1 Digital IUP (Individuella UtvecklingsPlaner) Information om ...

karlskrona.se

1 Digital IUP (Individuella UtvecklingsPlaner) Information om ...

Digital IUP (Individuella UtvecklingsPlaner)Information om Schoolsofts verktyg där alla utvecklingssamtal kommer o finnasdigitalt. Tanken är att föräldrar, elever och lärare fyller i bedömningsformulär mminnan Utvecklingssamtalet i skolan och att man efter samtalet för in den IndividuellaUtvecklingsplanen. Efter det är allt synligt för föräldrar, elever, rektor och mentorer idatorn.Verktyget är webbaserat och du kommer åt det på alla datorer som har en internetuppkoppling.Förutom utvecklingssamtalen finns här även klasslistor samt dina barnsschema. Det finns även en närvaro-funktion och en del andra funktioner som kanskekommer användas efter hand.1. För att logga in så kan du gå via Skolportalen så finns en länk på vänster sidaunder ”Elevernas Länkar”. Du kan också skriva i följande adress i dinwebbläsare: https://sms4.schoolsoft.se/karlskrona2. Du får upp följande inloggningsruta:Här väljer du alternativet ”Vårdnadshavare”Här fyller du i användarnamn och lösenord!Klicka på ”Logga in”3. Om du glömmer ditt lösenord kan du klicka på texten ”Om du glömt dittlösenord, klicka här!” Följande sida kommer uppHär väljer du alternativet ”Vårdnadshavare”Här fyller du i användarnamn och din e-postadress. OBS! Du måste ha skrivit in sammae-postadress i Schoolsofts verktyg först.Förklaring hur man gör kommer senare i dennabeskrivning.1


4. Första gången du loggar in kommer du att bli ombedd att hitta på ett nyttlösenord. Reglerna för lösenord är att det ska innehålla minst 8 tecken och detska innehålla tre olika typer av tecken (stor bokstav, liten bokstav, siffra,specialtecken) o det måste vara minst en siffra med. Lösenordet behöver dubyta var tolfte månad.5. När du loggat in så kommer du att få upp följande sida:Här väljer du vilket avdina barn du ska kolla på6. Klicka på ”Minprofil” o fyll i dinemailadress mmKlicka här för att få förklaringar!Här kan du se ditt barns schema. Du kan även sealla klasslistor på skolan mm.7. Innan utvecklingssamtalet klickar du här ochfyller i frågeformuläret o klickar spara! Här kandu även se arkiverade Utvecklingssamtal.6. Det är viktigt att du fyller i dinemailadress under ”Min Profil”och klickar ”Spara”Du får gärna fylla i fler uppgifterom du vill. Personalen kan se alltdu fyller i.Bockar du ur denna ruta så blirdina uppgifter även tillgängligaför andra elever o föräldrar påskolan.Här kan du även byta lösenord!Glöm inte o klicka ”Spara” om dugjort ändringar!2


7. Så här kan en utvecklingssamtalsmall se ut när du klickar på ”Elevdokument”och sedan klickar du på ”Eget omdöme” bredvid aktuellt samtal. Glöm inte oklicka ”Spara” när allt är ifyllt. Du kan klicka ”Spara” o fortsätta fylla i en annangång. Dokumentet blir inte låst förrän efter Utvecklingssamtalet av elevensmentor.8. För att titta innan samtalet och efter samtalet på vad som skrivits om ditt barnså klickar du på ”Elevdokument” och sen på skrivaren bredvid samtalet:Frågor o support vid olika sorters problem kan du få av:Per Eriksson på tel.nr. 0709-303842 eller per.eriksson@edu.karlskrona.se3

More magazines by this user
Similar magazines