik och som varje kväll slängeren säck på 100 liter med felfria varor. Mulsombytte livHan kallas ibland för Sveriges Robin Hood. För sexår sedan startade Simon Eisner företaget Allwin somkombinerar välgörenhet med lönsamhet. Du&Co berättarom affärsmannen som bytte slipsen mot sopor.text Tomas Nilsson + foto Nicke JohanssonSimon Eisner var 25 år när hangick längs Londons finanskvarteriklädd kostym, slips och ettstort dollarsmajl. I handen höllhan en svart läderportfölj. Livetsom börsanalytiker lekte. Han hade efterstudier i internationell ekonomi i USA bliviterbjuden jobbet och skrivit på utan atttveka. En dag när han gick där med beslutsammasteg mötte han ett team från Channel4,en av Storbritanniens största tv-kanaler,som ville ställa en ”mannen på gatan”-fråga.– Vilka är smartast av blondiner och brunetter?Frågade den kvinnliga reportern.– Jag tror egentligen inte att brunetterär smartare än blondiner. Men det verkarändå som om de är det, sa Simon.Den blonda reportern stirrade undrande.Kameramannen skrattade. Senare på kvällensåg en hel nation en ung, svensk manstå och häva ur sig fördomar i tv-rutan.Simon var orädd. Vägen inom finansvärldenvar utstakad. Han anade inte att handrygt femton år senare skulle stå i ett lageri Göteborg med en sillburk i handen ochprata om vikten av att bekämpa orättvisor.Efter några år i London tröttnade Simon.Han jobbade för ett litet bolag och sågingen chans till utveckling. Han tog enmagisterexamen i ekonomi på Handelshögskolani Göteborg och flyttade sentill Stockholm och jobbade som konsultpå revisions- och rådgivningsbyrånErnst&Young. Han var stolt och tyckte atthan hade valt rätt.Men så en dag när han var 28 år och påtoppen av sin karriär blev Simon avskedad.It-bubblan slog till med full kraft ochSimons avdelning lades ner. Han tycktehan haft allt. Nu hade han inget. Och hantrodde inte att det var sant. Visst fattadehan att det hände saker runtom i världen,men han trodde inte att det skulle påverkahonom på det här sättet.När Simon flyttade till Göteborg igenkändes allt meningslöst. Han läste i en bokom människans kostnadseffektivitet att dettill och med går att sätta en nationalekonomiskprislapp på självmord. Han blev tröttoch nedslagen av alla kalkyler han hadelärt sig som reducerade människorna tillskatte betalare och konsumenter.Då bestämde han sig.58 du&c0 2-2011


ALLWINSimon Eisner startade tjänsteföretagetAllwin år 2004.Affärsidén är att ta hand omoch distribuera företagens produktionsöverskotttill behövandehjälporganisationer. Det handlartill exempel om matvaror somär lite kantstötta eller med kortbäst före-datum.Allwin finns i Göteborg ochska snart dras igång i Stockholmoch Malmö.Simon Eisner fick enaffärsidé. Han vissteatt 100 000 tonvaror per år kasserasi dagligvaruhandelntill ett värde avtvå miljoner kronor.du&c0 2-2011 59


förbättra dittföretags CSR-värdeSkänk inte pengar.Fundera på hur du kan koppladin verksamhet samman med välgörenhet.Introducera därefter en ”god sak” iditt företag.Har du en taxifirma, bjud någon gångi månaden ett äldreboende på gratisskjuts.Driver du en korvkiosk så bjud behövandepå korv, hamburgare etcetera.Det här kommer ge ditt eget arbeteett mervärde och en god stämningbland personalen.Det här kommer också att geomvärlden en positiv syn på dinverksamhet.Du kan också säga till dig själv attdu bidrar till ett bättre samhälle.tiplicera det med 500 butiker och sen med365 dagar. Då får du ett helt gigantiskt bergav livsmedel som ska slängas.Genom att Simon hade sin relation medkompisen fick han plocka på sig överflödigavaror som cornflakes, kanelbullar ochmjölk. Det är sjukt, tänkte Simon. Det ärvår vänskap som gör att jag har tillgång tillvarorna och det är många fler som skulleha mer nytta av dem.– Min kompis hade bestämt att inte gebort produkterna till hemlösa. Det skulleinnebära att hemlösa kom till butiken ochatt vanliga kunder gick förbi.Simon fick en affärsidé. Han visste att100 000 ton varor per år kasseras i dagligvaruhandelntill ett värde av två miljonerkronor. Det är mat som kanske har blivitlite naggad i kanten under produktionsprocesseneller som kanske har kort bäst föredatum.Och han visste även att det vore– Väljer de Allwin fårde betala lite mer,men de får i gengälden god miljöprofil,säger Simon Eisner.bättre för samhället om de här varorna islutändan nådde bättre behövande.Simon startade företaget Allwin som ensorts mellanhand. Företagen betalar Allwinför att ta hand om deras överproduceradevaror och leverera dessa till härbärgenoch kvinnojourer. Simon började med attbesöka en 7-eleven-butik i centrala Göteborg.– Jag vet att du slänger en 100 literssäckmed matvaror varje dag, sa han.– Hur vet du det? Frågade mannen ibutiken.– För jag har en kompis som också driveren 7-eleven. Jag vill att du betalar migför att ta hand om säckarna.– Vad ska du göra med dem?– Jag ska köra dem till härbärgen.Efter ett par veckor var det fler butikersom hakade på. Sen bagerier, hotell ochhela industrier. Första tiden hämtade ochlevererade Simon varorna på egen hand.Sen anställdes chauffören Kjell Hedbomsom varje dag i sex år hämtat och distribueratvaror och gör det än.Simon leder mig ut ur lagerlokalen ochtänder en cigarett. Han berättar att han förnågon vecka sen kontaktades av LöfbergsLila och Frödinge Mejeri som hade fleraton restprodukter. Men till en början varföretagens skepsis stor. Det är dyrare attanlita Allwin – som lagrar varorna och körut dessa i mindre mängder till härbärgen– än vanliga avfallshanteringsföretag som60 du&c0 1-2011 2-2011


”Jag är tryggare i mig själv idag.Allwin personifierar mig. Det ärett modigt och lite kaxigt företag”i en stöt bränner upp produkterna. Menmed sin ekonomibakgrund kan Simonföretagens språk och vet hur han ska presenteraidén.– Väljer de Allwin får de betala lite mer,men de får i gengäld en god miljöprofil.Det blir en snackis som höjer stämningeni personalen och kunderna förstår att företagetgör något bra.– Om företaget ändå säger att de inteär intresserade återstår frågan, är det merintresserade av att deras produkter skabrännas än gå till hemlösa?Den stora skillnaden jämfört med ideellavälgörenhetsorganisationer är att Allwinvill ha en god ekonomisk grund. Dethar Simon mött motstånd för. Vill du tjänapengar på andras olycka, frågade någon.Somliga av hans närmaste har bett atthonom skaffa sig ett riktigt jobb.– Jag vill inte stå med mössan i handoch vänta och hoppas på att företagen skaskänka bort grejer. Allwin är en budfirmasom kör produkter från den ena till denandra och där uppstår en kostnad som skabetalas av de som står för överflödet.Abba Seafood har samarbetat med Allwinsen 2007. Företaget producerar storavolymer av till exempel sill, fiskbullar ochkaviar i enlighet med vad kundprognosernavisar. När kunderna köper mindre änberäknat uppstår ett överskott som Allwinsenare tar hand om. Eva Berglie, kommunikationschef,berättar att de gärna betalarlite mer för den goda saken.– Tidigare har det inte funnits företagsom har erbjudit såna här tjänster. Mennu väljer vi att anlita Allwin och betalarlite mer istället för att helt enkelt slängavarorna. Det har skapat stort engagemanghos personalen som är stolt över att vi taransvar, säger hon.När vi sitter i bilen på väg bort från lag-ret kommer framtiden på tal och Simon ärinte det minsta tveksam. Han tror att Allwinkommer växa och verkar stolt. Han liggeri förhandlingar med flera livsmedelsföretagoch planerar att även dra igång verksamheteni Stockholm och Malmö.– Det stärker oss att vi har varit medoch skapat CSR-trenden (Corporate socialresponsibility). Idag begriper företagen attdet gynnar dem att ta sitt sociala ansvaroch göra någonting med sina egna produkteristället för att donera pengar.Vad är skillnaden mellan börsanalytiker-Simon och Allwin-Simon?– Jag är tryggare i mig själv idag. Jag haringen respekt för finansvärlden med alladess bonusar. Allwin personifierar mig.Det är ett modigt och lite kaxigt företag.Simon EisnerFödd: 1972 i GöteborgBor: GöteborgFamilj: SamboArbetar per dygn: Hela tidenIntressen: Mat och vin och gå i naturenBakgrund: Börsanalytiker i London.Konsult på Ernst&Young. Civilekonom.Hyr ett bättre arbetslivKöp inte nya möbler till kontoret. Hyr istället. Att hyra kopiator,kaffemaskin och tjänstebil är en självklarhet. Visste du att du lika enkelt ochförmånligt kan hyra hela kontorsinredningen hos Kinnarps Interior? Vi hjälperdig med en inredning som passar dina behov idag.Kontakta oss så berättar vi mer. Läs mer på: www.kinnarpsinterior.se/hyrakinnarpsinterior.sedu&c0 1-2011 2-2011 61


scanpixEntreprenörsanda i havsluften?Bland Sandhamns 73 bofastafinns hela 35 företag.SkärgårdssämjaPopulära Sandhamn lockar allt från naturnördar tillpenningstinna brats. Och skärgårdens företagare harfattat något viktigt. Det gäller att hjälpas åt.text markus nordin + foto samir soudahKlockan är 07.00. Det ären ruggig morgon och detduggar lätt när vi kastarloss från hamnen i Stavsnäs.Waxholmsbolagetsfärja snirklar sig sakta allt längre bort frånfastlandet. Stockholms skärgård sägs hanärmare 30000 öar och vårt mål i dag ärSandhamn. Eller Sandön, som ön egentligenheter. Med ett samhälle som trots sittläge i Stockholms yttersta skärgård i flerahundra år varit en livlig mötesplats. Lotsar,tullare och fiskare, och på senare år sommarboendeoch badgäster.Efter en timmes båtfärd kommer vi framtill vårt mål. Det är fortfarande tidigt påsäsongen och ruschen med sommargästerhar ännu inte tagit fart på allvar. Flagganvajar utanför det tjusiga Seglarhotellet,vars restaurang 1897 blev klubbhus förKungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS).De små sjöbodarna längs hamnpromenadenrymmer nu företag och butiker. Mende har inte öppnat än och det enda somstör lugnet är en militärbåt som puttrarförbi. Ryktet säger att man ska ha ”denstörsta övningen här ute sedan kalla kriget”.Vilken bild man har av Sandhamn idagberor på vem man frågar. För vissa är önkänd som en tummelplats där rikemansbarnensamlas på sommaren för att åkastora båtar, spruta dyr champagne och viftamed tjocka sedelbuntar. För andra är detlugnet, naturupplevelsen och Sandhamnsfantastiska omgivningar som lockar.Men en sak är i alla fall säker: För Sandhamnsbornautgör turismen och de tusentalsbesökarna öns livskraftiga pulsåder.Det är gästerna som gör att man fortfarandekan driva ett bageri, hålla igång enlivsmedelsaffär och äta på värdshuset mitti byn.– Ju fler besökare, desto längre kan affärenhålla öppet och desto fler reguljäraturer får vi med färjan hit ut. Turismengynnar alla på ön, även de heltidsboende62 du&c0 2-2011


”Alla här ute är med på att någotsom gagnar den ene, det gagnarockså den andre i slutändan”som inte är direkt involverade i turistnäringen.Men samtidigt är vi väldigt månaom att utveckla turismen i den takt som öntillåter, säger Annika Hallengren som ärordförande i Sandhamns ekonomiska företagarförening.Vi sätter oss på Sandhamns värdshus,med utsikt ut mot vattnet och båtarna. Kaffetsmakar gott när vinden piskar utanför.Sandhamn ligger långt ut, men ändåär vi bara en och halv timme från centralaStockholm med båttaxi, med färja tar detförstås längre tid.Annika berättar att företagarandan påön är stark – cirka 35 företag på öns 73mantals skrivna invånare. De flesta av dessaär enmansföretag.Hon sticker åt mig en broschyr som föreningenvarit med och tagit fram: ”DestinationSandhamn”. Titeln är det gemensammavarumärke under vilket man marknadsförSandhamn som en helhetsupplevelse,snarare än en ö med många enskildaföretag.– Mycket av föreningens jobb handlarom samarbete. Vi har ett bra klimat här.Alla är med på att något som gagnar denene, det gagnar också den andre i slutändan,säger hon.Annika Hallengrenär ordförande iSandhamns ekonomiskaföretagarförening.Och det är något jag kommer att få höraupprepas många gånger innan dagen ärslut. Att här på ön hjälps man åt. Man hållerihop.Just nu ligger mycket av företagarföreningensfokus på att bygga ut bredbandetpå ön. Trådlöst internet funkar visserligenredan bra på ön, men många skulle varahjälpta av en fast lina. En kabel är redandragen till ön, men den når än så längebara till polishuset och Seglarhotellet.– Dels blir det bättre för alla köpmänsom är beroende av kortterminaler, delshar vi redan fått förfrågningar från företagsom önskar flytta ut hit, men är beroendeav en fast uppkoppling i sin verksamhet,säger hon.Sandhamn har idag egentligen flera högsäsonger,lite beroende på vad man sysslarmed. Dels hösten och våren, då företagsgrupperkommer ut för att ha konferenseroch olika former av evenemang. Den andrasäsongen är under sommaren då ön fyllsav sommarboende, båtfolk och badgäster.Nästa utmaning för Sandhamnsföretagenär förstås att öppna folks ögon förvinterskärgården. Och det är på gång. Ettexempel är det nya Seglarhotellet sombyggdes 1998 med 215 bäddar, där man nulockar med ”Upplev skärgården året om”.Enligt Annika så ser man en positivtrend – antalet gäster ökar för varje år, ochgästerna börjar komma tidigare och strömmenkan hålla i sig till slutet av oktober omvädret tillåter.– En annan trend som vi noterat är attfolk brukar sina båtar betydligt längre in påhösten nu än tidigare.Det är sent på eftermiddagen när vi medbåttaxi lämnar Sandhamn igen. Men ett ärsäkert, vi lär komma tillbaka inom en inteallt för lång tid för att njuta av allt som densprudlande ön har att erbjuda.SANDHAMNS HISTORIAÖn omnämns första gången i en skriftfrån år 1289 som Swea Sandhö.Under 1600-talet användes den alltflitigare av lotsar och tulltjänstemän.1623 lät Gustaf II Adolf uppföra enskans. 1672 öppnade det första värdshuset.1719 brändes Sandhamn avkrigslystna ryssar.1865 fick Sandhamn sin första reguljäraångbåtsförbindelse med Stockholm.1896 drabbades ögästerna undernågra augustiveckor av festlystna kulturpersonlighetersom Verner von Heidenstam,Gustaf Fröding och Albert Engströmmed vänner, vilket resulterade i att AlbertEngström uppfann ett ”flytande smörgåsbord”.Andra kändisar som gärna vistadespå ön var August Strindberg, Bruno Liljeforsoch Anders Zorn.Sedan 1930-talet och framåt har detfunnits en rad affärer, hotell och restaurangerpå Sandhamn. Varuhuset NK hadetill exempel en sommarfilial på Sandhamnfram till 1962.scanpixdu&c0 2-2011 63


Vi bjuderpå förbundsavgifteni3 månaderLäs mer påunionen.se/egenforetagareVärde 300 – 375 kr. Serviceavgift på 250 kr/mån som faktureras ditt företag och a-kasseavgift tillkommer.Rätt kurs mellan öarnaDet är som att kliva in i någons hem. Varmt och ombonat, mattorpå golvet och sköna fåtöljer.– Det här är faktiskt den första båten vi kan ha semester själva i,säger Ingegerd Nordvall.Hon och hennes man Lars driver Sandhamns båttaxi. Och de harvarit med länge i skärgårdstrafiken. Lars sjömanskeps pryds av emblemetför ”SåA”, Stockholms Ångslups AB, där han jobbade 1963.1979 började paret med turfiskeresor, vilket några år senare övergicki taxiverksamhet. Och på det spåret har det fortsatt.– För tre år sedan räknade jag ut att jag kört sträckan mellan Stavsnäsoch Sandhamn 27 000 gånger, säger Lars och skrattar gott.Båten vi sitter i nu är uppbyggd på skrovet av en Stridsbåt 90. Menallt från inredning till det mekaniska är förstås bytt och anpassat. Larsoch Ingegerd har hunnit äga många båtar vid det här laget, till exempelkörde de under några år reguljärtrafik med Sandhamn Express, enstor båt med plats för 110 passagerare. Men det var många år sedan.Nu har de börjat trappa ner på verksamheten. Företaget består idag avLars och Ingegerd, men de samarbetar med tre grannar vilket gör attde tillsammans har fyra båtar i gång. Ingegerd sköter telefonen och tarbokningar för alla fyra, lite som ett åkeri.Högsäsong är under vår/höst då det är mycket företagsbokningar.Det är under den tiden pengarna ska dras in. Båten vi åker i nu skaffadede 2009. Med dubbla Volvomotorer på sammanlagt 660 hästkrafterkrymper de restiden från ön till fastlandet från en timme till20 minuter jämfört med den reguljära trafiken.– Den är både snabb och skön att åka i. När företag ska ut i skärgårdenvill de komma ut fort. Och resan ut är ju första upplevelsen påskärgårdsvistelsen och det är viktigt att det är en bekväm upplevelseså att alla är nöjda, säger Ingegerd.Men vad är det bästa med att köra båttaxi?– Det är ju inget man blir rik på, men vi i alla fall kan bo och försörjaoss här ute!Våga mersom egenBli medlem i Unionen Egenföretagare så kan du få vårinkomst försäkring. En egen fallskärm som gör dig litemodigare i företaget. Våga tänka nytt, våga ta initiativ,våga satsa hårdare, våga hoppa på. Funkar det inte hardu en bra backup och kan slippa klara dig på 11 000 kr/månad från a-kassan tills du fixat en ny sysselsättning.Läs mer på unionen.se/egeninkomst64 du&c0 2-2011UNI 182 - Egen företagare_hoppet_86x249.indd 1 2011-05-10 14.21


sandhamns båttaxiÄgare: Lars och Ingegerd Nordvall.Verksamhet: Båttaxi.Grundades: 1979 (aktiebolag 1988).Antal anställda: 2.Omsättning: Cirka 2 miljoner kronorpå samtliga fyra båtarna.Webb: www.sandhamnsbattaxi.comButiken är en livsstilWesterbergs livs har varit en del av verksamhetenpå ön sedan 1896. Och butiken harstannat inom familjen. När Caroline Wedberg togöver butiken efter sin mamma 2003 blev hon detfemte släktledet som axlade ansvaret.– Men det var ingen självklarhet för mig, sägerhon. Jag har visserligen jobbat i butiken sedanjag var tio, men innan jag tog över så var jag fyraår på Seglarrestaurangen och skötte ekonomin.Precis som många andra butiker som liggerlångt från en större centralort så erbjuderWesterbergs flera andra tjänster: Utlämning förSystembolaget, apoteksombud och betalservicedär man till exempel kan betala sina räkningar.Att ha butik på en ö sätter planeringen på prov.Godsbåten kommer en gång per dag, men vissaleverantörer skickar bara varor en gång per vecka,så om något tar slut så kan det dröja en veckainnan det finns på hyllan igen.För Caroline är butiken snarare en livsstil änett jobb. Under vinterhalvåret är hon ensam, menhåller ändå öppet sju dagar i veckan.– Då har jag bara öppet några timmar per dag.Men det är många veckoarbetare här på ön, ochvi har ju turister även på vintern som vill kunnahandla.Det är under sommaren som omsättningen ärsom störst. Under de mest hektiska veckorna ärdet upp till 20 personer som jobbar i skift.– En riktigt bra dag i juli kan jag ha lika storomsättning som under en hel månad vintermånad,säger hon och skrattar.Precis som många andra märker hon att säsongenblir allt längre.– Det är många 40-talister som går i pensionnu och kan tillbringa mer tid i sina sommarhuseller vara ute mer med båten, säger hon.Westerbergs livsÄgare: Caroline WedbergVerksamhet: Livsmedel, betalservice samtombud för apotek och systembolagGrundades: 1896Antal anställda: En (under högsäsong upp till20 efter behov)Omsättning: Ca 7 miljoner krdu&c0 2-2011 65


Med upplevelsen i fokusDet sticker i ansiktet från stänket då fören på ribbåten slår i vågornapå väg ut mot Grönskär. Här ute, på en karg ö, ligger ett av Sandhamnsguidernasstora trumfkort – Grönskärs fyr, en murad koloss från 1770 medden tillhörande fyrvaktarbostaden, vilken företaget arrenderar.Fredrik Sjöblom, företagets vd, är själv uppvuxen på Sandhamn. 1999startade han Sandhamnsguiderna tillsammans med vännen Peder Strauss.– Det var i den vevan som Seglarhotellet satsade på konferenser åretrunt. Vi insåg att då kommer det även att behövas aktiviteter. En farhågavar också att det skulle komma in någon utifrån som inte har respekt förvare sig befolkningen eller miljön här ute. Hela vår idé bygger på lokalförankring och miljö, säger Fredrik.Verksamheten började i liten skala, det var mest Fredrik själv som anordnadealla aktiviteter, och när det behövdes extrahjälp tog man in hjälpfrån lokala förmågor.– Det var faktiskt lukrativt. Vi hade inga omkostnader och almanackanvar klottrad på armarna, säger han och skrattar.Till en början körde de också bara aktiviteter för företag under hösten/våren, sommarturisterna verkade vara en för osäker målgrupp.Idag är verksamheten aningen större. Förutom den arrenderade fyren,där man tar emot grupper för konferenser och aktiviteter, så arrangerarman allt från paddelturer, fiske och ribbåtsturer till professionell teambuilding,cykeluthyrning och segeltävlingar.– Vi har alltid varit försiktiga med vår expansion, ibland kanske för försiktiga.Men hellre det och kunna sova gott om natten, säger Fredrik.Och nästa målsättning?– Att även få folk att upptäcka den fantastiska vintern i skärgården. Detär oslagbart vackert!Sandhamn Hyr& MarinserviceÄgare: Björn Westerlund.Verksamhet: Verkstad, båtförvaringsamt viss uthyrningsservice.Grundades: 1981.Antal anställda: En, men upptill åtta tillfälliga beroende påbelastning.Omsättning: Ca 1 miljon kr.66 du&c0 2-2011


SandhamnsguidernaÄgare: Fredrik Sjöblom, vd.Verksamhet: Aktivitetsbolag, samt uthyrningav utrustning och klädförsäljning.Grundades: 1999.Antal anställda: Tre heltid,ca 25 personer på dagsarvode.Omsättning: Ca 4 miljoner kr.Webb: www.sandhamnsguiderna.seHan rycker in närmaskinerna krånglarBjörn Westerlund står vid arbetsbänken när vi kliver in i verkstaden.Han fiskar upp en cigarett från paketet med röda Prince ochtittar upp.– Jaha, vad vill ni då?Det finns tusentals anledningar till att folk kliver in genom dörren påSandhamns Hyr & Marin, men gemensamt för de flesta är att de harnågon farkost eller något verktyg måste repareras. Kanske en båtmotorvars propeller fått syna en grynna på nära håll. Eller en morgontröttfyrhjuling som vägrar vakna till liv. Eller så kommer någon för att frågahur det går med båten som stått på förvaring över vintern.Fram till 1983 drev Björn en verkstad på fastlandet, men av entillfällighet började han hjälpa till i verkstaden på Sandhamn. Och hantillbringade allt mer tid här ute.– När jag ett år upptäckte att jag bara tillbringat tre veckor i minbostadsrätt på Lidingö så var det väl dags att flytta ut, säger han medett leende.Utanför verkstaden hänger en äkta tunnelbaneskylt. Den hängde dären morgon när Björn kom till jobbet, ett skämt från några av grannarna.Största anledningen att Björn flyttade ut till skärgården är friheten.Ingen bil, inga bussar och ingen tunnelbana. Precis som för mångaandra företagare på ön varierar trycket, och när det är riktigt mycketatt göra tar han in folk tillfälligt. Lokala förmågor som han vet klararjobbet. Och det handlar om att hjälpa varandra. Det är så det funkar.Om någon behöver hjälp så ställer man upp.– På ett sånt här ställe är man ibland tvungen att prioritera blandjobben. Företagarna på ön kommer alltid i första hand. Sedan de sommarboende.Sist kommer de tillfälliga besökarna som har fått fel påbåten. Men det är alltid de sistnämnda som är mest stressade. Har deriktigt bråttom brukar jag säga åt dem att göra jobbet själva medanjag guidar dem.Fraktfritt på order över 2000:-www.packoplock.se020-50585010% extra rabatt på din första beställning.Ange köpkod DC2 när du beställer på packoplock.se eller på telefon.du&c0 2-2011 67


Matglädje i skärgårdenDet har länge bott folk på Sandhamn. Och förmodligen hardet lika länge funnits folk som velat äta, dricka och kanske hyraen säng för natten. Redan 1672 öppnade det första värdshusetpå ön, så det är en gammal tradition som Lars Wikström, vd förSandhamns värdshus, håller vid liv. Bokstavligt talat. Timret i Dahlbergrummetsväggar är från 1734, ja i själva verket är det hela dengamla krogen som är införlivad i den betydligt större byggnad somnu utgör Sandhamns värdshus.1979 tog Lars och hans bror över verksamheten på arrende, föratt sedan köpa loss det 1981.– När vi startade var det mer en ocharmig pub än en restaurang,och det var nästan enbart män bland besökarna, berättar Lars.Men de lyckades vända trenden. Idag är Lars ensam ägare ochgästerna består av allt från semestrande barnfamiljer till lokalastamgäster. I ett eget rum äter byns dagisbarn varje dag sin lunch.Och i missionshuset bredvid finns sex rum med bed & breakfast.Att driva en rörelse ute på en ö är dock inte bara en dans på rosor.De första åren beskriver han som ”lite kämpiga”, innan han lärtkänna lokalbefolkningen och blivit accepterad i samhället.– Jag blev väl lite testad i början, säger han och skrattar.Rent praktiskt är även det isolerade läget ett hinder. Dels blirdet högre omkostnader på alla varor som fraktas från fastlandetoch dels blir det mer jobb med personalen. På sommaren kan Larsha upp mot 45 personer som jobbar i skift, och alla 45 måste hanågonstans att bo.– Att hitta bostäder här ute till alla i personalen är svårt, mendet ingår i paketet när vi anställer dem. Så helst tar vi folk från ön.Dessutom är det viktigt för gästerna att de känner igen några urpersonalen från år till år, säger han.Sandhamns värdshusÄgare: Lars Wikström, vdVerksamhet: Restaurang och logiGrundades: 1979Antal anställda. Lågsäsong 5–6, högsäsong upp till 45Webb: www.sandhamns-vardshus.se10%Rabatt till Du&Co’s läsareSe bifogad katalog eller www.frobergs.seUppge kampanjkod: 113Rabattavdraget avser varans katalogpris.Tillkommande avgifter, exempelvis fraktkostnader och kostnaderför repro, klichéer och support omfattas inte av kampanjen.Erbjudandet kan inte kombineras med andra kampanjer.STÄMPLAR • FLAGGOR • SKYLTAR • TRYCKSAKERAB John Fröberg · Box 909 · 612 25 FinspångTel. 0122-861 00 · Fax 0122-294 74 · info@frobergs.se · www.frobergs.se68 du&c0 2-2011


10STEG SOMFÅR DITTFÖRETAGATT VÄXA2KreativitetFöretaget står dagligeninför stora utmaningarsom kräver nya tankar.Hur skapar ni en kreativmiljö för nya idéer?1Effektivitet & strukturUtan en tydlig strukturoch effektiva processerväxer inga företag. Vetalla exakt vad som skagöras i ditt företag?3TalangförsörjningKonsten att hitta rättmedarbetare - ochbygga ett “employerbrand” - kräver storkunskap. Hur gör du?4Framgångsrika teamHur får du människoratt prestera maximalt?Det finns recept påframgångsrika team -känner du till dem?5Kommunikation & prExtern och intern kommunikationär a och onär företaget ska växa.Det finns verktyg fördetta - har du dem?6FörsäljningFöretagets motor. Hurskapar du maximal lönsamheti företaget? Detfinns många åtgärderdu kan göra - nu!7Finansiering & kapitalFör att växa behöverdu rätt kapital - ochrätt kontakter. Är duintresserad av olika sättatt finansiera tillväxt?8Ledarens ekonomiDet finns tydliga sätt attmaximera din avkastningfrån bolaget. Ochbolaget mår bra av attledaren har tydliga mål.9Ledarskap & styrelseMed rätt ledarskap ochen fungerande styrelseväxer ni. Bolag somlägger tid på strategiskttänkande vinner.10Vill ditt företag också växa?Academy of Excellence är utbildningen somger dig nycklarna för tillväxt. Just nu utbildarvi extra många ledare och entreprenörer inomMedia, Medicinteknik, IT och Företagstjänster.Vill du också veta hur ditt företag kan växa?Kontakta oss på 08-53 33 95 95 eller viaacademyofexcellence.se


posten nyheter dpd företagspaket 1600Nicke JohanssonAli Khorshidi, vdoch grundare avTeleekonomiSverige AB.Snabbare och billigare leveranserPaketleveranser till halva priset blev resultatet när telekonsultföretagetTeleekonomi i Göteborg bytte till DPD Företagspaket 1600.– Dessutom kortade vi hanteringsrutinernaför våra försändelser från i snitt25 minuter per kund till tre, fyra minuter,säger Ali Khorshidi, vd och grundare avTeleekonomi Sverige AB.Ali startade företaget i maj förra åretoch på ett år har det vuxit från en anställdtill sju. Omsättningen har gått från150 000 kronor i månaden till 2,5 miljoner.Affärsidén är att som oberoende telekonsultta fram de mest kostnadseffektiva telekomlösningarnaåt företag, utifrån derasunika behov. Teleekonomi samarbetar medalla stora teleoperatörer på den svenskamarknaden och har koll på alla aktuellaabonnemangsformer.Med hjälp av ett unikt analysverktygsom företaget skapade tillsammans mednågra studenter på Chalmers för drygt ettår sedan tar man fram de bästa aktuella prisernapå marknaden baserat på varje kundsunika telefonvanor.– Vi analyserar behoven och köper sedanin telefoner, surfplattor, mobiltillbehör ochannan hårdvara som vi skickar till kundenmed Företagspaket 1600. För oss är det ärenkelt och smidigt; vi skriver ut frakthandlingarnamed Pacsoft Online, som ger ossfull koll på var försändelserna befinnersig, samtidigt som kunden får en personligleverans till sin företagsadress, säger AliKhorshidi.Tidigare skötte en annan leverantör alllogistik. De utgick från ett knappt 20-talorter i Sverige, men alla leveranser utanförde orterna innebar dryga milkostnaderoch allt eftersom paketvolymerna växte ochkunderna spreds över landet blev det endyrare lösning.Istället kontaktade Ali Khorshidi Posten.– Posten har ju ett riksomfattande nätsom täcker in hela Sverige till samma pris.Tillsammans med innesäljare HannaMyrhed hittade han en lösning som innebarhalverade transportkostnader mot tidigareoch betydligt snabbare ärendehantering.Ändrade logistikrutiner och införandetav muntliga avtalsöverenskommelser medkunder via inspelning, har gjort att tidskrävandearbetssätt med skriftliga avtal kunnatrationaliseras bort. Nu kan avtal och simkortskickas tillsammans med försändelsernaoch paketleverantören behöver intekräva kundens underskrift på ett kontraktinnan han levererar.Teleekonomis paketvolymer är nu uppe i15–20 försändelser per dag och ökar stadigt.– Det ingår hämtningsservice i vårt avtalmed Posten, men ofta skickar vi våra paketsent på dagen så då kör vi själva till PostensFöretagscenter. Det ligger bara tvåhundrameter härifrån.sten feldreich70 du&c0 2-2011


Vi bjuderpå förbundsavgifteni3 månaderLäs mer påunionen.se/egenforetagareVärde 300 – 375 kr. Serviceavgift på 250 kr/mån som faktureras ditt företag och a-kasseavgift tillkommer.Frankera med hjärtatFrån och med i år kan du bidratill att göra världen lite bättremed Postens välgörenhetsfrimärke.Frimärket kostar 7 kronoroch då går en krona oavkortat tillen välgörenhetsorganisation. I århar Posten valt att ge pengarnatill Rädda Barnens arbete med attlära barn i konflikt- och katastrofdrabbadeländer att läsa ochskriva.– Att vi tillsammans, Posten,Rädda Barnen och svenskafolket, kan bidra till att barn fåren bättre framtid är fantastiskt.Det betyder oerhört mycket förRädda Barnens långsiktiga arbeteMer bubbelplasti sortimentet.Så här ser Postensnya välgörenhetsfrimärkeut.för barn. Sedan starten med attge barn chans att gå i skolan ikrigshärjade länder 2006 har viöppnat två nya skolor varje dag.Tack vare vårt samarbete under2011 kommer vi att kunna nåmånga fler barn, säger LouiseGauffin, Marknads- och Insamlingschefpå Rädda Barnen.Ett bidrag till Rädda Barnensarbete med att lära barn i dessaländer att läsa och skriva görstor skillnad. Till exempel ger212 kronor en skolbänk för tvåelever på Elfenbenskusten och2 215 kronor räcker till en lärarutbildning.Ny påse i sortimentNu finns det en stor bubbelplastpåse med porto i Postens Distanshandelssortiment.Den nya påsen passar bra för att skicka varor medlågt varuvärde och rymmer alltifrån en barnoverall, vuxenjeans eller skor.Förpackningen kan läggas på brevlådan.Distanshandelssortimentet består av fyra olika förpackningar i olikastorlekar, två bubbelplastpåsar och två kartonger. Förpackningarna kanbeställas på posten.se och kommer med Ekonomibrevsporto. De kanpackas upp till 2 kilo och skickas inom Sverige. För mer information seEkonomibrev under Förpackningar med porto på posten.se.Våga mersom egenMed inkomstförsäkring, affärsjuridiskrådgivning och våra andra skräddarsyddatjänster för egenföretagare kandu våga mer som egen. Läs mer påunionen.se/egenforetagareDet här ingår i medlemskapet:• Inkomstförsäkring• Rådgivning• Handbok för småföretagare• AffärsCoachen, webbaserat verktyg• Tidningen Driva Eget• Nyhetsbrevet Bra Affärer• Seminarier• Företagsupplysning• Affärscoachning• Nätverk för egenföretagare• Rabatter och förmånerBli medlem idagGå in på unionen.se/egenforetagare ellerring 0771-743 743.UNI 182 - Egen företagare_hoppet_text_86x249.indd 1 2011-05-10 14.23


posten nyheter skicka direktLättare att skicka rättNu lanserar Posten envidareutvecklad versionav webbtjänsten SkickaDirekt, som gör det lättatt köpa rätt fraktalternativ– oavsett om detgäller brev eller paket.Hittills har Skicka Direkt endastomfattat inrikes paket. Nya Skicka Direkt gerkunden möjlighet att köpa, betala och printafrakthandlingar för både in- och utrikes brevochpakettjänster via nätet.– Kunden kan göra köpet dygnet runt ochsjälv kontrollera att avsändare ochmottagare är rätt, säger HåkanBergström, affärsutvecklare påMarknad och Tjänstutveckling(MTU) inom Posten MeddelandeSverige.Processen hos postombudenblir därmed enklare och lättare.Själva inlämnandet går snabbareeftersom allt är förberett ochbetalt.Tjänsten har tagit ett och etthalvt år att utveckla och är en av de mestkomplexa som Posten tagit fram. Mångabakomliggande system ska fungera helavägen ut i produktion. Satsningen innebär attPosten Meddelande nu gör en kraftsamling1. Köpetgörs av kundenpå internet medkortbetalning ellerinternetbank.Kunden får ettkvitto och skriverut frakthandlingen,som sedan klistraspå försändelsen.Inlämning sker sedanhos närmastePostombud.Håkan Bergströmsnabbt och enkelt2. En storförändring gällerkontantbetalandekunder som köperbrevtjänster somska aviseras. Fördem finns detnu möjlighet attange mottagarenssms-nummer ellere-postadress såatt aviseringen kanske elektroniskt.3. För dekunder som villveta hur de kananvända Postenstjänster finns iSkicka Direktnumera ocksåen guidefunktion.Den ersätterden nuvarandeSkickaguidenför kundgruppen”direktbetalandekunder”.Carolina Hanssonför att nå småföretagare, som ären växande kundgrupp.– Kunderna har efterfrågat envidareutveckling av Skicka Direkt,säger Carolina Hansson, chefOperativ Samordning på MTU ochbeställare av den nya tjänsten.– Posten har ett brett sortimentav tjänster och kunderna har interiktigt vetat vilken som passar dem bäst.Den här tjänsten tar fram den mest optimalalösningen för varje unik kund.Sten FeldreichSå fungerar nyaSkicka Direkt-tjänsten:4. Kunder medfrågor om SkickaDirekt kommer attmötas av en enhetinom kundservicePosten Meddelandemed spetskompetensomPostens digitalatjänster.G FURBRINKChristina Möller från Volvo Cars,vinnare posten logistics awards.Logistikpristill VolvoVolvo Cars blev årets vinnare avPosten Locistics Award. Motiveringentill vinnaren löd:Volvo Cars eftermarknadslogistik haretablerats som best practice i bilbranschen.Den innovativa logistiklösningenhar kortat ledtiderna avsevärt till nyttaför både återförsäljare och slutkunder.Servicegraden är den högsta i branschen,vilket innebär att bilen kan varakortare tid på verkstaden. Logistikuppläggetsäkrar Volvo Cars konkurrenskrafti den lönsamma men konkurrensutsattaeftermarknadsaffären.– Med priset vill vi uppmärksammaoch belöna det företag som uppfyllerkriterierna allra bäst. Volvo Cars har envinnande logistiklösning, som möterjuryns högt ställda krav, säger AndersHolm, chef för Posten Logistik Sverige.De övriga finalisterna var: Tailor Store,Nobel Biocare och TD Tech Data.PostensnyakundtidningTempo.1 800 nordiska företag svarar: Så påverkade krisen logistikmarknadentempofrån påretse-handLare“nu viLLvi erövranorden”ny tjänstpaket övergränsen– Lika enkeLtsom inrikesLogistik påliv och död» Så når hjälpen frami krigets Afghanistan» Intervju: Logistikchefen frånDanmark om sitt livs utmaning» Lastbilarna somtalibanerna släpper framteknikspeciaL! Är framtidens lagerarbetare en robot?Logistiktidningent empo. e n affärstidningom Logistikosten n orden.1.2011Ny tidning!Logistikmed TempoPosten har startat en ny kundtidningför den nordiska marknaden som heterTempo.Målet är att inspirera, informera ochunderhålla, och vi blandar friskt logistikköparnasberättelser med trendspaningar,statistik och oväntade ämnen.Tidningen kommer ut fyra gånger perår och är gratis att prenumerera på.G FURBRINK72 du&c0 2-2011


Halvera dina kostnadermed vårt nya affärspaket.Det är dags att ta död på myten att det är billigare att ringa och surfa via det fasta nätet.Med Fasttelefoni och Bredband via mobilnätet kan du surfa och ringa för 199 kr/mån!Då halverar ni kostnaderna för vad samma tjänster kostar via telejacket. Väljer ni endastFasttelefoni via mobilnätet betalar ni bara 69 kr/mån.Affärspaket Kontor199 kr/mån Fasttelefonioch BredbandIngen bindningstid men 3 mån uppsägningstid. Samtal till fasta nätet 19 öre/min, till mobiler 59 öre/min. Öppningsavg 59 öre/samtal. Startavg 99 kr tillkommer. Priserna gäller inom Sverige. Affärspaket Kontor (Fasttelefoni ochBredband) 199 kr/mån: hastighet upp till 6 Mbit/s, hastigheten begränsas upp till 200 Kbit/s om användandet överstiger 10 GB per månad. Endast Fasttelefoni via mobilnätet 69 kr/mån. För utlandspriser se tele2.se/business.


posten posten kommer alltid fram en flexibel leveransFantomen på fabrikenMåste det fram i tid, så måste det fram i tid.Bengt Westman räddade en fabrik från att stanna.Mitt i middagen en ledig lördag ringdedet på Bengt Westmans telefon hemma iÖrnsköldsvik. Bengt, chaufför sedan 25 årför Posten Affärsområde Logistik, greppadeluren och fann till sin förvåning en kund iandra änden.– Vi har inte någon jour på helgen så jagblev väldigt överraskad. Hur hade han fåtttag i mitt nummer? berättar Bengt.Mannen ringde från Domsjö fabriker iÖrnsköldsvik. Han hade fått Bengts nummerav en brevbärare han kände. Han väntade påen maskindel som en montör från Englandskulle montera in dagen därpå. Om maskindeleninte skulle nå fabriken innan montörenåtervände hem riskerade fabriken att ståstilla. En fabrik som står stilla betyder väldigtmycket pengar i sjön.Bengt förstod omedelbart det kritiskaläget, hoppade in i sin bil och utförde lite“lördagslogistik”. Maskindelen kom frami tid.– Fabrikskillen var helt lyrisk! Att kunnahjälpa människor som honom är det som hargjort jobbet så trivsamt i alla år.linus ferminBengt Westmanförstod fabrikenskritiska läge ochkom till undsättningmitt i middagen.Riktigt bra domänpriser..se 80 kr | .com 48 krLadda nerguiden gratis påinternethandboken.se


Per AgrenPosten Nordenblir PostNordNär Posten AB och Post DanmarkAB gick samman 2009 så tog moderbolagetdet tillfälliga namnet PostenNorden. Som en del av processen attintegrera de två postföretagen harkoncernen arbetat med att skapa ettgemensamt, internationellt gångbartvarumärke. Beslutet att byta namntill PostNord togs på årsstämman den15 april 2011.PostNords nya ordmärke är ettgrafiskt uttryck för en strävan efteratt vara en tidlöst modern och nordiskverksamhet. Grunden för formenkommer ur funktionalismens idéerom att formen ska styras av funktionen.Det är en modernistisk tanke därtidstypiska detaljer skalas av för rena,funktionella former.PostNords logotyp.Gratisguide för företagareVäx med hjälp av Internet.Fixa hemsida, webbutik och företagsblogg med ett klick. Vi har hjälpt företagare att kommaigång på Internet i över 10 år. Få en rivstart du med, ladda ner Företagarnas Internethandbokgratis på www.internethandboken.se.RING 021-12 82 22 KLICKA www.loopia.se MAILA info@loopia.se66 KR/MÅNPRIVAT UNIX & Windows5 GB webbutrymme • 50 GB trafik / månadFritt antal domännamn och e-postadresserASP/ASP.NET/PHP/CGI/MySQL • WebbmailPOP3/IMAP/SMTP • Räknare • BloggTelefon och e-postsupport113 KR/MÅNFÖRETAG UNIX & Windows10 GB webbutrymme • 100 GB trafik / månadFritt antal domännamn och e-postadresserASP/ASP.NET/PHP/CGI/MySQL • WebbmailPOP3/IMAP/SMTP • Statistik • BloggTelefon och e-postsupportFölj oss påTwitter!Samtliga priser är exklusive moms. Återförsäljaravtal finns, kontakta oss för mer information.


NYHET! MOBIL E-HANDELETT E-HANDELSSYSTEM MåSTEvArA enkelT, flexibelT & i fRAMkAnT.- vi KALLAr DET E-BUTiK!MOBIL LÖsNING FULL DEsIGNFRIHET sÖkMOTORväNLIGHÖR GÄRNA AV DIG! TELEFON: 08-410 097 50 (MåN-FrE 09:00-17:00) E-pOsT: SUpporT@E-BUTiK.SE WEBB: WWW.E-BUTiK.SEBESTÄLL!KoM iGåNG MED DiN FÖrSÄLJNiNG rEDAN iDAG,BESTÄLL på WWW.E-BUTiK.SE/BESTALLE-butik i Norden AB Lovisinsgatan 3, 151 73 SödertäljeTelefon: 08-410 097 50 Fax: 08-647 51 74 Webb: www.e-butik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!